Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Звіт завідувача

 

 

Звіт керівника ДНЗ

про діяльність за 2017/2018 навчальний рік

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» (далі – ДНЗ) має ліцензію № 24343147 Управління освіти Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов`язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків 61124, вул.Грозненська 58, тел.725-13-57, e-mail:kh.dnz-24@ukr.net, у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, басейн та інші службові приміщення. Засновано в 1985році.

Впродовж 2017/2018 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 12  вікових груп, які працювали за 9-годинним та 12-годинним режимом:

·2 групи – раннього віку;

·10 груп – дошкільного віку.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Протягом року заклад  відвідувало 314 дітей, стільки ж як і попереднього навчального року.

У закладі створено предметно–розвиваюче середовище, умови, необхідні для якісного проведення освітнього процесу процесу за підтримки психологічної служби згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей. Державна атестація відбулася в 2013 році із загальним сумарним балом 483, що відповідає достатньому рівню.

Дошкільний навчальний заклад користується попитом серед населення мікрорайону. Впродовж літнього періоду 2016/2017 навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі на 2017/ 2018 навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом.

З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 419 дітей (більше на 2, ніж минулого року), які підлягають дошкільній освіті, з них:

 •  2016 року — 26 дітей;
 •  2015 року — 77 дітей;
 •  2014 року —82 дітей;
 •  2013 року — 79 дітей;
 •  2012 року — 61 дітей;
 •  2011 року — 62 дітей;
 •  2010 року — 32 дітей.

 

Інформація про форми здобуття дітьми дошкільної освіти відповідно до закріпленої за комунальним закладом «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок ) № 24 харківської міської ради»

території обслуговування станом на 01.09.2017

 

 

Рік народ-

ження

 

Охоплення дітей дошкільною освітою

 

У тому числі

Охоп-

лено ДНЗ

(НВК)

Групи при ЗОШ

Групи при ПНЗ

Соц/ патронат

Приватні

групи

фізичних осіб

інші

 

всього

%

всього

всього

всього

всього

всього

всього

2011(з 01.09)

26

100

26

0

0

0

0

0

2012

77

100

77

0

0

0

0

0

2013

82

100

82

0

0

0

0

0

2014

79

100

79

0

0

0

0

0

2015

50

100

44

0

4

0

0

2

2016

 0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

314

100

308

0

4

0

0

2

 

З них дошкільною освітою охоплено 314 дітей, що складає 96 % від загальної кількості та 4 % охоплені різними формами освіти. До інших форм  освіти залучено до інші форми – 6 дітей.

Дітей, що не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьків було залучено до участі в музичних розвагах «Свято мильних бульбашок» ( 15.09.2016), «Масляна»(16.02.2018), театральних «Водохреща» (19.01.2018), спортивних святах та розвагах «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі та кмітливі» (08.09.2017), «День захисту дітей» (01.06.2018), Днях відкритих дверей (26.04.2018).

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків щомісяця, здійснено соціальний патронат, оформлений інформаційний куточок для батьків мікрорайону та проведена презентація закладу у 26.04.2018. Але не зважаючи на це в роботі є і певні недоліки:

 •  батьки недостатньо залучаються до спільних заходів.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових послуг, для цього провести запит (які саме послуги бажають одержати батьки), крім того організувати групу вихідного дня дітей старшого віку з метою якісної підготовки дітей до навчання у школі (за наявністю педагогічних кадрів).

 

Аналіз результатів організації освітньо-виховного процесу

 

У 2017/2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі проводилася планомірна, цілеспрямована, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників на засадах особистісно-орієнтованого підходу, їх життєвої компетентності та індивідуальних здібностей, формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Освітньої програми «Дитина», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2017/2018 навчального року педагогічний колектив комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 Харківської міської ради» працював над єдиною методичною темою: «Модернізація форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до нового змісту освіти» та вирішенням таких річних завдань:

         1.Формувати  комунікативну компетенцію дитини дошкільного віку через використаення навчально – розвивальних технологій на основі предметних картинок.

         2.Формувати у дітей економічного мислення шляхом використання художнього слова та дидактичних ігор. 

         3.Реалізація національно – патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства та образотворчої діяльності.

Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі нормативних, законодавчих нормативно-правових та інструктивних документів.

Упродовж 2017/2018 навчального року педагогічний колектив  у кількості 17 педагогів працював над вирішенням науково-методичної теми  модернізація форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до нового змісту освіти.

Рівень самоосвіти педагогів є середній (К≈0,75), успішно займаються самоосвітою 100%; приймало активну участь в організації педагогічних рад 88%; у семінарах, що проводилися в дошкільному навчальному закладі – 94%, районних методичних об’єднаннях – 64%; у районних, міських професійних конкурсах – 0 %; у районних, міських семінарах – 76%; у розробці конспектів занять, бесід, розваг – 100%.

Курсову перепідготовку пройшли: вихователі Арутюнян О.Б.,     Корнєва І.В., Веклич С.П., Лобігер Н.Й..

Атестовано  педагогів Арутюнян О.Б., Корнєва І.В., Лобігер Н.Й..

Рівень роботи творчої групи педагогів є достатнім, зусиллями творчої групи, що складається з 5 педагогів розроблено:

 •  поповнено добірку дидактичних ігор з економічного виховання;
 • підібрано ряд порад, пам'яток, рекомендації з економічного виховання для вихователів та батьків;
 • постійно поповнюється банк конспектів занять з  економічного виховання;
 • постійно опрацьовуються статті періодичних видань та новинки науково– методичної літератури.

Рівень проведення колективних переглядів є достатнім (ЗК≈0,82), колективні перегляди проведено в повному обсязі.

Рівень планування навчально-виховної роботи є достатнім (ЗК ≈ 0,86).

Якість проведення занять, бесід, розваг, прогулянок на достатньому рівні (ЗК ≈ 0,88).

Оформлення ігрових зон у групах згідно вікові дітей – достатній рівень (ЗК ≈ 0,80).

Тематичне вивчення «Стан роботи з економічного виховання в закладі» ЗК≈ 0,70 середній рівень.

Тематичне вивчення «Стан роботи щодо реалізації освітньої лінії  «Мовлення дитини»» ЗК≈ 0,76 середній рівень.

Комплексна перевірка  групи № 5  на достатньому рівні, ЗК = 0,85;   групи №6 на достатньому рівні, К= 0,80.

Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини i співвіднести фактично досягнуті результати iз очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми нам дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук  Єльникової Г.В.), який сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини. Аналізуючи рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку,  орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти було встановлено, що середній показник по закладу за І півріччя 3 бали (компетенція сформована в достатній мipi), а за ІІ півріччя  - 4 бали (компетенція сформована в повній мipi).

В дошкільному закладі постійно працює басейн, який упродовж року відвідують діти старших, середніх та молодшої груп, а діти раннього віку відвідують заняття з другої половини року. Заняття проводить інструктор з фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, з педагогічним званням «вихователь - методист», загальний педагогічний стаж 30 років Гепенко В.М.. Заняття проводяться  двічі на тиждень в усіх вікових групах згідно з розкладом занять затвердженим завідуючим. Рівень організації занять з плавання– достатній (К » 0, 89). За навчальний рік загальна кількість дітей, які відвідували басейн становить 230 дітей. Матеріально – технічна база басейну з находиться  на достатньому рівні (необхідно провести профілактичний огляд електричних приладів, придбання надувні круги, холохупів, м’ячів, лопаток для плавання).  В 25.10.2017 (групи № 3,9,8), 26.10.2017 (групи № 1,7,10), 23.04.2017(групи № 3,9,8), 24.04.2017 (групи № 2,4,10) було проведено відкриті заняття для колективу та батьків. У вересні проведено анкетування батьків з питань фізичного виховання та розвитку дітей, а також консультації для батьків «Профілактика порушення постави дошкільника», «Фізична культура чи спорт як зробити правильний вибір». В куточку для батьків постійно оновлюється інформація та поради з питань з фізичного розвитку дітей. При відсутності гарячої води в басейні інструктор проводить  фізкультурні свята, розваги, ігри, заняття на спортивному майданчику «Школа екстемальних ситуацій», «Веселі старти», «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі, та кмітливі», «Спортивний марафон», «Мандрівка у країну здоров’я з годинником», «Масляна» та інші.

2017/2018 навчальний рік пройшов під гаслом: «Здоров’я-основне джерело щастя». Рівень навчальних досягнень дітей з фізичної культури в дошкільному навчальному закладі достатній, про це свідчить відсоток досягнень дітей з фізичної культури, фізкультурно-оздоровча робота здійснюється комплексно та базується на принципах науковості, послідовності і наступності в усіх вікових групах.

У плаванні, в цілому, можна сказати, що 2017/2018 навчальний рік був плідним. На шостому році життя під час занять з плавання діти вміють аналізувати дії, робити висновки та втілювати свої дії у життя.

Діти 5-ти років мають навички плавання: кроль на грудях, на спині за програмою дитячого садка, а поза програмою: брас, занурювання на глибину, у літній період, деякі оволодівають елементами стиля «батерфляй».

Також невід’ємною складовою інструктора з фізкультури є робота з фізичного виховання. На початку навчального  року (вересень - жовтень) з дітьми старших вікових груп проводився аналіз рівня оволодіння дітьми основних рухів. Так у травні місяці 2018 року, були проведені повторні тестові завдання з оволодіння основними рухами. У нормативах  приймало участь 76 дітей.  В результаті моніторингу було проведено оцінку тестових завдань:

 • Високий рівень – 25 дітей – 32,8 % на 5,3% меньше ніж в минулому році.
 • Достатній рівень – 29дітей – 38,3% на 4,3 % більше ніж в минулому році.
 • Середній рівень – 22 дітей – 28,9 % стільки ж як і в минулому році.
 • Низький рівень – 0 дітей – 0%.

 

Загальний рівень володіння дітьми плавальних рухів

 

3-4 рік життя

2015/2016н.р.

2016/2017н.р.

2017/2018н.р.

Високий рівень ~50%

Достатній рівень ~38,3%

Середній рівень~11,8%

Високий рівень ~48%

Достатній рівень ~27%

Середній рівень~25%

Високий рівень ~38%

Достатній рівень ~41%

Середній рівень~21%

 

4-5 рік життя

 

Високий рівень~38%

Достатній рівень~41%

Середній рівень~21%

Високий рівень~59%

Достатній рівень~22%

Середній рівень~19%

Високий рівень~47,7%

Достатній рівень~37,6%

Середній рівень~14,7%

 

5-6 рік життя

 

Високий рівень ~61,8%

Достатній рівень ~21,8%

Середній рівень~16,4%

Високий рівень ~85%

Достатній рівень ~6,5%

Середній рівень~8,5%

Високий рівень ~70%

Достатній рівень ~22,5%

Середній рівень~7,5%

 

         Аналіз результатів роботи показав що інколи спостерігається безсистемність та епізодичність проведення занять з фізичного розвитку. Недостатньо приділяється уваги чіткості та якості виконання основних ріхів. Бажано частіше проводити на  індивідуальну роботу з фізичного виховання, вводити в прогулянки елементи спортивних ігор (волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон). А також під час прогулянок використовувати не лише ігровий матеріал, а й фізкультурний інвентар.

         Вихованці дошкільного закладу  відвідують спортивні секції, приймають участь у різних змаганнях міста та країни (Кіра Буряк група №11). А також команда «Перлинки» група №11 зайняла І місце в районних фізкультурних змагання для дітей старшого дошкільного віку “Крок за кром”

        

 Аналіз роботи з сім’єю та школою

 

Однією з головних задач колективу було забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи як двостороннього процесу. Дошкільний навчальний заклад працював в тісному контакті з загальноосвітньою школою № 53.

Всього 80  випускників, з них 56 дітей йдуть до загальноосвітньої школи № 53, це складає 70 % на (10% меньше ніж в минулому році)

Вихователі відвідували уроки з розвиваючого навчання, запрошували вчителів на заняття, свята в дошкільному закладі. Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Вчителі і вихователі разом обговорювали проблеми виховання і навчання дітей, їх підготовки до школи, цікавилися результатами психологічного обстеження дітей старших груп. Разом зі школою проводили батьківські збори, на яких давали рекомендації батькам як краще підготувати дітей до школи. Проводили екскурсії, оформляли куточки майбутнього школяра, а також консультації за потребою батьків.

Впродовж 2017/2018 навчального року з метою підвищення рівня мотиваційної готовності дитини до школи педагоги в своїй роботі систематично використовували:

 • читання літературних творів про школу;

 • творчі ігри;

 • проведення бесід з майбутніми першокласниками;

 • знайомлення дітей з правилами поведінки учнів;

 • конкурс малюнку на асфальті.

З метою підвищення якості організації перспективності у роботі школи і дошкільного закладу проводилися заходи:

 • вихователі і вчителі початкових класів знайомилися з новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти, програмою Нова Українська школа;

 • вихователь – методист пройшла підготовку у якості тренера для навчання вихователів закладів дошкільної освіти за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт»;

 • на базі закладу проведно одноденний тренінг для вихователів району, щодо реалізації програми «Впевнений старт»

 • вчителі брали участь у батьківських зборах з питань підготовки дітей до навчання у школі.

Недоліками в роботі з питання наступності ДНЗ та школи вважаємо:

 • брак часу для більш конструктивних зустрічей педагогів ДНЗ та школи;
 • не використання інтерактивних форм роботи під час спільних заходів.

Для усунення недоліків пропонується: розширити роботу щодо наступності дошкільного навчального закладу та школи. Вважаємо, що для підвищення рівня здійснення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи необхідно провести психологічні і комунікативні тренінги для вихователів і вчителів, організувати ігрові тренінги і практикуми для батьків дітей майбутніх першокласників.

Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції та затверджувались додаткові платні освітні послуги, погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове розвивальне середовище та матеріально-технічна база закладу значно покращились.

 

Аналіз роботи з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму

 

Роботу дошкільного навчального закладу з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму проведено на достатньому рівні (К=0,88).

Зусиллями творчої групи вихователів закладу з охорони життя складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності де включено такі підрозділи: «Протипожежна безпека», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама».

Вся робота педагогічного колективу планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці  і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації, медичних працівників, заступника завідувача з господарства; систематично розглядається на нарадах при завідувачеві № 7 від 27.10.2018,

 № 9 від 29.12.2017, виробничих нарадах № 1 від 31.01.2018.

         Адміністрацією закладу дошкільної освіти проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. У кожній віковій групі обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, проведено «Тиждень безпеки дитини» 20.11.2017 – 24.11.2017, 19.02.2018 - 23.02.2018, 21.05.2018 - 25.05.2018 підібрано різні матеріали щодо запобігання дитячого травматизму. Під час проведення тижнів безпеки для батьків та дітей проводилися практичні заняття за участі представників пожежної, патрульної служб та залученням спецтехніки.

