Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Сторінка правової освіти

       

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями засновника та уповноваженого ним органу, їх наказами, програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України.

 

 

       

 

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, збереження та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх психологічного, фізичного, розумового та духовного розвитку.

 

 

      

 

 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

- реалізації державної політики в галузі освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

- здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї;

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

- виховання у дітей любові до родини, шанобливого ставлення до Батьківщини, поваги до народних звичаїв і традицій, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;

- оновлення змісту освіти, апробація новітніх педагогічних технологій, методів і форм навчання, формування умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання в школі;

- формування у дітей культурно – гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки.

 

 

 

 

     

 

 

На виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001р. № 992/2001, початкова правова освіта здобувається у дошкільному навчальному закладі, дітям надаються початкові знання щодо норм поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, однолітків, людей похилого віку. З цією метою використовуються різні форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку, а саме: інтегровані заняття, міні-заняття, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, бесіди, спостереження. Вищезазначені заняття проводяться два рази на місяць.

 

 

 

     

 

 

Також у дошкільному навчальному закладі № 24 правове навчання і виховання здійснюється на підставі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які прийняті Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.