 

Результативність освітньо – виховної роботи з дітьми

з безпеки життєдіяльності

 

Напрямок роботи

з дітьми

 

 

Запобігання дорожньо – транспортного травматизму

Протипожежна безпека

Правилв поводження в надзвичайних ситуацій

Коефіцієнт

результат-тивності

2015/

2016

0,92

(достатній рівень)

0,95

(високий рівень)

0,91

(достатній рівень)

2016/

2017

0,91

(достатній рівень)

0,94

(високий рівень)

0,91

(достатній рівень)

 

2017/

2018

0,88

(достатній рівень)

0,90

(високий рівень)

0,87

(достатній рівень)

        

          Вихователі постійно проводять бесіди з вихованцями та їхніми батьками щодо запобігання дитячого травматизму «Зробимо свою квартиру безпечною», «Вчимо дитину спілкуватися (дитина сама вдома, контакти з незнайомими)».

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я вихованців – це основний напрям роботи дошкільного закладу. Кожен вихователь один раз на тиждень, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, з питань здоров’я дітей і веде облік роботи в календарному плані: правила дорожнього руху, правила протипожежної безпеки, правила безпечного користування газом, бесіди по попередженню нещасних випадків на воді, бесіди по попередженню дитячого травматизму.

В закладі оформлений куточок «Бережи своє здоров’я», «Куточок рятівника», «Куточок ЦЗ», «Санбюлетень», «Безпечна дорога». Закуплені плакати з Правил дорожнього руху.

У закладі здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму:

 • щотижнево в усіх вікових групах проводяться бесіди з даних питань із використанням наочного дидактичного матеріалу, музичні розваги та заняття з дітьми, проводяться фізкультурні розваги, а також ці актуальні проблеми освітлюються у співбесідах із батьками. В усіх групах є в наявності та достатній кількості наочний інформаційний матеріал для батьківських куточків, який  носить характер періодичності;
 • у всіх вікових групах обладнані куточки для дітей, де підібрано серію сюжетних ілюстрацій з визначенням знань про безпеку людини. За допомогою оформлених куточків діти вчаться оцінювати вчинки, орієнтуватися в ситуаціях і разом з вихователями вирішувати шляхи їх подолання та виправлення помилок.

Навчально - виховна робота проводиться за напрямами:

 • життя в соціумі;
 • правила поведінки з вогнем;
 • безпечні та небезпечні вулиці та дороги;
 • вміння правильно діяти в екстремальних ситуаціях.

     Консультації з питань безпеки життєдіяльності для батьків проводяться щомісяця. Вихователі розробляють і роздають батькам пам’ятки з попередження дитячого травматизму, які нагадують їм про відповідальність за своїх дітей.

     Крім того, на сайті навчального закладу розміщено і постійно оновлюється інформація щодо профілактичної роботи із запобігання дитячому травматизму. Упродовж 2017/2018 навчального року не зареєстровано жодного нещасного випадку з вихованцями як підчас навчально-виховного процесу, так і вдома.

 

Аналіз медичної роботи

          

У дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації медичної роботи у повному обсязі.

Кадровий склад медичних працівників, які беруть участь в організації медичного обслуговування: сестра медична старша Алфьорова А.М. має вищу кваліфікаційну категорію, сестра медична Ткаленко О.В. має I кваліфікаційну категорію.

До медичного блоку входить: маніпуляційний кабінет; ізолятор, який відповідає усім санітарно-гігієничним вимогам. Медичний пункт розташований на першому поверсі дошкільного закладу, забезпечений усім необхідним інвентарем та інструментами.

Медичний  пункт забезпечий в повному обсязі необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, миючими та дезінфікуючими засобами.

 

Загальний показник відвідуваності становить 60%. Найкращі показники відвідування в групах № 11(72%),   № 12 (62%),№ 9 (62%), № 5 (62%),  на недостатньому рівні показник відвідування в групах  № 6 (55%), №10 (52%).

 

Аналіз відвідування та захворюваності

 

 

 

Навчальний рік

 

Кількість випадків захворювань

на вітряну віспу

 

Кількість випадків кишкових захворювань

 

Кількість випадків захворювань ГРЗ, ГРВІ

 

 

Інші захворю-вання

Кількість випадків травмування

під час

н – в проц.

У побу-

ті

2013-2014 кількість дітей - 287

21

7,3

3

1,0

51

17,8

24

8,2

2014/2015 кількість дітей - 294

0

-

0

-

38

12,9

36

12,2

2015/2016 кількість дітей - 294

1

0,3

0

-

25

8,5

35

11,9

2016/2017 кількість дітей - 314

1

0,3

8

2,5

40

12,7

35

11,1

2017/2018 кількість дітей - 314

2

0,6

5

1,6

41

13,1

13

4,1

Різниця

+1

+0,3

-3

-0,9

+1

+1,6

-22

-7

 

Аналіз відвідування

 

Групи

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Кільк.дітей

%

Кільк.дітей

%

Кільк.дітей

%

 

1

25

58

29

53

25

56

 

2

19

57

23

48

21

61

 

3

26

69

26

46

27

56

 

4

19

50

23

48

21

61

 

5

25

61

26

56

29

62

 

6

25

56

26

56

29

55

 

7

26

63

30

64

25

56

 

8

25

67

25

60

27

59

 

9

26

66

25

52

27

62

 

10

26

63

28

54

25

52

 

11

27

65

26

66

29

72

 

12

25

65

27

59

29

62

 

 

294

61

314

55

314

60

 

                 

 

При аналізі видів захворюваності з’ясувалося, що найбільші показники захворювання на ГРЗ у группі №10, №4, №2, №3.

 

Аналіз стану медичних обстежень працівників

 

з/п

Кількість осіб, які були обстежені:

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

2017/2018 навчальний рік

1.

працівників харчоблоку

5(100%)

5(100%)

4(100%)

2.

педагогічних працівників

20(100%)

19(100%)

19(100%)

3.

медичних працівників

2(100%)

2(100%)

2(100%)

4.

інших працівників

23(100%)

24(100%)

25(100%)

5.

Працівників, які не пройшли медичні огляди

-

-

-

6.

працівників (усього)

50(100%)

50(100%)

50(100%)

 

Результати аналізу

Поглибленого медичного огляду вихованців

 

з/п

Кількість дітей усіх вікових груп, у яких виявлено вади та захворювання

(за результатами даних медичних карт)

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

2017/2018 навчальний рік

1.

серцево - судинної  системи

45(15%)

56(18%)

61(19%)

2.

нервової системи

4 (1%)

4(1%)

5 (1,5%)

3.

кістково - мязової системи

10(3%)

15(5%)

16 (5%)

4.

органів дихання

7(3%)

2(1%)

2 (1%)

5.

органів зору

2(1%)

3(1%)

4 (1%)

6.

статевих органів

2(1%)

2(1%)

3(1%)

7.

віраж туберкульозний

3(1%)

5(1%)

2 (1%)

8.

тяжкі вади мови (за висновками ПМПК)

-

-

-

9.

Усього дітей, які мають вади

73(25%)

87(28%)

93 (30%)

10.

Усього дітей у днз за мережею:

294

314

314

 

 

Аналіз стану здоров’я вихованців

 

з/п

 

Кількість:

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

2017/2018 навчальний рік

1.

дітей за мережею

294

314

314

2.

дітей І групи здоров’я

152(52%)

158(50%)

156(50%)

3.

дітей ІІ групи здоров’я

131(44%)

140(45%)

140(44%)

4.

дітей ІІІ групи здоров’я

11(4%)

16(5%)

18(6%)

5.

дітей на диспансерному обліку

73 (25%)

78(25%)

72(23%)

6.

Дітей, які мають надмірну вагу

2 (0,7%)

3(1%)

2(1%)

7.

Дітей, які мають дефіцит ваги

3(1%)

4(1%)

3(1%)

 

Результати аналізу

Поглибленого медичного огляду вихованців

старшого дошкільного віку

з/п

 

Кількість:

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

2017/2018 навчальний рік

1.

дітей старшого дошкіль-ного віку за мережею

79

67

80

2.

дітей старшого дошкіль-ного віку, які пройшли медичний огляд

79

67

80

3.

груп для дітей старшого дошкільного віку

3

2

3

дітей, у яких виявлено вади та захворювання

(за результатами медичних обстежень):

 

 

 

4.

серцево - судинної  системи

12(15%)

21(31%)

24(30%)

5.

нервової системи

2(2%)

1(1%)

1(1%)

6.

кістково - мязової системи

9(11%)

12(18%)

14(18%)

7.

органів дихання

4(5%)

1(1%)

1(1%)

8.

органів зору

2(3%)

1(1%)

3(4%)

9.

статевих органів

1(1%)

2(3%)

3(4%)

10.

віраж туберкульозний

3(4%)

4(6%)

2(2,5%)

11.

тяжкі вади мови

-

-

-

Завідувач разом з медичним персоналом дошкільного закладу напротязі всього навчального року пильно слідкували за організацією медичного обслуговування.  Розмір коштів, передбачених та витрачених на організацію медичного обслуговування  становить 16 грн.

Результати контролю за станом організації медичного обслуговування керівником становлять 0,90 достатній рівень.

Висновки:  організація роботи закладу з медичного обслуговування ведеться на достатньому рівні, у  2017/2018 навчальному році  збільшилася кількість випадків захворювань на ГРЗ, ГРВІ порівняльно із 2016/2017 навчальним роком. 

  Причинами захворюваності є:

 • нерегулярне проведення оздоровчих заходів в сім'ї ;
 • невідповідність одягу дітей температурі в осінньо-зимовий період.

Рекомендації та пропозиції щодо покращення організації стану здоров’я  дітей, медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі:

 • Здійснювати контроль за  організацією  рухового  режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;
 • Забезпечувати контроль за  дотриманням  режиму  дня  та навчальних   навантажень   згідно  з  віком  дитини;  профілактику травматизму,  спалахів  гострих  кишкових  інфекцій   і   харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;
 • Здійснювати   заходи  щодо  ізоляції  хворих  дітей  та спостереження за  дітьми,  які  були  в  контакті  з  інфекційними хворими,  та   проводити   протиепідемічні   заходи   в   порядку, встановленому МОЗ України;
 • Здійснювати  контроль   за   своєчасністю   проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчального закладу;
 • Проводити  бесіди  та  лекції  з  дітьми,  батьками  та працівниками   дошкільного   навчального  закладу  щодо  здорового способу  життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань.

 

Аналіз роботи щодо організації харчування

 

Організація харчування у дошкільному навчальному закладі здійснювалася відповідно нормативних, законодавчих та інструктивних документів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу з даного питання.

Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп, затверджений завідувачем.

Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: холодний та гарячий цех, комору сухих продуктів, овочесховище для зберігання овочів, фруктів.

 

 

Кадровий склад працівників, які беруть участь

в організації харчування дітей

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Категорія, розряд

Стаж роботи

1

Шмельова Наталя Олександрівна

завідувач

вища категорія

18 років

2

Алфьорова Алла Миколаївна

сестра медична старша

вища категорія

 19 років

3

Ярита Зоя Олексіївна

комірник

 ІІ розряд

25  років

4

Онищенко

Ірина Василівна

кухар

ІІ розряд

16 років

5

Гайдукова Валентина Іванівна

кухар

ІІІ розряд

28 років

6

Федотікова

Ольга Василівна

підсобний робітник

ІІ розряд

28 років

 

У дошкільному навчальному закладі в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим. Працівники харчоблоку, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом. Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. У групах в наявності куточки для помічників вихователів, які містять інструкції щодо правил миття посуду, столів, стільців, графіки прибирання групових приміщень, провітрювання приміщення, орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп (у грамах). Вихователі дотримуються вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконують санітарні норми організації харчування в групах. Сестрою медичною старшою проводиться робота щодо гігієни харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань.

У дошкільному закладі створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані. Заклад забезпечений необхідними меблями, столовим інвентарем. Наявні промарковані столи, дошки, ножі. Кількість столового та кухонного посуду достатня. На харчоблоці та у групах відсутній кухонний та столовий посуд із заборонених матеріалів. Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Зберігання інвентарю впорядковане, інвентар використовується за призначенням. Харчоблок, комора оснащені ваговими приладами і мають свідоцтва за 2017/2018 н.р. про своєчасну повірку ваг, гир. Також заклад забезпечений необхідними миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових приміщень, в достатній кількості.

        Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей у групах з 9 – 10,5 – 12 годинним перебуванням. Впродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі забезпечено харчуванням 314 дітей.

Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становить:

З 01.09.2017 – для груп дошкільного віку 23 гривень, з них: 9,20 грн. – бюджетні кошти та 13,80 грн. – батьківська плата, для груп раннього віку – 18,00 гривень, з них: 7,20 грн. – бюджетні кошти та 10,80 грн. – батьківська плата.

Упродовж 2017/2018 навчального року організовано харчування дітей пільгових категорії:

- 7 дітей з малозабезпеченої сім’ї – безкоштовне харчування;

- 15 дітей з 11 – ти багатодітних сімей – 50 % пільга.

         На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з начальником відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Управління  Держпродспоживслужби  м. Харкова, щодня сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М., спільно з кухарями Онищенко І.В., Гайдуковою В.І., комірником Яритою З.О. складалися меню-розкладки на наступний день для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування. За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином: сніданок - 25%, обід - 35%, вечеря - 20%. Варто відмітити, що перспективне меню виконувалось на 78 %.

Питний режим в групах здійснювався кипяченою водою. Відповідальними за організацією питного режиму здійснювалися відповідні записи в листах з організації питного режиму в групі з зазначенням дати та часу заміни води.

У дошкільному закладі забезпечено збалансоване харчування дітей із дотриманням необхідного набору продуктів та норм харчування дітей, про що свідчить відповідна документація сестри медичної старшої. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М., вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Щомісячно кожні десять днів проводився аналіз виконання затвердженого набору продуктів, протягом року систематично проводився аналіз харчування з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю. У разі необхідності проводилось коригування харчування із зазначенням у Журналі виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за 2017/2018 навальний рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм.

 

Аналіз ефективності харчування дітей за 2017/2018 навчальний рік

 

Вікові групи

Приріст маси тіла дітей (в кг)

Гармонійний фізичний розвиток

Дисгармонійний розвиток

кількість

%

кількість

%

Ранній вік

1,3

17

13,3%

0 %

Молод. дошк. вік

0,42

60

47,3%

0 %

Серед. дошк. вік

0,78

25

19,7%

-

0 %

Старший дошк. вік

0,9

24

18,9%

1

0,8 %

Всього

1,3

1,32

126

99,2%

1

0,8%

 

За 2017/2018 навачльний рік діти в закладі отримали:

 • білків – 47,2,
 • жирів – 51,1,
 • вуглеводів – 263,8.

При оцінюванні фізичного розвитку виявлена 3 дитини з дисгармонійним розвитком. Вона має дефіцит ваги тіла.

Приріст маси тіла за півріччя в групі раннього віку складає 1,3 кг, в дошкільних групах – 1,32 кг.  Приріст маси тіла дітей по закладу – 1,3 кг.

Аналіз реалізації основних продуктів харчування показав, що виконання норм харчування у порівнянні з 2016/2017 навчальним роком зменшилося на 1%. Залишається недовиконаними норми: овочів, сир кисломолочний, м'ясо, фрукти, риба, молока. Причина недовиконання викликано невідповідністю між кількістю коштів виділених на продукти харчування та вартість цих продуктів.

Аналіз виконання грошових та натуральних норм харчування здійснюється щомісячно. Витрати на харчування однієї дитини в день відповідають нормативним вимогам.

 

Порівняльна таблиця виконання натуральних норм харчування основних продуктів

 

 

 

 

Назва продуктів харчування,

продовольчої сировини

2016/2017 н.р.

2017/2018 н.р.

 

 

різниця

%

викон.

натур. норм

%

викон.

натур. норм

1.

Хліб пшеничний

87,2

84,3

-2,9

2.

Яйце

80,4

76,3

-4,1

3

Молоко

53,6

52,4

-1,2

4

Риба

62,1

59,8

-2,3

5

Сир м’який

59,5

57,6

-1,9

6

Сметана

40,6

40,2

-0,4

7

Сир твердий

62

47

-15

8

М'ясо

86,8

82,3

-4,5

9

Борошно

73,4

78,6

+5,2

10

Крупи різні

97,2

98,9

+1,7

11

Картопля

85,8

91,2

+5,4

12

Овочі різні

47,6

49,8

+2,2

13

Цукор

66,3

72,4

+6,1

14

Масло вершкове

71,6

74,5

+2,9

15

Олія

88,7

87,3

-1,4

16

Кондитерські вироби

2,8

6,4

+3,6

17

Хліб житній

67,2

58,2

-9

18

Сухофрукти

94,1

100

5,9

Середній показник

68,2

67,7

-0,5

 

 

        У зв’язку з недостатнім виконанням натуральних норм харчування в дошкільному навчальному закладі, діти не отримують належну кількість білків, жирів та вуглеводів, з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо організації раціонального харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дитині з дефіцитом ваги тіла надані рекомендації лікарем щодо харчування вдома. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих, спортивних ігор.

        Завідувачем Шмельовю Н.О. та сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М., протягом навчального року здійснювалось вивчення стану організації харчування за такими питаннями:

 •  стан роботи щодо дотримання режиму харчування;
 •  наявність меню-вивіски, графіку видачі;
 •  стан організації питного режиму;
 • стан роботи щодо організації різноманітного та збалансованого харчування;
 • стан дотримання технології приготування їжі;
 • нормативність дотримання грошових та натуральних норм харчування;
 • стан роботи щодо правильності зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів харчування.

Результати контролю фіксувалися в «Картках контролю» завідувача та сестри медичної старшої. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

        Протягом року також здійснювався контроль за закладкою продуктів, щодня сестрою медичною старшою і вибірковий контроль завідувачем, щодня  у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіка, а також громадський контроль за станом організації харчування у групах, на харчоблоці.

        Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели сестра медична старша, комірник, кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції, порушень щодо її оформлення протягом року не зафіксовано.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу брали участь в організації харчування дітей. Упродовж навчального року вони дотримувались вимог Освітньої програми «Дитина» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно-гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчали сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами (згідно з вимогами навчальної програми). З 4-го року життя дітей навчали чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Під час перевірки організації харчування дітей в групах та формування навиків культури їжі у дошкільників були виявлені такі недоліки: недостатньо уваги приділяється  організації чергування дітей під час прийомів їжі; відсутня інформація для консультування батьків про навчання дітей дошкільного віку користуванню столовими приборами вдома.

У дошкільному навчальному закладі протягом року проводилась санітарно-просвітницька робота з питань організації раціонального харчування серед персоналу та батьків. Неодноразово питання організації харчування піднімалося на нарадах при завідувачеві, виробничих нарадах, розглядалося на групових батьківських зборах, загальних батьківських збарах та на засіданнях ради закладу.

В грудні 2017 року на базі дошкільного закладу № 441 проведено районний семінар для завідувачів та медичних працівників щодо організації харчування дітей.

У вересні 2017 року та січні 2018 року завідувачем Шмельовою Н.О. та сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М. з працівниками дошкільного закладу був проведений семінар-практикум «Організація харчування у дошкільному навчальному закладі», у грудні вихователь-методист та сестра медична старша провели для педагогічного колективу круглий стіл «Формування у дітей культурно-гігієнічних навиків», за результатами яких було проведено перевірку знань (тестування) працівників закладу щодо вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу щодо організації харчування. Було розроблено критерії оцінювання відповідно до Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів (від 14.04.2016 № 563/28693) та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165. Знання перевірялися через організацію тестування, максимальний бал за правильну відповідь по кожному критерію – 5 балів.

Перевірка знань була здійснена у 32 працівників закладу: 13 вихователів, 12 помічників вихователів, 1 сестра медична старша, 1 сестра медична, 1 вихователь-методист, 1 комірник, 2 кухаря, 1 підсобний робітник.

На кінець навчального року середній рівень обізнаності вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів виявили середній рівень 16,6% (6 працівника), достатній рівень – 61,4 % (16 працівників), високий рівень – 22% (10 працівника).

За результатами тестування надавалися рекомендації, завдяки яким значно покращилися результати обізнаності працівників з даної проблеми.

       У куточках для батьків щомісяця розміщувалася інформація з різноманітних питань: «Харчування дітей дошкільного віку», «Правильне харчування – гармонійний розвиток», «Режим харчування дитини вдома», «Вітаміни для дітей», «Харчові отруєння та їх профілактика» та інші. На офіційному сайті дошкільного навчального закладу створений окремий розділ «Організація харчування дошкільників у закладі» де розміщено інформацію щодо організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі та рекомендації батькам про харчування дітей вдома. Також розміщено добірку нормативно-правових документів що регламентують питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі. Батьки могли ознайомитися з нормами харчування відповідно віку дітей, з правильним збалансування їжі протягом дня, отримати поради щодо попередження харчового отруєння.

Розмір коштів витрачених на організацію харчування однієї дитини становить 64,60 грн.

Стан  організації харчування дітей у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» відповідає достатньому рівню (загальний коефіцієнт дорівнює 0,92).

         Але поряд з цим виявлено недоліки в організації харчування:

-  недовиконання норм харчування за основними продуктами харчування через невідповідність вартості харчування з вартістю продуктів;

- не завжди своєчасно вивішувалось меню із зазначенням виходу страв в групах.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

- посилити контроль за своєчасним веденням ділової документації з питань організації харчування дітей;

- проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

- здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

Аналіз роботи щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами

 

      Робота щодо охорони прав та соціального захисту неповнолітніх велась відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту». В закладі є нормативно-законодавчі та інструктивна документація з даного питання.

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про освіту»; «Про загальну середню освіту», наказу МОН України від 28.12.2006 р. №864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України».

Адміністрація володіє змістом законодавчих та інструктивних документів з даного питання. Протоколи нарад, педагогічних рад свідчать про здійснення контролю. Уся інформація, яка надходила до закладу, своєчасно доводилась до відома працівників.

За роботу з питань охорони прав та соціального захисту неповнолітніх відповідала громадських інспектор з охорони прав дитинства Соловйова В.І.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Списки, особові справи та документи, які підтверджують статус дитини, було оформлено згідно з нормативними вимогами та рекомендаціями. У напрямку щодо створення належних умов навчання та виховання дітей пільгового контингенту дошкільним закладом проведено певну роботу: діти залучені до консультативного пункту, беруть активну участь у спортивних та музичних розвагах, тощо.

Також належним чином здійснювалась робота щодо матеріальної підтримки дітей пільгового контингенту – залучені позабюджетні кошти на придбання новорічних подарунків.

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора. Державна політика щодо захисту прав дитини реалізувалась за такими напрямками:

 • забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;
 • формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2016/ 2017 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В дошкільному навчальному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час нарад при завідувачеві та на педагогічній раді.

Кількість дітей пільгових категорій

Навчальний рік

Категорії

Діти із сімей внутріш-нього переміщу-них осіб

Діти -інваліди

Діти з багато-дітних  сімей

 Діти з малозабез-печених

сімей

Діти-

сироти

Діти військовослужбовці учасни-ків АТО

 

Діти, реєстрація яких проведена згідно з

ст. 135 Сімейного Кодексу України

2012/2013

-

-

7

-

-

-

-

2013/2014

-

1

10

-

-

-

11

2014/2015

-

1

7

-

-

-

9

2015/2016

-

2

8

-

-

-

6

2016/2017

-

2

10

4

-

-

2

2017/2018

5

1

13

8

-

4

2

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. 

Впродовж звітного періоду навчального кількість дітей пільгових категорій не змінювалася.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій.

Громадським інспектором Лобановою Н.О. разом із вихователями було обстежено житлові умови усіх дітей пільгового контингенту, які є задовільними, про що складено відповідні акти.

Вихователями груп та практичним психологом Соловйовою В.І. систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій на високому професійному рівні. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Забезпечено 50% вартості харчування сплачують батьки дітей з багатодітних сімей.

 Впродовж року ці діти безкоштовно відвідували різноманітні заходи розважального характеру у закладі та поза межами його. В закладі традиційно проводиться благодійна акція «Допоможи ближньому» та районна акція «Від дітей Основ′янського району для дітей міста Красногорівки» до участі в яких залучена значна кількість батьків та майже усі працівники дошкільного навчального закладу.

Вибірковий контроль за організацією роботи з дітьми пільгових категорій проводився, встановлено, що вихователями систематично проводиться робота з дітьми пільгових категорій та їх батьками.

Недоліки:

 • недостатньо залучено спонсорської допомоги.

Рекомендації:

 • удосконалювати систему аналізу, планування роботи та ознайомлення з нормативними документами;
 • музичним керівникам розробити сценарії свят, розваг та провести їх для дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами;
 • посилити контроль за роботою щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами;
 • вдосконалити практику використання можливостей благодійних та громадських об’єднань, залучати спонсорську допомогу.

 

 

Дані педагогічних працівників

 

В комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 Харківської міської ради» працювало 19 педагогів, з них:

 • завідувач – Шмельова Наталя Олександрівна, освіта вища;
 • вихователь – методист – Лобанова Наталія Олександрівна, освіта вища;
 • практичний психолог – Соловйова Вікторія Іванівна, освіта вища;
 • музичні керівники – Яценко Яна Вікторівна, освіта вища;
 • інструктор з фізкультури – Гепенко Валентина Миколаївна, освіта вища;
 • 14 вихователів (з вищою освітою – 5, з базовою вищою – 7, з середньою спеціальною – 2).

 

Управління науково- методичною роботою з педагогічними кадрами

 

         В ДНЗ робота над єдиною науково-методичною темою ґрунтовно розкрита на  всіх етапах реалізації завдань, висвітлено в матеріалах педагогічних рад, засіданнях творчої групи, на яких проходило обговорення даного питання.

         Важливим засобом, що сприяє обміну педагогічним досвідом та стимулює педагогів до вдосконалення власної професійної майстерності, є проведення ними відкритих заходів для співробітників закладу так і для студентів Харківської гуманітарно – педагогічної академії

         Впродовж року працювала творча група над проблемою «Економічне виховання дошкільників».Рівень роботи творчої групи педагогів є достатнім, зусиллями творчої групи, що складається з 5 педагогів.

         Вихователь – методист забезпечувала педагогів методичними рекомендаціями з питань виховання й навчання дітей дошкільного віку:

- «Сучасні підходи до економічного виховання»;

-  «Шляхи взаємодії ДНЗ з батьками у питаннях прав дітей»;

- «Система творчих завдань у роботі дошкільниками».

         Систематично оновлювалися  стенди   «Педагогічне життя»,  «Вам, батьки!».

         Традиційними стали виставки дитячих поробок разом з батьками «Осінь золотокоса»,«Ой, весела в нас зима!», «Подарунки для  матусі», «Великдень»,  «День Перемоги», «Наш друг – світлофор», «Здрастуй, літо, сонцем зігріте!»  за участь в яких діти отримали грамоти та подарунки від адміністрації.

         Оформлено тематичні виставки педагогічних посібників:

 • «Працюємо за Базовим компонентом дошкільної освіти»;
 • «Незабаром до школи»;
 • «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі»;
 • «Формуємо компетентність дошкільника в освітній лінії «Особистість дитини»

          Протягом року систематично поповнювали фотоальбом «Наш дитячий садок» на сайті закладу. Такі педагоги як Аспанідзе Л.В., Шмельова Н.О., Лобанова Н.О., Гепенко В.М. на сайті закладу ведуть індивідуальні блоги.

        Заклад приймає участь у чатах організованих комунальним закладом «Харківська академія безперервної освіти».

            Також було проведено діагностику, моніторингові дослідження. Моніторинг вивчення професійної майстерності педагогів щодо використання інноваційних освітніх технологій в результаті якого визначено, що 90% вихователів використовують інноваційні освітні технології, а саме:

 • LEGO – конструювання100% педагогів;
 • ТРВЗ – 90 %;
 • нетрадиційне малювання – 100% педагогів;
 • елементи М.Монтиссорі – усі групи раннього та молодшого віку;
 • розвиваючі ігри Нікітіна – 5 %.

Всі педагогічні працівники приділяли належну увагу самоосвіті, опрацьовуючи новинки методичної літератури, публікації періодичних видань, тези яких вносилися в «зошит самоосвіти».

В дошкільному закладі наявне теоретико-методологічне забезпечення інноваційної діяльності, створено банк інноваційних технологій та базу даних щодо використання інноваційних технологій під час навчально-виховного процесу. З метою виявлення рівня компетентності педагогічних працівників з питань застосування інноваційних технологій та методик в галузі дошкільної освіти, ступеню використання інновацій під час навчально-виховного процесу та можливих перешкод на шляху їх впровадження на початку навчального року було проведено тестування й анкетування педагогів.

За допомогою анкетування були виявлені потреби та можливості педпрацівників щодо впровадження інновацій. Відстеження результатів використання інноваційної діяльності педагогічними працівниками  відбувалося під час моніторингових зрізів рівня розвитку дітей відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти. Підсумки та подальші перспективи щодо інноваційної діяльності обговорювалися на засіданнях, нарадах тощо.

Осередком здійснення навчально-виховного процесу та роботи з педагогічними кадрами в ДНЗ є методичний кабінет, оформлення та наповнюваність якого відповідає вимогам Типового положення про методичний кабінет. Методичний кабінет забезпечений дитячою та методичною літературою відповідно до переліку програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих листом Міністерства освіти і науки, які розділено на підрозділи: програми, навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, навчальні посібники, хрестоматійні збірки для дітей. У наявності періодичні видання, дитяча література, новинки методичної літератури, нормативні, директивні документи, інструктивно-методичні матеріали Міністерства освіти і науки України. Картотека наявної літератури систематично оновлюється. Періодичні видання систематизовано за найменуваннями: «Управління дошкільним навчальним закладом», «Вихователь-методист», «Палітра педагога», «Дошкільне виховання» тощо. У наявності стенд «Педагогічний календар», на якому висвітлюється інформація про підготовку та проведення методичних заходів. Кабінет оснащено комп’ютером, який підключено до локальної мережі та мережі Інтернет, принтером. Програмно-методичне забезпечення методичного кабінету відповідає сучасним вимогам.

Складовою діяльності методичного кабінету є педагогічний куточок, до якого входять:

- Інформація про річні завдання, шляхи їх вирішення.

- Інформація про семінари-практикуми, плани роботи творчої групи.

- План роботи закладу на поточний місяць, де вміщено інформацію про проведення методичних заходів в закладі.

- Атестаційний куточок.

Матеріали на запити сьогодення зберігаються у папках і висвітлюються у експозиціях спеціально облаштованих тематичних виставок. Зібрані матеріали для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації щодо роботи з батьками.

Робота з батьками проводилася в рамках як традиційних форм, а саме, проведення загальних та групових батьківських зборів, засідань ради закладу, групових та індивідуальних консультацій, Дня відкритих дверей, так і в рамках інноваційних форм - робота консультативного центру, інформування батьків про діяльність закладу за допомогою Інтернет-сайту. Під час проведення батьківських зборів розглядалися різноманітні питання щодо організації навчально-виховного процесу, використовувався мультимедійний пристрій, завдяки якому батьки отримували більш повне уявлення про зміст та напрямки роботи ДНЗ. У наявності протоколи батьківських зборів з відповідними матеріалами.

В кожній групі закладу є куточок для батьків зі змінною інформацією, папки – пересувки щодо попередження дитячого травматизму. Батьки залучаються до участі в спортивних змаганнях, виставках, створенні розвивального середовища, підготовки до дитячих свят тощо. Ознайомлення батьків з пам'ятками, консультаціями відбувається під підпис.

В холах та коридорі закладу розташовані інформаційні куточки для батьків, які містять різноманітну інформацію щодо організації навчально-виховного процесу, поради та рекомендації фахівців закладу (завідувача, лікаря, практичного психолога, вихователя-методиста, медичної сестри старшої та інших), а також графік роботи консультативного пункту (години прийому батьків фахівцями закладу).

В дошкільному закладі створені належні умови для успішного розв’язання завдань розвитку, навчання та виховання дітей за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти. В групах наявні затверджені режими дня, розклади занять та організованої діяльності відповідно віку дітей. Перспективно-календарне планування навчально-виховного процесу в закладі відбувалося за режимними моментами та за допомогою тематичної моделі за освітніми лініями Базового компоненту нової редакції та змісту Освітньої програми «Дитина». Календарні плани педагогічних працівників погоджуються вихователем-методистом.

 

 

Аналіз діяльності щодо інформатизації навчального закладу

 

Комп'ютерні технології в закладі покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності дошкільного закладу.

За станом на 01.06.2018 року у закладі функціонує 3 одиниці комп'ютерної техніки. Протягом останніх років на комп'ютеризацію навчального закладу було виділено:

з міського бюджету 1 комп'ютер та 1 принтер;

за позабюджетні кошти 1 МФУ і 2 комп'ютери.

До системи Інтернет заклад був підключений завдяки міській програмі «Комп'ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти міста Харкова», проведено WIFI.

Використання педагогами ІКТ в роботі з дітьми і батьками знаходиться на середньому рівні.

Робота педагогічного колективу характеризується цілісністю і передбачає взаємозв'язок між різними видами діяльності. Педагоги ДНЗ активно упроваджують нові освітні технології в освітній процес, такі як метод проектів, ігрові технології і т.д. Останнім часом впроваджуються нові, перспективні форми співпраці ДНЗ з сім'єю, які припускають підключення батьків до активної участі в педагогічному процесі дошкільного закладу. Інформаційні і, особливо, телекомунікаційні технології значно підвищують ефективність взаємодії педагогічного колективу дитячого садка і батьків при навчанні і вихованні дошкільників.

Наявність у ДНЗ власного сайту в мережі Інтернет надало батькам можливість оперативного отримання інформації про життя закладу, групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги. Такий режим інформаційної взаємодії не заперечує можливості отримання індивідуальної або конфіденційної інформації. Із сторінок сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи заощадження здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Для полегшення пошуку інформації у мережі для педагогів створено картотеку корисних Інтернет-адрес.

Забезпечення комп'ютерною технікою навчального закладу не вирішує проблему інформатизації, оскільки потребує наявності грамотних користувачів. З метою виявлення рівня володіння педагогами основами комп'ютерної грамотності був проведений моніторинг даного питання. На початку 2018 року було встановлено, що 10.5% педагогів зовсім не володіють комп’ютерною грамотою. Отримані результати допомогли визначити напрямки роботи з даного питання та диференційований підхід до педагогів. За рік було зроблено порівняльний аналіз рівня сформованості інформаційної культури. За допомогою анкетування був виявлений рівень володіння та використання педагогами ІКТ. На 16 % збільшилась кількість педагогів, які вдома мають ПК і становить 73%. Рівень володіння основами комп’ютерної грамоти педагогів підвищився до 78 %, що свідчить про ефективність впровадження ІКТ у роботу дошкільного закладу. Вихователі використовують ІКТ під час підготовки до занять, на заняттях та режимних моментах з дітьми, для самоосвіти та оформлення документації та досвідів. За отриманими даними було встановлено, що педагоги частіше використовують ІКТ у своїй роботі. За опитуванням педагогів було встановлено, що значно підвищилися умови (на 54,5%) для використання ІКТ у освітньо-виховному процесі: вільний доступ до мережі Інтернет, великий банк даних навчально-розвивального матеріалу для роботи з дошкільниками. На думку вихователів використання ІКТ істотно полегшує підготовку до занять і дає змогу їх урізноманітнити. Адміністрація ДНЗ постійно заохочує використання ІКТ у освітньо-виховному процесі.

Заходи  спрямовані на підвищення рівня ІК учасників НВП:

У практиці роботи ДНЗ використані різноманітні форми роботи з педагогами по підвищенню їх рівня ІК:

 • майстер-класи з навчання педагогів методам та прийомам роботи з дітьми з використанням ІКТ;
 • індивідуальні консультації.

Комп'ютер для педагогів нашого закладу став потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволило розширити можливості педагога. Комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі застосовують періодично - вихователі та систематично музичні керівники, психолог, методист. 

Виявлені проблеми у ході здійснення досліджень стану інформатизації:

 • не достатня кількість комп’ютерів;
 • середній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності працівників ДНЗ;
 • відсутність можливості у повній мірі користуватися мультимедійним супроводом на заняттях та режимних моментах;
 • відсутність інтерактивної дошки в ігрових приміщеннях;
 • відсутність комп’ютерного класу для дошкільнят.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

         Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснювалась за рахунок залучення коштів від батьків, які були витрачені на поточні та аварійні ремонти сантехніки та іншого обладнання, а також витрачені на зміцнення матеріально – технічної бази закладу, а саме:

 

  № з/с

Найменування заходу

Витрачена сума

 1.  

Виконано омолодження  пірамідальних тополь 5 шт.

5 000.00 грн.

 1.  

Придбання комп’ютерної техніки

8800,00

 1.  

Обслуговування пожежної сигналізації

1140.00 грн.

 1.  

Обслуговування комп'ютерної техніки

2410грн.

 1.  

Дератизація

500.00 грн.

 1.  

Ремонт пральної машини

1 200.00 грн.

 1.  

Ремонт обладнання

700.00 грн.

 1.  

Ремонт  мотокоси «KLEVER» 

200.00 грн

 1.  

На харчоблоці ремонт ел. обладнання (ел. плити, ел. сковорода, заточка ножів на промислову ел. м'ясорубку)

2060.00 грн.

 

 1.  

Ремонт ел. проводки та придбано освітлювальний інвентар

4630.00 грн.

 1.  

Ремонт бордюрів

600.00 грн.

 1.  

Для харчоблоку придбано інвентар, обладнання та господарчі товари (противень, контейнери, миски, ножі, друшлак, сито, терка, скребки і т.д.)

8134.00грн.

 1.  

Замовлений енергетичний паспорт на 2018 рік 

520 00 грн.

 1.  

Придбано противопожежний інвентар

2764.00 грн.

 1.  

Придбані меблі

61600,00

 1.  

Миючі, чистячи засоби та пральний порошок

7573,00

 1.  

Методична література та демонстраційний матеріал

5080.00 грн.

 1.  

Придбано канцтовари, папір офісний, журнали згідно номенклатури, виконана кольорова печать на фотопапері

42980.30 грн.

 1.  

Придбаний інвентар, господарчі товари, будівельні матеріали (фарба, лопати, мітли, граблі, цемент, побілка, пакети для сміття, рукавички, замки і т.д.)

38000.00 грн.

 1.  

Мякий інвентар (рушник махровий, простирадло дитяче, наволочка верхня, підковдра, доріжка  і т.д.)

12065.00

 1.  

Дезинфікуючий розчин

2952.00

 1.  

Придбано спорт обладнання (обруч, нарукавники для плавання, палки гімнастичні і т.д.)

995.00 грн.

 1.  

Медикаменти невідкладної допомоги

596,00

 1.  

Іграшки

8760.00

 1.  

Підписка на періодичні видання

2402.00 грн.

 1.  

Офісний папір

1665,00

 1.  

Столовий посуд в групи

2370,00

 1.  

Журнали згідно номенклатури

2353,00

 1.  

    Придбання сантехніки та складові до неї

5969,00

 1.  

Інвентар для вулиці

11160,00

 1.  

 Вікна пластикові

81170,00

 1.  

Двері міжкімнатні

12423,00

 1.  

Лабораторні дослідження

776,00

 1.  

Заміри інзоляції

550,00

 1.  

На оформлення музичного залу

5380,00

 1.  

Придбання стендів

530,00

 1.  

Капітальний ремонт двох сходових маршів

31290,00

 

 За 2017/2018 навчальний рік на одну дитину  витрачено 1201,6 грн.

Залученням та цільовим використанням цих коштів займався батьківський комітет закладу, і дані про їх витрату оприлюднювались на групових батьківських зборах та загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

          Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує оновлення обладнання спортивного майданчика, заміна твердого покриття перед центральним входом дошкільного закладу, ремонт душових приміщень басейну. У результаті порушення технології покриття даху утворюються нові осередки протікання покрівлі споруди, що потребує постійного залучення благодійної допомоги.

Шановні батьки, висловлюю вам щиру подяку за розуміння, допомогу адміністрації та педагогам у створенні належних умов для проведення навчально – виховної роботи та організації життєдіяльності дітей.

Для усунення виявлених недоліків, планується у наступному навчальному році:

 • оптимізувати  науково-методичну роботу з педкадрами через активізацію роботи творчої групи та роботи з наставництва;
 • підвищити  рівень освітньо-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій;
 • розробити  принципово новий  підходу до роботи з батьками (удосконалення роботи з батьками).

 

Завідувач                                                    Н.О.Шмельова

 

 

 

 

Щорічний звіт керівника за 2016/2017

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» (далі – ДНЗ) має ліцензію № 24343147 Управління освіти Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов`язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків 61124, вул.Грозненська 58, тел.725-13-57, e-mail: dnz 24@kharkivosvita.net.ua, у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, басейн та інші службові приміщення. Засновано в 1985році.

Впродовж 2016/2017 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 12  вікових груп, які працювали за 9-годинним та 12-годинним режимом:

·  2 групи – раннього віку;

·  10 груп – дошкільного віку.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Протягом року заклад  відвідувало 314 дітей, на 20 дітей більше ніж в попередній навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 417 дітей (менше на 2 дитини, ніж минулому році). Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою становить 94,6% (на 3,6% більше ніж в минулому році)

У закладі створено предметно–розвиваюче середовище, умови, необхідні для якісного проведення навчально–виховного процесу за підтримки психологічної служби згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», навчальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей. Державна атестація відбулася в 2013 році із загальним сумарним балом 483, що відповідає достатньому рівню.

Дошкільний навчальний заклад користується попитом серед населення мікрорайону. Впродовж літнього періоду 2016/2017 навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі на 2017/ 2018 навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 417 дітей (менше на 2, ніж минулого року), які підлягають дошкільній освіті, з них:

·  2016 року — 28 дітей;

·  2015 року — 67 дітей;

·  2014 року — 68 дітей;

·  2013 року — 84 дітей;

·  2012 року — 76 дітей;

·  2011 року — 65 дітей;

·  2010 року — 29 дітей.

З них дошкільною освітою охоплено 314 дітей, що складає 76 % від загальної кількості та 4 % охоплені різними формами освіти. До інших форм  освіти залучено до інші форми – 6 дітей.

Дітей, що не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьків було залучено до участі в музичних розвагах «Мандрівка в країну ввічливості та доброти»( 16.09.2016), «Масляна»(23.02.2017), театральних «Наші улюблені казки» (10.02.2017), спортивних святах та розвагах «Джунглі кличуть» (18.10.2016), «День захисту дітей» (01.06.2017), Днях відкритих дверей (20.04.2017).

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків щомісяця, здійснено соціальний патронат, оформлений інформаційний куточок для батьків мікрорайону та проведена презентація закладу у 20.04.2017. Але не зважаючи на це в роботі є і певні недоліки:

-   батьки недостатньо залучаються до спільних заходів.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових послуг, для цього провести запит (які саме послуги бажають одержати батьки), крім того організувати групу вихідного дня дітей старшого віку з метою якісної підготовки дітей до навчання у школі (за наявністю педагогічних кадрів).

 

Аналіз результатів організації освітньо-виховного процесу

 

У 2016/2017 навчальному році в дошкільному навчальному закладі проводилася планомірна, цілеспрямована, систематична робота з метою всебічного розвитку дошкільників на засадах особистісно-орієнтованого підходу, їх життєвої компетентності та індивідуальних здібностей, формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Освітньої програми «Дитина», програми «Впевнений старт», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція).

Протягом 2016/2017 навчального року педагогічний колектив комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 Харківської міської ради» працював над єдиною методичною темою: «Модернізація форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до нового змісту освіти» та вирішенням таких річних завдань:

            1. Продовжити роботу з дітьми дошкільного віку по формуванню уявлення про історію рідного краю, виховання у них почуття любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу.

            2. Реалізувати освітню лінію «Дитина у світі культури» через розвиток творчих здібностей дітей засобами художньо – продуктивної діяльності.

            3. Розпочати роботу щодо реалізації завдань економічного виховання за умови повноцінного вирішення завдань трудового виховання в усіх вікових групах дошкільного закладу, тому що праця – провідна категорія економічної науки.

Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі нормативних, законодавчих нормативно-правових та інструктивних документів.

На реалізацію першої задачі щодо урізноманітнення форм організації роботи по формуванню уявлення про історію рідного краю, виховання у них почуття любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та оформлення національних куточків в групах було використано такі методи:

- колективні (педагогічна рада, семінар, колективний перегляд, консультації);

- індивідуальні (самоосвіта, наставництво, консультації);

- нетрадиційні (мультимедійна презентація, конкурс національних куточків).

Під час проведення методичних заходів використовувалися такі інтерактивні форми роботи: методи «ділові ігри», «рольові ігри»,«мозковий штурм»

У січні 2017 року проведені колективні перегляди занять «Виховання національної свідомості дошкільників» в групах № 7 (вихователь Хрипунова Н.І.), № 1 (Кучер А.В.), № 10 (Недавня Раїса Валеріївна). За підсумками яких встановлено, що педагоги проводять планомірну роботу із вдосконалення змісту, форм і методів роботи з громадянського виховання дошкільників (ЗК=0,89, достатній рівень). Під час планування роботи з громадянського виховання вихователі використовують групові, індивідуальні та колективні форми роботи.

З метою проведення змістовної роботи з дітьми у групах створенні відповідні умови: належне розвивальне середовище (іграшки, обладнання) і посібники (демонстраційний і роздатковий матеріал).У групах сформовані національні куточки відповідно до методичних рекомендації щодо оформлення національних куточків у групах. Куточки естетично оформлені та доцільно розташовані. Різноманітний матеріал куточків зокрема ляльки - хлопчик і дівчинка в національному одязі, вироби народних промислів України: посуд, народні іграшки, музичні дитячі народні інструменти (свищики); макет української  хати, український рушник, віночок – сприяють вихованню поваги до державної символіки, утвердженню у свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей і поваги до історичного минулого України.

Але в групі №2 (вихователь Аспанідзе Л.В.), групі віку №4 (Голозубова В.О.), № 5 (Корнєва І.В.) та № 6 (Бондар С.Г.)  в недостатній кількості дидактичних ігор патріотичного спрямування та не має музичних дитячих  народних інструментів (яворівські сопілки, дзиґи). У групах №№4,8,10,7 не має альбому "Українські казки"у якому розміщуються ілюстрації до народних казок.

У результаті перевірки було встановлено що педагоги проводять планомірну роботу із вдосконалення змісту, форм і методів роботи з патріотичного виховання дошкільників використовуючи методичний посібник ХАНО «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку».

Аналіз занять та ігрової діяльності з національно-патріотичного виховання дітей показав, що педагоги  проводять роботу шляхом формування уявлень про назви рідного міста, найближчих вулиць та символами України. (заняття «Символи міста Харків», «Скриня» (яворівський розпис), «Моя вулиця»,  «Рушничок» та інші.)

Вихователі мають перспективне та календарне планування роботи, в перспективному плануванні додатково відмічена робота з патріотичного виховання. У планах простежується системність та урахування вікових особливостей розвитку дітей. Під час планування роботи з патріотичного виховання вихователі використовують групові, індивідуальні та колективні форми роботи.

Але при плануванні  роботи вихователі мало уваги приділяється планування індивідуальної роботи з дітьми з національно-патріотичного виховання. Недостатньо уваги приділяють вивченню результативності роботи з цього напрямку, не відтворюють це у своїх висновках.

Особливу уваги педагоги приділяють патріотичному вихованню у роботі з батьками.  Для батьків в кожній групі оформлений інформаційний куточок, з якого вони дізнаються про життєдіяльність групи (режим дня, розклад занять), проведення заходів, та отримують необхідну інформацію (поради, консультації, рекомендації, пам’ятки) про освіту та розвиток дітей. Не менш ефективною формою освітньої роботи з патріотичного виховання дошкільників є проведення спільних з батьками заходів таких як свята, розваги, виставки та конкурси. 

         Аналіз спільної роботи з сім’єю показав, що вихователі систематично проводить роботу з батьками, щодо національно-патріотичного виховання дітей дошкільного, у папках-пересувках для батьків наявний матеріал з питань патріотичного виховання («Україна – наша Батьківщина»). Вихователі  проводять консультації «Патріотичне виховання починається з доброти».

  Результат аналізу даної теми свідчить що робота з патріотичного виховання  дітей дошкільного віку в ДНЗ №24 ведеться на достатньому рівні.ЗК=0,81

            Але було виявлено певні недоліки, а саме:

1. Недостатньо застосовуються прийоми дослідницького, пошукового  способу здобуття знань.

2. Несистематично в календарних планах планується індивідуальна робота з патріотичного виховання.

3. Не має альбому "Українські казки".

4. У недостатній кількості дидактичних ігор патріотичного спрямування та не має музичних дитячих  народних інструментів (яворівські сопілка, дзиґа).

5. У календарному плані вихователі не відображають використання малих фольклорних форм: лічилки, колискові, дражнилки, заклички тощо, планують заняття з народознавства, бесіди з дітьми зазначеної тематики, народні рухливі ігри.

Аналіз оцінювання навчально-виховної роботи педагогічних працівників з національно-патріотичного виховання показав, що методичні заходи, проведені упродовж навчального року, носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, підвищенню якості володіння різноманітними методами роботи. (ЗК≈0,87)

Було здійснено аналіз рівня громадянської обізнаності дошкільників на кінець 2016/2017 н.р., за результатами аналізу, можна зробити висновок, що дошкільників більшість дошкільників мають високий та достатній рівень знань. Але залишається невеликий відсоток дітей у яких показники компетентності з проявляються на середньому та низькому рівні. Це в основному діти які протягом року не достатньо відвідували дошкільний заклад.

Підсумок роботи протягом року показав, що г національно-патріотичне виховання дошкільнят має вирішувати ширше коло завдань, ніж ті, що були зазначені. Це не лише виховання любої до рідного дому, сім'ї, дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та результатів її праці, рідної землі, захисників Вітчизни, державної символіки, традицій держави, загальнонародних свят. Тому в наступному році плануємо продовжувати роботу над цим питаннями.

            Протягом 2016/2017 навчального року продовжувалась планомірна робота щодо реалізації освітньої лінії «Дитина у світі культури» через розвиток творчих здібностей дітей засобами художньо – продуктивної діяльності.

З метою виконання другого пріоритетного завдання вихователем – методистом  була надана методична допомога вихователям а саме: семінар-практикум, консультації, колективні перегляди,які були направлені на покращення рівня обізнаності педагогів та на науково-методичне зростання їх педагогічної майстерності.

Всі ці заходи сприяли не тільки ознайомленню з сучасними вимогами до розвитку творчих здібностей дітей засобами засобами художньо – продуктивної діяльності, а й підвищенню фахового рівня, професійної компетентності педагогів. Вихователі вчилися складати рекомендації батькам та педагогам - початківцям, комплексні, інтегровані заняття.

Використання нетрадиційних форм роботи у навчанні дошкільнят  художньо – продуктивної діяльності є доцільним і необхідним. Вони сприяють підвищенню рівня дитячої уяви, інтересу дітей до зображувальної та художньо – мовленнєвої діяльності. Дитина усвідомлює  процес зображення, добирає необхідні матеріали, виразні засоби, техніки для створення виразнішого художнього образу.

Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та продуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень, здатність орієнтуватися в розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяльності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.

Під час хореографічних постановок, без яких не обходиться жодне святкове дійство ДНЗ, музичні керівники залучають дітей до краси хореографічного мистецтва, виховує любов та інтерес до танцювальної діяльності, формує початкові хореографічні уміння та навички засвоєння нескладних танцювальних рухів та етюдів таким чином створюючи умови для розвитку обдарованих дітей.

В процесі хореографічної роботи діти ДНЗ №24 набули таких хореографічних знань та вмінь, як уміння музично, ритмічно та виразно рухатися, утримуючи вірне положення голови, рук, тулуба; самостійно та за показом хореографа виконують доступні танцювальні рухи різної видової спрямованості; орієнтуються у просторі й переходять до певного малюнку танцю; уміють передати в рухах пропонований образ; емоційно сприймають музику, аналізують та пластично передають її характер; насолоджуються музикою і виражають її гармонійно до змісту – подібними до хвиль танцювальними рухами, пластикою рук, легким бігом, кружлянням; відрізняють особливості повільних хороводів і швидких танцювальних ритмів українського народного танцю; виразно виконують доступні танцювальні композиції; знають правила постановки рук, позиції ніг, положення в парі та термінологію відповідних танцювальних напрямків а також правила культури одягу та культури поведінки на занятті.

Мета сучасної дошкільної освіти визначається не тільки кількістю знань, умінь і навичок, а й розвитком особистості в системі загальної культури.

Базовий компонент дошкільної освіти засвідчує, що кожна дитина розвивається, реалізується і самовизначається як особистість, ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення.

Проведення діагностики дало змогу зробити певні висновки щодо рівня сформованості компонентів особистісної культури дітей дошкільного віку.

 

Зведені дані рівня розвитку компетенції дошкільників відповідно до освітньої лінії «Дитина у світі культури»

 

-         група № 1, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 2, СБ = 2, компетенція сформована  посередньо;

-         група № 3, СБ = 2, компетенція сформована  посередньо;

-         група № 4, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 5, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 6, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 7, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 8, СБ = 2, компетенція сформована  посередньо;

-         група № 9, СБ = 2, компетенція сформована  посередньо;

-         група № 10, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 11, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі;

-         група № 12, СБ = 3, компетенція сформована в достатній мірі.

-          

Для правильного всебічного розвитку дитини велике значення має співпраця вихователів та батьків. З цією метою вихователі постійно доводять до відома батьків  результати роботи в групах. Постійно організовуються консультації, бесіди, поповнюються інформаційні стенди.

Підсумовуючи вищевикладене, можна відзначити, що робота з виконання завдань змісту освіти інваріантної складової Базового компонента дошкільної освіти, освітня лінія «Дитина в світі культури» здійснюється на середньому рівні ЗК= 0,76. Методична обізнаність педагогів з даного питання значно покращилася.

            Реалізації визначеного третього завдання з реалізації завдань економічного виховання за умови повноцінного вирішення завдань трудового виховання в усіх вікових групах дошкільного закладу, здійснюється відповідно до вимог Освітньої програми «Дитина» та «Впевнений старт» (в старших дошкільних групах) через заняття з економіки. Через планування простежується зв`язок занять з індивідуальною роботою. Для закріплення економічних умінь і навичок плануються дидактичні ігри, вправи. Порівняльний аналіз календарно – тематичних планів за грудень та лютий демонструє підвищення рівня проектних умінь вихователів щодо планування економічного виховання дошкільників. Спостерігається урізноманітнення форм роботи з дітьми.

Для систематичного й планомірного введення дітей у світ економічних уявлень у групах створене відповідне розвивальне середовище, що раціонально організоване, насичене різноманітними предметами, ігровими матеріалами. Це дає змогу дітям навчатися та взаємодіяти з іншими. Навчальна база в кожній групі з економічної діяльності має необхідний мінімальний запас демонстраційного та роздаткового матеріалу, економічні дидактичні ігри для фронтальної та індивідуальної роботи на заняттях за розділами програми.

 Спостереження за педагогічним процесом, співбесіди з вихователями, перегляд занять та режимних моментів дали змогу стверджувати, що педагоги реалізують економічне виховання через різні форми його організації. Це дає можливість проявити творчість, індивідуальність і, що особливо важливо, зробити процес пізнання цікавим та доступним для дітей.

Під час реалізації завдань економічного виховання в дошкільному закладі виділяють чотири напрями роботи:

1. Перш за все, дати дітям знання про працю та про все, що з нею пов’язано, згідно з основними програмами розвитку, виховання і навчання в дошкільному закладі.

2. Ознайомити дітей з простими економічними термінами: економіка, бюджет, ціна, гроші, товар, вартість, банк, реклама, власник, конкуренція, продукція, ярмарок та ін.; познайомити дітей з новими професіями, такими як менеджер, підприємець, бізнесмен, фінансист, рекламодавець, фермер та ін. Закріпити знання з області категорій, пов’язаних з працею (предмети праці, результати праці, індивідуальна, колективна праця); познайомити з поняттями: дорожче – дешевше, вигідно – невигідно, виграв, програв, поміняв; формувати знання про людину бережливу, економну, гарного господаря; вчити правилам чесної, справедливої гри, вмінню програвати, не ображаючись на партнера.

3. Формувати у дітей економічне мислення шляхом залучення дошкільнят в процес сюжетно-рольових ігор, настільно-друкованих, дидактичних; читання художньої літератури.

4. Педагогічно взаємодіяти з батьками, проводити просвітницьку роботу з питань економічної освіти дошкільників та активно їх залучати до процесу формування економічних знань дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї.

Системою економічного виховання охоплені діти дошкільного віку, використовуючи при цьому різні форми його організації. Ця робота проводилася в більшій мірі фрагментарно, а не системно. На початку дослідження було проведено спостереження за дітьми, що дозволило встановити такий факт: дошкільникам подобається економічна сфера життєдіяльності, вони охоче грають в ігри економічної спрямованості, самостійно їх організовують, але в більшості випадків тематика цих ігор дуже одноманітна: “Магазин”, “Транспорт”, “Ринок”, “Лікарня”. Під час ігор діти намагалися виконувати лише знайомі їм соціально-економічні ролі: продавець, покупець, лікар, хворий тощо. Причому, діти, більш обізнані в економічній сфері життя, з легкістю виконували ролі, що вимагали певної термінологічної підтримки: розуміння значення слів “чек”, “решта”, “штраф” тощо. Ігри більш обізнаних дітей були різноманітнішими за своїм сюжетом та емоційним забарвленням.

Протягом 2016/2017 навчального року на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації був визначений рівень професійної майстерності педагогів з даного питання. Аналізуючи показники роботи педагогів з економічного виховання можна зробити висновок, що робота проводиться на достатньому рівні загальний К≈0,79.

Як видно з діаграм, порівняно з початком навчального року, кількість дітей з високим та достатнім рівнем економічної обізнаності збільшилася, і, відповідно, кількість дітей з середнім та низьким рівнем – зменшилася.

Проаналізувавши рівні засвоєння знань дітьми дошкільного віку, можна зробити висновок, що робота вихователів велась на достатньому рівні.

На підставі отриманої інформації можна зробити наступні висновки: робота педагогічного колективу щодо економічного виховання дітей, шляхом формування трудових умінь та навичок виконана на достатньому рівні загальний К≈0,79.

Але є і недоліки:

- замало уваги приділялось мотиваційному аспекту економічного виховання, розширенню знань про економіку,бюджет, ціну, гроші, товар, вартість, банк, реклама, власник, конкуренція, продукція, ярмарок та ін.

- замало уваги було приділено формуванню економічного мислення шляхом залучення дошкільнят в процес настільно-друкованих, дидактичних ігор; читання художньої літератури.

 Методична обізнаність педагогів з даного питання потребує постійного оновлення. Тому в наступному році плануємо подальшу роботу саме над цим питаннями.

Загалом, робота над вирішенням основних завдань була цілеспрямованою, активною, результативною. Головними недоліками було дещо поверхневе ставлення окремих педагогів до проблеми економічного та патріотичного виховання. Діяльність з вирішення цих питань не була різнобічною, інтегрованою, такою, що пронизувала б всі напрямки роботи з дітьми, тому в подальшому є необхідність більш поглибленої уваги до цих питань.

Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини i співвіднести фактично досягнуті результати iз очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми нам дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук  Єльникової Г.В.), який сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини. Аналізуючи рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку,  орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти було встановлено, що середній показник по закладу за І півріччя 3 бали (компетенція сформована в достатній мipi), а за ІІ півріччя  - 4 бали (компетенція сформована в повній мipi).

В дошкільному закладі постійно працює басейн, який на протязі року відвідують діти старших, середніх та молодшої груп, а діти раннього віку відвідують заняття з другої половини року. Заняття проводить інструктор з фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, з педагогічним званням «вихователь - методист», загальний педагогічний стаж 30 років Гепенко В.М.. Заняття проводяться  двічі на тиждень в усіх вікових групах згідно з розкладом занять затвердженим завідуючим. Рівень організації занять з плавання– достатній (К » 0, 89). За навчальний рік загальна кількість дітей, які відвідували басейн становить 171 дитина. Матеріально – технічна база басейну з находиться  на достатньому рівні (необхідно провести профілактичний огляд електричних приладів, придбання надувні круги, холохупів, м’ячів, лопаток для плавання).  В 05.09.2016 (групи № 3,9,8), 06.10.2016 (групи № 5,6,11,12), 18.04.2017 (групи № 1,7,10), 19.04.2017(групи № 3,9,8), 20.04.2017 (групи № 5,6,11,12) було проведено відкриті заняття для колективу та батьків. У вересні проведено анкетування батьків з питань фізичного виховання та розвитку дітей, а також консультації для батьків «Профілактика порушення постави дошкільника», «Фізична культура чи спорт як зробити правильний вибір». В куточку для батьків постійно оновлюється інформація та поради з питань з фізичного розвитку дітей. При відсутності гарячої води в басейні інструктор проводить  фізкультурні свята, розваги, ігри, заняття на спортивному майданчику «Школа екстремальних ситуацій», «Веселі старти», «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі, та кмітливі», «Спортивний марафон», «Мандрівка у країну здоров’я з годинником», «Масляна» та інші.

Діагностика рівня навичок дітей старшого дошкільного віку з фізичної культури проведено у вересні 2016 року, та в травні 2017 року, діагностика рівня навичок дітей з плавання проводить з усіма віковими групами на початку та наприкінці року.

2016/2017 навчальний рік пройшов під гаслом: «Здоров’я-основне джерело щастя». Рівень навчальних досягнень дітей з фізичної культури в дошкільному навчальному закладі достатній, про це свідчить відсоток досягнень дітей з фізичної культури, фізкультурно-оздоровча робота здійснюється комплексно та базується на принципах науковості, послідовності і наступності в усіх вікових групах. Враховуються всі форми фізичного виховання, тому особливе занепокоєння викликають діти з ослабленим здоров’ям. Інструктор з фізичної культури Гепенко В.М. протягом 2016/2017 навчального року приділяла увагу роботі з плавання.

У плаванні, в цілому, можна сказати, що 2016/2017 навчальний рік був плідним. На шостому році життя під час занять з плавання діти вміють аналізувати дії, робити висновки та втілювати свої дії у життя.

Діти 5-ти років мають навички плавання: кроль на грудях, на спині за програмою дитячого садка, а поза програмою: брас, занурювання на глибину, у літній період, деякі оволодівають елементами стиля «батерфляй».

Також невід’ємною складовою інструктора з фізкультури є робота з фізичного виховання. На початку навчального  року (вересень - жовтень) з дітьми старших вікових груп проводився аналіз рівня оволодіння дітьми основних рухів. Так у травні місяці 2017 року, були проведені повторні тестові завдання з оволодіння основними рухами. У нормативах  приймало участь 73 дітей: хлопчиків – 33, дівчаток – 40.  В результаті моніторингу було проведено оцінку тестових завдань:

·        Високий рівень – 54 дитини – 38 % на 7 % меньше ніж в минулому році.

·        Достатній рівень – 12 дітей – 34% на 18 % більше ніж в минулому році.

·        Середній рівень – 6 дітей – 28 % на 12% більше ніж в минулому році.

·        Низький рівень – 0 дітей – 0%.

 

            Аналіз результатів роботи показав що інколи спостерігається безсистемність та епізодичність проведення занять з фізичного розвитку. Недостатньо приділяється уваги чіткості та якості виконання основних ріхів. Бажано частіше проводити на  індивідуальну роботу з фізичного виховання, вводити в прогулянки елементи спортивних ігор (волейбол, баскетбол, футбол, бадмінтон). А також під час прогулянок використовувати не лише ігровий матеріал, а й фізкультурний інвентар.

            Вихованці дошкільного закладу  відвідують спортивні секції, приймають участь у різних змаганнях міста та країни (Кіра Буряк група №11, переможець всеукраїнського турніру з художньої гімнастики, Оспатенко Макар група № 1, спортивні танці, Костогриз Ярослав, група №7, тейк вандо).

           

 Аналіз роботи з сім’єю та школою

 

Однією з головних задач колективу було забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи як двостороннього процесу. Дошкільний навчальний заклад працював в тісному контакті з загальноосвітньою школою №53.

Всього 67  випускників, з них 54 дітей йдуть до загальноосвітньої школи № 53, це складає 80 % на (5% меньше ніж в минулому році)

 

Аналіз роботи з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму

 

Роботу дошкільного навчального закладу з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму проведено на достатньому рівні (К=0,91).

Зусиллями творчої групи вихователів закладу з охорони життя складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності де включено такі підрозділи:

«Протипожежна безпека»,

«Дитина і природа»,

«Дорожній рух»,

«Дитина вдома сама».

Вся робота педагогічного колективу планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці  і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації, медичних працівників, заступника завідувача з господарства; систематично розглядається на нарадах при завідувачеві № 1від 27.01.2017 та № 2 від 24.02.2017, виробничих нарадах № 1 від 24.01.2017.

            Адміністрацією дошкільного закладу проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. У кожній віковій групі обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, проведено «Тиждень безпеки дитини» 21.11.2016 – 25.11.2016, 20.02.2017 - 24.02.2017, 22.05.2017 - 26.05.2017 підібрано різні матеріали щодо запобігання дитячого травматизму. Під час проведення тижнів безпеки для батьків та дітей проводилися практичні заняття за участі представників пожежної, патрульної служб та залученням спецтехніки.

В закладі оформлений куточок «Бережи своє здоров’я», «Куточок рятівника», «Куточок ЦЗ», «Санбюлетень», «Безпечна дорога». Закуплені плакати з Правил дорожнього руху.

У закладі здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму:

-         щотижнево в усіх вікових групах проводяться бесіди з даних питань із використанням наочного дидактичного матеріалу, музичні розваги та заняття з дітьми, проводяться фізкультурні розваги (двічі на місяць), а також ці актуальні проблеми освітлюються у співбесідах із батьками. В усіх групах є в наявності та достатній кількості наочний інформаційний матеріал для батьківських куточків, який  носить характер періодичності;

-         у всіх вікових групах обладнані куточки для дітей, де підібрано серію сюжетних ілюстрацій з визначенням знань про безпеку людини. За допомогою оформлених куточків діти вчаться оцінювати вчинки, орієнтуватися в ситуаціях і разом з вихователями вирішувати шляхи їх подолання та виправлення помилок.

      Крім того, на сайті навчального закладу розміщено і постійно оновлюється інформація щодо профілактичної роботи із запобігання дитячому травматизму. Упродовж 2016/2017 навчального року не зареєстровано жодного нещасного випадку з вихованцями як підчас навчально-виховного процесу, так і вдома.

Аналіз медичної роботи

             

У дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації медичної роботи у повному обсязі.

Кадровий склад медичних працівників, які беруть участь в організації медичного обслуговування: сестра медична старша Алфьорова А.М. має вищу кваліфікаційну категорію, сестра медична Ткаленко О.В. має I кваліфікаційну категорію.

До медичного блоку входить: маніпуляційний кабінет; ізолятор, який відповідає усім санітарно-гігієничним вимогам. Медичний пункт розташований на першому поверсі дошкільного закладу, забезпечений усім необхідним інвентарем та інструментами.

Медичний  пункт має: холодильник, ваги, тонометр, ростомір, плантограф, таблиці для визначення гостротизору. Оформлений куточок для невідкладної медичної допомоги з мінімальним набором медикаментів для її надання. Забезпечені в повному обсязі необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення, миючими та дезінфікуючими засобами.

Дітей в кількості 314 обслуговували медичні працівники в дошкільному закладі впродовж 2016/2017 навчального року.

 

 

Аналіз відвідування та захворюваності

 

 

 

Навчальний рік

 

Кількість випадків захворювань

на вітряну віспу

 

Кількість випадків кишкових захворювань

 

Кількість випадків захворювань ГРЗ, ГРВІ

 

 

Інші захворю-вання

Кількість випадків травмування

під час

н – в проц.

У побу-

ті

2012-2013 кількість дітей - 314

3

1,2

4

1,5

64

20,5

16

4,6

2013-2014 кількість дітей - 287

21

7,3

3

1,0

51

17,8

24

8,2

2014/2015 кількість дітей - 294

0

-

0

-

38

12,9

36

12,2

2015/2016 кількість дітей - 294

1

0,3

0

-

25

8,5

35

11,9

2016/2017 кількість дітей - 314

1

0,3

8

2,5

40

12,7

35

11,1

Різниця

0

0

+8

+2,5

+15

+4,8

0

- 0,8

 

Загальний показник відвідуваності становить 55%. Найкращі показники відвідування в групах  № 7 (64%), № 11(66%)  на недостатньому рівні показник відвідування в групах  № 4 (48%), №2 (48%), № 3 (46%):

 

Аналіз відвідування

 

Групи

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кільк.дітей

%

Кільк.дітей

%

Кільк.дітей

%

1

25

65

25

58

29

53

2

18

67

19

57

23

48

3

27

66

26

69

26

46

4

19

50

19

50

23

48

5

25

67

25

61

26

56

6

25

76

25

56

26

56

7

27

64

26

63

30

64

8

28

63

25

67

25

60

9

27

61

26

66

25

52

10

23

52

26

63

28

54

11

25

59

27

65

26

66

12

25

72

25

65

27

59

 

294

63

294

61

314

55

 

При аналізі видів захворюваності з’ясувалося, що найбільші показники захворювання на ГРЗ у группі №4, №2, №3.

 

Аналіз стану медичних обстежень працівників

 

з/п

Кількість осіб, які були обстежені:

2014/2015 навчальний рік

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

1.

працівників харчоблоку

3(100%)

5(100%)

5(100%)

2.

педагогічних працівників

18(100%)

20(100%)

19(100%)

3.

медичних працівників

2(100%)

2(100%)

2(100%)

4.

інших працівників

23(100%)

23(100%)

24(100%)

5.

Працівників, які не пройшли медичні огляди

-

-

-

6.

працівників (усього)

46(100%)

50(100%)

50(100%)

 

Результати аналізу

Поглибленого медичного огляду вихованців

з/п

Кількість дітей усіх вікових груп, у яких виявлено вади та захворювання

(за результатами даних медичних карт)

2014/2015 навчальний рік

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

1.

серцево - судинної  системи

42(14%)

45(15%)

56(18%)

2.

нервової системи

2 (1%)

4 (1%)

4(1%)

3.

кістково - мязової системи

12(4%)

10(3%)

15(5%)

4.

органів дихання

8 (3%)

7(3%)

2(1%)

5.

органів зору

3 (1%)

2(1%)

3(1%)

6.

статевих органів

3(1%)

2(1%)

2(1%)

7.

віраж туберкульозний

1 (0,5%)

3(1%)

5(1%)

8.

тяжкі вади мови (за висновками ПМПК)

-

-

-

9.

Усього дітей, які мають вади

71 (24%)

73(25%)

87(28%)

10.

Усього дітей у днз за мережею:

294

294

314

Аналіз стану здоров’я вихованців

з/п

 

Кількість:

2014/2015 навчальний рік

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

1.

дітей за мережею

294

294

314

2.

дітей І групи здоров’я

159(54%)

152(52%)

158(50%)

3.

дітей ІІ групи здоров’я

126(43%)

131(44%)

140(45%)

4.

дітей ІІІ групи здоров’я

9(3%)

11(4%)

16(5%)

5.

дітей на диспансерному обліку

65 (22%)

73 (25%)

78(25%)

6.

Дітей, які мають надмірну вагу

3(1%)

2 (0,7%)

3(1%)

7.

Дітей, які мають дефіцит ваги

2(0,7%)

3(1%)

4(1%)

 

Результати аналізу

Поглибленого медичного огляду вихованців

старшого дошкільного віку

з/п

 

Кількість:

2014/2015 навчальний рік

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

1.

дітей старшого дошкіль-ного віку за мережею

75

79

67

2.

дітей старшого дошкіль-ного віку, які пройшли медичний огляд

75

79

67

3.

груп для дітей старшого дошкільного віку

3

3

2

дітей, у яких виявлено вади та захворювання

(за результатами медичних обстежень):

 

 

 

4.

серцево - судинної  системи

5(7%)

12(15%)

21(31%)

5.

нервової системи

3(4%)

2(2%)

1(1%)

6.

кістково - мязової системи

22(29%)

9(11%)

12(18%)

7.

органів дихання

5(7%)

4(5%)

1(1%)

8.

органів зору

2(3%)

2(3%)

1(1%)

9.

статевих органів

-

1(1%)

2(3%)

10.

віраж туберкульозний

2(3%)

3(4%)

4(6%)

11.

тяжкі вади мови

-

-

-

 

Завідувач разом з медичним персоналом дошкільного закладу напротязі всього навчального року пильно слідкували за організацією медичного обслуговування.  Розмір коштів, передбачених та витрачених на організацію медичного обслуговування  становить 1104,6 грн.

Результати контролю за станом організації медичного обслуговування керівником становлять 0,91 достатній рівень.

Висновки:  організація роботи закладу з медичного обслуговування ведеться на достатньому рівні, у  2016/2017 навчальному році  збільшилася кількість випадків захворювань на ГРЗ, ГРВІ порівняльно із 2015/2016 навчальним роком. 

  Причинами захворюваності є:

·    безсистемність проведення загартовуючи заходів ДНЗ (в залежності від температурних показників  в осінньо - зимовий періоди);

·    нерегулярне проведення оздоровчих заходів в сім'ї ;

·    невідповідність одягу дітей температурі в осінньо-зимовий період.

Рекомендації та пропозиції щодо покращення організації стану здоров’я  дітей, медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі:

-                     Здійснювати контроль за  організацією  рухового  режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;

-                     Забезпечувати контроль за  дотриманням  режиму  дня  та навчальних   навантажень   згідно  з  віком  дитини;  профілактику травматизму,  спалахів  гострих  кишкових  інфекцій   і   харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;

-                     Здійснювати   заходи  щодо  ізоляції  хворих  дітей  та спостереження за  дітьми,  які  були  в  контакті  з  інфекційними хворими,  та   проводити   протиепідемічні   заходи   в   порядку, встановленому МОЗ України;

-                     Здійснювати  контроль   за   своєчасністю   проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчального закладу;

-                     Проводити  бесіди  та  лекції  з  дітьми,  батьками  та працівниками   дошкільного   навчального  закладу  щодо  здорового способу  життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань.

 

Аналіз роботи щодо організації харчування

 

Організація харчування у дошкільному навчальному закладі здійснювалася відповідно нормативних, законодавчих та інструктивних документів, що регламентують роботу дошкільного навчального закладу з даного питання.

Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп, затверджений завідувачем.

Харчоблок дошкільного навчального закладу включає: холодний та гарячий цех, комору сухих продуктів, овочесховище для зберігання овочів, фруктів.

У дошкільному навчальному закладі в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим. Працівники харчоблоку, помічники вихователів забезпечені спеціальним одягом. Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. У групах в наявності куточки для помічників вихователів, які містять інструкції щодо правил миття посуду, столів, стільців, графіки прибирання групових приміщень, провітрювання приміщення, орієнтовний об’єм готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп (у грамах). Вихователі дотримуються вимог програми щодо виконання культурно-гігієнічних навичок, помічники вихователів виконують санітарні норми організації харчування в групах. Сестрою медичною старшою проводиться робота щодо гігієни харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань.

У дошкільному закладі створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані. Заклад забезпечений необхідними меблями, столовим інвентарем. Наявні промарковані столи, дошки, ножі. Кількість столового та кухонного посуду достатня. На харчоблоці та у групах відсутній кухонний та столовий посуд із заборонених матеріалів. Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Зберігання інвентарю впорядковане, інвентар використовується за призначенням. Харчоблок, комора оснащені ваговими приладами і мають свідоцтва за 2016/2017н.р. про своєчасну повірку ваг, гир. Також заклад забезпечений необхідними миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових приміщень, в достатній кількості.

        Протягом року в дошкільному закладі було організовано якісне раціональне 3-х разове харчування дітей у групах з 9 – 10,5 – 12 годинним перебуванням. Впродовж навчального року в дошкільному навчальному закладі забезпечено харчуванням 314 дітей.

Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становить:

З 01.09.2016 по 31.12.2016 – 17,00 гривень, з них: 6,80 грн. – бюджетні кошти та 10,20 грн. – батьківська плата.;

З 03.01.2017– для груп дошкільного віку 23 гривень, з них: 9,20 грн. – бюджетні кошти та 13,80 грн. – батьківська плата, для груп раннього віку – 18,00 гривень, з них: 7,20 грн. – бюджетні кошти та 10,80 грн. – батьківська плата.

Упродовж 2016/2017 навчального року організовано харчування дітей пільгових категорії:

- 6 дітей з малозабезпеченої сім’ї – безкоштовне харчування;

- 10 дітей з 8 – ти багатодітних сімей – 50 % пільга.

На підставі затвердженого примірного двотижневого меню, погодженого з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби, щодня сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М., спільно з кухарями Онищенко І.В., Грошевою Н.Ю., Дроботенко Л.В., комірником Кутеповою О.А. складалися меню-розкладки на наступний день для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування. За калорійністю їжа розподіляється протягом дня таким чином: сніданок - 25%, обід - 35%, вечеря - 20%. Варто відмітити, що перспективне меню виконувалось на 84%.

Питний режим в групах здійснювався кипяченою водою. Відповідальними за організацією питного режиму здійснювалися відповідні записи в Журналі з організації питного режиму в групі з зазначенням дати та часу заміни води.

У дошкільному закладі забезпечено збалансоване харчування дітей із дотриманням необхідного набору продуктів та норм харчування дітей, про що свідчить відповідна документація старшої медичної сестри. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М., вівся Журнал обліку виконання норм харчування. Щомісячно кожні десять днів проводився аналіз виконання затвердженого набору продуктів, протягом року систематично проводився аналіз харчування з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю. У разі необхідності проводилось коригування харчування із зазначенням у Журналі виконання норм харчування. Аналіз норм харчування за 2016/2017навальний рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснювалось наближено до норм.

Аналіз реалізації основних продуктів харчування показав, що виконання норм харчування у порівнянні з 2015/2016 навчальним роком збільшилося на 1,3% . Залишається недовиконаними норми: овочів, масло вершкове, м'ясо, фрукти, риба, яйце. Причина недовиконання викликано невідповідністю між кількістю коштів виділених на продукти харчування та вартість цих продуктів.

Аналіз виконання грошових та натуральних норм харчування здійснюється щомісячно. Витрати на харчування однієї дитини в день відповідають нормативним вимогам.

Порівняльна таблиця виконання натуральних норм харчування основних продуктів

 

 

 

Назва продуктів харчування,

продовольчої сировини

2015/2016н.р.

2016/2017 н.р.

 

 

різниця

%

викон.

натур. норм

%

викон.

натур. норм

1.

Хліб пшеничний

83,8

87,2

+3,4

2.

яйце

74,6

80,4

+5,8

3

молоко

50,2

53,6

+3,4

4

риба

73,1

62,1

-9

5

сир м’який

62,6

59,5

-3,1

6

сметана

28,3

40,6

+12,3

7

сир твердий

41,6

62

+20,4

8

м'ясо

74,3

86,8

+12,5

9

борошно

79,1

73,4

-5,7

10

крупи різні

96,4

97,2

+0,8

11

картопля

96,6

85,8

-10,8

12

овочі різні

50,2

47,6

-2,6

13

цукор

74,2

66,3

-7,9

14

масло вершкове

72

71,6

-0,4

15

олія

90

88,7

-1,3

16

кондитерські вироби

5,6

2,8

-2,8

17

хліб житній

73,1

67,2

-5,9

18

сухофрукти

70,4

94,1

+23,7

Середній показник

66,9

68,2

+1,3

 

За 2016/2017 навачльний рік діти в закладі отримали:

-         білків – 48,3,

-         жирів – 53,2,

-         вуглеводів – 253,11.

При оцінюванні фізичного розвитку виявлена 1 дитини з дисгармонійним розвитком. Вона має дефіцит ваги тіла.

Приріст маси тіла за півріччя в групі раннього віку складає 1,3 кг, в дошкільних групах – 1,32 кг.  Приріст маси тіла дітей по закладу – 1,3 кг.

        У зв’язку з недостатнім виконанням натуральних норм харчування в дошкільному навчальному закладі, діти не отримують належну кількість білків, жирів та вуглеводів, з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо організації раціонального харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дитині з дефіцитом ваги тіла надані рекомендації лікарем щодо харчування вдома. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих, спортивних ігор.

        Завідувачем Шмельовю Н.О. та сестрою медичною старшою Алфьоровою А. М., протягом навчального року здійснювалось вивчення стану організації харчування за такими питаннями:

•                                  стан роботи щодо дотримання режиму харчування;

•                                  наявність меню-вивіски, графіку видачі;

•                                  стан організації питного режиму;

•                                 стан роботи щодо організації різноманітного та збалансованого харчування;

•                                 стан дотримання технології приготування їжі;

•                                 нормативність дотримання грошових та натуральних норм харчування;

•                                 стан роботи щодо правильності зберігання і дотримання термінів реалізації продуктів харчування.

Результати контролю фіксувалися в «Картках контролю» завідувача та сестри медичної старшої. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників.

        Протягом року також здійснювався контроль за закладкою продуктів, щодня сестрою медичною старшою і вибірковий контроль завідувачем, щодня  у ранковий час вихователями чергових груп, згідно графіка, а також громадський контроль за станом організації харчування у групах, на харчоблоці.

        Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування вели сестра медична старша, комірник, кухар. Уся документація з організації відповідає вимогам Інструкції, порушень щодо її оформлення протягом року не зафіксовано.

Вихователі, помічники вихователів дошкільного навчального закладу брали участь в організації харчування дітей. Упродовж навчального року вони дотримувались вимог Освітньої програми «Дитина» щодо фізичного розвитку дітей, виховання у них культурно-гігієнічних навичок. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервірували відповідно до меню. Дітей привчали сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно і користуватися столовими приборами (згідно з вимогами навчальної програми). З 4-го року життя дітей навчали чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати столи та збирати використаний посуд. Під час перевірки організації харчування дітей в групах та формування навиків культури їжі у дошкільників були виявлені такі недоліки: недостатньо уваги приділяється  організації чергування дітей під час прийомів їжі; відсутня інформація для консультування батьків про навчання дітей дошкільного віку користуванню столовими приборами вдома.

У дошкільному навчальному закладі протягом року проводилась санітарно-просвітницька робота з питань організації раціонального харчування серед персоналу та батьків. Неодноразово питання організації харчування піднімалося на нарадах при завідувачеві, виробничих нарадах, розглядалося на групових батьківських зборах, загальних батьківських збарах та на засіданнях ради закладу.

В березні 2017 року на базі дошкільного закладу проведено районний семінар для завідувачів та медичних працівників щодо організації харчування дітей.

У вересні 2016 року та січні 2017 року завідувачем Шмельовою Н.О. та сестрою медичною старшою Алфьоровою А.М. з працівниками дошкільного закладу був проведений семінар-практикум «Організація харчування у дошкільному навчальному закладі», у грудні вихователь-методист та сестра медична старша провели для педагогічного колективу круглий стіл «Формування у дітей культурно-гігієнічних навиків», за результатами яких було проведено перевірку знань (тестування) працівників закладу щодо вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу щодо організації харчування. Було розроблено критерії оцінювання відповідно до Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів ( від 14.04.2016 № 563/28693) та змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджених спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №202/165. Знання перевірялися через організацію тестування, максимальний бал за правильну відповідь по кожному критерію – 5 балів.

Перевірка знань була здійснена у 33 працівників закладу: 13 вихователів, 12 помічників вихователів, 1 сестра медична старша, 1 сестра медична, 1 вихователь-методист, 1 комірник, 3 кухаря, 1 підсобний робітник.

На кінець навчального року середній рівень обізнаності вимог нормативних, інструктивних, розпорядчих документів виявили середній рівень 16,6% (5 працівника), достатній рівень – 61,4 % (17 працівників), високий рівень – 22% (11 працівника).

За результатами тестування надавалися рекомендації, завдяки яким значно покращилися результати обізнаності працівників з даної проблеми.

       У куточках для батьків щомісяця розміщувалася інформація з різноманітних питань: «Харчування дітей дошкільного віку», «Правильне харчування – гармонійний розвиток», «Режим харчування дитини вдома», «Вітаміни для дітей», «Харчові отруєння та їх профілактика» та інші. На офіційному сайті дошкільного навчального закладу створений окремий розділ «Організація харчування дошкільників у закладі» де розміщено інформацію щодо організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі та рекомендації батькам про харчування дітей вдома. Також розміщено добірку нормативно-правових документів що регламентують питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі. Батьки могли ознайомитися з нормами харчування відповідно віку дітей, з правильним збалансування їжі протягом дня, отримати поради щодо попередження харчового отруєння.

            Розмір передбачених коштів на харчування однієї дитини в день становить  - 55 грн.

Стан  організації харчування дітей у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» відповідає достатньому рівню (загальний коефіцієнт дорівнює 0,91).

            Але поряд з цим виявлено недоліки в організації харчування:

-  недовиконання норм харчування за основними продуктами харчування через невідповідність вартості харчування з вартістю продуктів;

- не завжди своєчасно вивішувалось меню із зазначенням виходу страв в групах.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

- посилити контроль за своєчасним веденням ділової документації з питань організації харчування дітей;

- проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

- здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

Аналіз роботи щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами

 

      Робота щодо охорони прав та соціального захисту неповнолітніх велась відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту». В закладі є нормативно-законодавчі та інструктивна документація з даного питання.

За роботу з питань охорони прав та соціального захисту неповнолітніх відповідала громадських інспектор з охорони прав дитинства Соловйова В.І.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Списки, особові справи та документи, які підтверджують статус дитини, було оформлено згідно з нормативними вимогами та рекомендаціями. У напрямку щодо створення належних умов навчання та виховання дітей пільгового контингенту дошкільним закладом проведено певну роботу: діти залучені до консультативного пункту, беруть активну участь у спортивних та музичних розвагах, тощо.

Також належним чином здійснювалась робота щодо матеріальної підтримки дітей пільгового контингенту – залучені позабюджетні кошти на придбання новорічних подарунків.

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора. Державна політика щодо захисту прав дитини реалізувалась за такими напрямками:

-             забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;

-             формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2016/ 2017 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В дошкільному навчальному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час нарад при завідувачеві та на педагогічній раді.

Кількість дітей пільгових категорій

Навчальний рік

Категорії

Діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС

Діти -інваліди

Діти з багатодітних  сімей

 Діти з малозабез-печених

сімей

Діти-

сироти

Діти, реєстрація яких проведена згідно з

ст. 135 Сімейного Кодексу України

2011/2012

2

-

5

-

-

-

2012/2013

1

-

7

-

-

-

2013/2014

1

1

10

-

-

11

2014/2015

1

1

7

-

-

9

2015/2016

1

2

8

-

-

6

2016/2017

1

2

10

4

-

2

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. 

Впродовж звітного періоду навчального кількість дітей пільгових категорій не змінювалася.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій.

Громадським інспектором Соловйовою В.І. разом із вихователями було обстежено житлові умови усіх дітей пільгового контингенту, які є задовільними, про що складено відповідні акти.

Вихователями груп та практичним психологом Соловйовою В.І. систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій на високому професійному рівні. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Забезпечено 50% вартості харчування сплачують батьки дітей з багатодітних сімей.

 Впродовж року ці діти безкоштовно відвідували різноманітні заходи розважального характеру у закладі та поза межами його. В закладі традиційно проводиться благодійна акція «Допоможи ближньому», до участі в якій залучена значна кількість батьків та майже усі працівники дошкільного навчального закладу.

Вибірковий контроль за організацією роботи з дітьми пільгових категорій проводився, встановлено, що вихователями систематично проводиться робота з дітьми пільгових категорій та їх батьками.

Недоліки:

·  недостатньо залучено спонсорської допомоги.

Рекомендації:

· удосконалювати систему аналізу, планування роботи та ознайомлення з нормативними документами;

· музичним керівникам розробити сценарії свят, розваг та провести їх для дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами;

· посилити контроль за роботою щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами;

· вдосконалити практику використання можливостей благодійних та громадських об’єднань, залучати спонсорську допомогу.

 

 

Аналіз результатів статистичних даних педагогічних працівників

В комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 Харківської міської ради» працювало 19 педагогів, з них:

·    завідувач – Шмельова Наталя Олександрівна, освіта вища;

·    вихователь – методист – Лобанова Наталія Олександрівна, освіта вища;

·    практичний психолог – Соловйова Вікторія Іванівна, освіта вища;

·    музичні керівники – Карамишева- Борисенко Анна Юріївна, освіта вища, Яценко Яна Вікторівна, освіта вища;

·    інструктор з фізкультури – Гепенко Валентина Миколаївна, освіта вища;

·    13 вихователів (з вищою освітою – 5, з базовою вищою – 7, з середньою спеціальною – 1).

Аналіз кадрового складу педколективу за віковими категоріями показав, що порівняно з навчальним роком 2015/2016 кадровий склад педагогічних працівників зменшився на 3 людини,  педпрацівників  віком  від 41до 50 років, та від 51 до 60 років залишилися у тому ж складі, але зменшилась вікова категорія від 30 до 40 років.

Рівень освіти педагогічних працівників:

1. Вища –  8 педагогів (42,5 %)

2. Базова вища – 8 педагоги (42,5 %)

3. Середня спеціальна – 0 (0 %)

4. Педклас – 1 педагог (5 %)

5. Студенти – 2 (10%)

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників показав, що в порівнянні з літнім періодом 2015/2016 навчального року збільшився відсоток педагогів з вищою освітою та з базовою вищою освітою. В закладі відсутні педагоги з середньою спеціальною освітою та прийнято а роботу двох студентів. Також зменшується відсоток педагогів з педкласом – на 4 %.

Стаж педагогічної діяльності працівників:

В дошкільному навчальному закладі стаж педагогічної діяльності  працівників становить:

до 10 років –  6 педагогів –  32 %;

від 10 до 20 років – 6 педагогів –  32 %;

від 20 до 30 років – 2 педагогів –  10 %;

більше 30 років – 5 педагога –  26%.

Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників:

1. «Спеціаліст вищої категорії» – 4

2. «Спеціаліст І категорії» –  1

3. Спеціаліст ІІ категорії» – 2

4. «Спеціаліст» –  6

5. Звання «Вихователь-методист» –  3

6. Мають державні нагороди – 0

7. Підвищення тарифного розряду – 2

8. Не атестувалися – 0

 

Порівняльний аналіз наслідків атестації педагогічних працівників

 

Атестація педагогічних працівників

2013/2014 навчальний рік

2014/2015 навчальний рік

2015/2016 навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

Кількість педагогів

4

2

4

5

 

Протягом 2016/ 2017 навчального року атестувалося 5 педагогів, що на 1 педагога більше ніж у попередньому навчальному році: у черговому порядку атестувалися – вихователі Аспанідзе Л.В., Коломійченкр І.В., Недавня Р.В., які підтверджували кваліфікаційну категорію «спеціаліст», вихователь ХрипуноваН.І., яка атестувалася на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії». А також атестувалася вихователь – методист Лобанова Н.О. на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічного звання «вихователь-методист».

 

Управління науково- методичною роботою з педагогічними кадрами

 

Методична робота велася в напрямі оптимального виконання завдань річного плану на підвищення теоретичного рівня й фахової майстерності педагогів для вирішення конкретних педагогічних проблем щодо створення умов для підвищення результативності навчально-виховного процесу, сприяння росту професійної майстерності педагогів під час реалізації нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, Освітньої програми «Дитина» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

            Єдиною науково-методичною темою, над якою працює педагогічний колектив закладу, є «Модернізація форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до нового змісту освіти»

 В ДНЗ робота над єдиною науково-методичною темою ґрунтовно розкрита на  всіх етапах реалізації завдань, висвітлено в матеріалах педагогічних рад, засіданнях творчої групи, на яких проходило обговорення даного питання.

            В дошкільному закладі створені належні умови для успішного розв’язання завдань розвитку, навчання та виховання дітей за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти. В групах наявні затверджені режими дня, розклади занять та організованої діяльності відповідно віку дітей. Перспективно-календарне планування навчально-виховного процесу в закладі відбувалося за режимними моментами та за допомогою тематичної моделі за освітніми лініями Базового компоненту нової редакції та змістуОсвітньої програми «Дитина». Календарні плани педагогічних працівників погоджуються вихователем-методистом.

Рівень самоосвіти педагогів є високим (К≈0,95), успішно займаються самоосвітою 100%; приймало активну участь в організації педагогічних рад 80%; у семінарах, що проводилися в дошкільному навчальному закладі – 95%, районних методичних об’єднаннях – 36%; у районних, міських професійних конкурсах – 0 %; у районних, міських семінарах – 18%; у розробці конспектів занять, бесід, розваг – 90%.

В 2016/2017 навчальному році курсову перепідготовку пройшли: вихователі Коломійченко І.В., Недавня Р.В., Аспанідзе Л.В. та вихователь – методист Лобанова Н.О., та атестовано педагогів Хрипунову Н.І.(«спеціаліст ІІ категорії»), Коломійченко І.В.(«спеціаліст»), Недавня Р.В. («спеціаліст»), Аспанідзе Л.В. («спеціаліст»), Лобанову Н.О.(«спеціаліст вищої категорії»).

Рівень проведення колективних переглядів є достатнім (ЗК≈0,84), колективні перегляди проведено в повному обсязі.

В 2016/2017 навчальному році рівень планування навчально-виховної роботи є достатнім (ЗК ≈ 0,87), а якість проведення занять, бесід, розваг, прогулянок знаходиться також на достатньому рівні (ЗК ≈ 0,90), на 0,4 відсотки збільшилася у порівнянні з минулим роком. Оформлення ігрових зон у групах згідно вікові дітей – достатній рівень (ЗК ≈ 0,84).

Згідно до плану роботи проведено тематичні вивчення «Стан роботи з патріотичного виховання»( ЗК≈ 0,81 достатній рівень), «Стан роботи щодо реалізації освітньої лінії  «Дитина у світі культури»» ( ЗК≈ 0,76 середній рівень) та комплексна перевірка старших груп №1, №7 ( ЗК≈ 0,86  достатній рівень).

 

Аналіз діяльності щодо інформатизації навчального закладу

 

Комп'ютерні технології в закладі покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності дошкільного закладу.

За станом на 10.08.2017 року у закладі функціонує 3 одиниці комп'ютерної техніки. Протягом останніх років на комп'ютеризацію навчального закладу було виділено:

з міського бюджету 1 комп'ютер та 1 принтер;

за позабюджетні кошти 1 МФУ і 2 комп'ютери.

До системи Інтернет заклад був підключений завдяки міській програмі «Комп'ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти міста Харкова», проведено WIFI.

Використання педагогами ІКТ в роботі з дітьми і батьками знаходиться на середньому рівні.

Робота педагогічного колективу характеризується цілісністю і передбачає взаємозв'язок між різними видами діяльності. Педагоги ДНЗ активно упроваджують нові освітні технології в освітній процес, такі як метод проектів, ігрові технології і т.д. Останнім часом впроваджуються нові, перспективні форми співпраці ДНЗ з сім'єю, які припускають підключення батьків до активної участі в педагогічному процесі дошкільного закладу. Інформаційні і, особливо, телекомунікаційні технології значно підвищують ефективність взаємодії педагогічного колективу дитячого садка і батьків при навчанні і вихованні дошкільників.

Наявність у ДНЗ власного сайту в мережі Інтернет надало батькам можливість оперативного отримання інформації про життя закладу, групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги. Такий режим інформаційної взаємодії не заперечує можливості отримання індивідуальної або конфіденційної інформації. Із сторінок сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи заощадження здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Для полегшення пошуку інформації у мережі для педагогів створено картотеку корисних Інтернет-адрес.

Забезпечення комп'ютерною технікою навчального закладу не вирішує проблему інформатизації, оскільки потребує наявності грамотних користувачів. З метою виявлення рівня володіння педагогами основами комп'ютерної грамотності був проведений моніторинг даного питання. На початку 2017 року було встановлено, що 10.5% педагогів зовсім не володіють комп’ютерною грамотою. Отримані результати допомогли визначити напрямки роботи з даного питання та диференційований підхід до педагогів. За рік було зроблено порівняльний аналіз рівня сформованості інформаційної культури. За допомогою анкетування був виявлений рівень володіння та використання педагогами ІКТ. На 16 % збільшилась кількість педагогів, які вдома мають ПК і становить 73%. Рівень володіння основами комп’ютерної грамоти педагогів підвищився до 78 %, що свідчить про ефективність впровадження ІКТ у роботу дошкільного закладу. Вихователі використовують ІКТ під час підготовки до занять, на заняттях та режимних моментах з дітьми, для самоосвіти та оформлення документації та досвідів. За отриманими даними було встановлено, що педагоги частіше використовують ІКТ у своїй роботі. За опитуванням педагогів було встановлено, що значно підвищилися умови (на 54,5%) для використання ІКТ у освітньо-виховному процесі: вільний доступ до мережі Інтернет, великий банк даних навчально-розвивального матеріалу для роботи з дошкільниками. На думку вихователів використання ІКТ істотно полегшує підготовку до занять і дає змогу їх урізноманітнити. Адміністрація ДНЗ постійно заохочує використання ІКТ у освітньо-виховному процесі.

Заходи  спрямовані на підвищення рівня ІК учасників НВП:

У практиці роботи ДНЗ використані різноманітні форми роботи з педагогами по підвищенню їх рівня ІК:

-  майстер-класи з навчання педагогів методам та прийомам роботи з дітьми з використанням ІКТ;

-  індивідуальні консультації.

Комп'ютер для педагогів нашого закладу став потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволило розширити можливості педагога. Комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі застосовують періодично - вихователі та систематично музичні керівники, психолог, методист. 

Виявлені проблеми у ході здійснення досліджень стану інформатизації:

-                   не достатня кількість комп’ютерів;

-                   середній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності працівників ДНЗ;

-                   відсутність можливості у повній мірі користуватися мультимедійним супроводом на заняттях та режимних моментах;

-                   відсутність інтерактивної дошки в ігрових приміщеннях;

-                   відсутність комп’ютерного класу для дошкільнят.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

            Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснювалась за рахунок залучення коштів від батьків, які були витрачені на поточні та аварійні ремонти сантехніки та іншого обладнання, а також витрачені на зміцнення матеріально – технічної бази закладу, а саме:

   № з/с

Найменування заходу

Витрачена сума

 1.  

Виконано омолодження  пірамідальних тополь 15 шт.

8 600.00 грн.

 1.  

Муніципальна охорона (вересень- грудень 2016)

1 230.00 грн

 1.  

Обслуговування пожежної сигналізації

851.00 грн.

 1.  

Обслуговування комп'ютерної техніки

2 690 грн.

 1.  

Дератизація

420.00 грн.

 1.  

Ремонт пральної машини

1 200.00 грн.

 1.  

Ремонт пилососа

300.00 грн.

 1.  

Ремонт  мотокоси «KLEVER» 

700.00 грн

 1.  

Ремонт музичного інвентарю (Ремонт колонки від «домашнього кінотеатру», заміна кабелю HAMA 2RCA)

817.50 грн.

 1.  

На харчоблоці ремонт ел. обладнання (ел. плити, ел. сковорода, заточка ножів на промислову ел. м'ясорубку)

1 680.00 грн.

 

 1.  

На 1-му поверсі центрального входу частковий демонтаж пластику, наклеяні шпалери, монтований камін та полки під дитячі вироби

6 766.84 грн.

 1.  

Ремонт ел. проводки та придбано світлювальний інвентар

1 964.60 грн.

 1.  

Проведена заміна труби зливової системи у підвальному приміщенні під групою № 5 

800.00 грн.

 1.  

Косметичний ремонт музичного залу з  заміною дверей запасного виходу з музичного залу 

2 242 грн.

 1.  

Ремонт бордюрів, оббивка старої плитки на стіні будинку басейна

600.00 грн.

 1.  

Проведена заміну стояка каналізаційної системи із групи №10 до підвалу

300.00 грн.

 1.  

Монтовано навіси над ґанком групи № 5 та медичним кабінетом 

696.00 грн.

 1.  

На харчоблоці установлена 2-х секційна мийка з н/сталі  1 шт.

5 258.00 грн.

 1.  

Для харчоблоку придбано інвентар та господарчі товари (противень, контейнери, миски, ножі, друшлак, сито, терка, скребки і т.д.)

2 820.00грн.

 1.  

Проведена регістрація «Статуту ДНЗ»

495.00 грн.

 1.  

Замовлений енергетичний паспорт на 2017 рік 

420 00 грн.

 1.  

Придбано противопожежний інвентар (пожежні рукави, діелектричні коврики, рукавички, боти, попереджувальні плакати та знаки)

1 593.00 грн.

 1.  

Придбана праска 1 шт.

368.93 грн.

 1.  

Холодильник побутовий на харчоблок  1 шт.

5 350.00 грн.

 1.  

ваги електронні 1 шт.

 

 1.  

Придбані меблі в музичний зал, харчоблок в вікові групи та в ігрові куточки

111 338.00 грн.

 1.  

Придбана лампа бактерицидна

90.00 грн.

 1.  

Придбані металеві стійки для велосипедів, ґрати для чищення взуття від бруду    

750.00 грн.

 1.  

Придбано прапори із символікою «ХАРКОВА»-2 шт.;

із символікою ДНЗ №24 «ЗОЛОТА РИБКА» 10 шт. до них флагштоки зі зварювальним монтажем кріплення на огорожу ДНЗ;

футболки із символікою ДНЗ № 24 - 5 шт.

5 006.50 грн.

 1.  

Для музичного залу придбано банерне полотно, пано на стіну, декорації, прикраси, атрибути до св'ят, муляжі камінів їх ПВХ

8 060.00 грн.

 1.  

Придбані статуетки гіпсові для декору клумб 

4 245.00 грн.

 1.  

Методична література та демонстраційний матеріал

1 300.00 грн.

 1.  

Придбано канцтовари, папір офісний, журнали згідно номенклатури, виконана кольорова печать на фотопапері

3 863.30 грн.

 1.  

Придбаний інвентар, господарчі товари, будівельні матеріали (фарба, лопати, мітли, граблі, цемент, побілка, пакети для сміття, рукавички, замки і т.д.)

20 875.00 грн.

 1.  

Мякий інвентар (рушник махровий, простирадло дитяче, наволочка верхня, підковдра, доріжка  і т.д.)

14680.00

 1.  

Дезинфікуючий розчин

800.00

 1.  

Придбано спорт обладнання (обруч, нарукавники для плавання, палки гімнастичні і т.д.)

786.00 грн.

 1.  

Медикаменти невідкладної допомоги

304.60

 1.  

Іграшки

3960.00

 1.  

Підписка на періодичні видання

402.00 грн.

 За 2016/2017 навчальний рік на одну дитину  витрачено 716 грн.

Залученням та цільовим використанням цих коштів займався батьківський комітет закладу, і дані про їх витрату оприлюднювались на групових батьківських зборах та загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

           

     Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016/2017 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2017/2018 навчальний рік:

            1.   Розпочати роботу щодо реалізації освітньої лінії Базового компоненту дошкільної освіти «Мовлення дитини» через формування мовленнєво – ігрової компетенції дитини дошкільного віку.

            2.   Продовжити роботу  над формуванням у дітей економічного мислення шляхом використання художнього слова та дидактичних ігор.    

            3. Продовжити роботу з національно – патріотичного виховання дошкільників засобами народознавства.

 

           

Завідувач                                            Н.О. Шмельова

 

     

 

       Звіт керівника ДНЗ про діяльність за 2015/2016 н.р.

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» (далі – ДНЗ) має ліцензію № 24343147 Управління освіти Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов`язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків 61124, вул.Грозненська 58, тел.725-13-57 e-mail: dnz 24@kharkivosvita.net.ua, у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, басейн та інші службові приміщення. Засновано в 1985році.

Впродовж 2015/2016 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 12  вікових груп, які працювали за 9-годинним та 12-годинним режимом:

·2 групи – раннього віку;

·10 груп – дошкільного віку.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Протягом року заклад  відвідувало 294 дітей, як і в попередній навчальний рік.

У закладі створено предметно–розвиваюче середовище, умови, необхідні для якісного проведення навчально–виховного процесу за підтримки психологічної служби згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», навчальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей. Державна атестація відбулася в 2013 році із загальним сумарним балом 483, що відповідає достатньому рівню.

Аналіз результатів статистичних даних педагогічних працівників

В комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 Харківської міської ради» працювало 22 педагога, з них:

·    завідувач – Шмельова Наталя Олександрівна, освіта вища;

·    вихователь – методист – Лобанова Наталія Олександрівна, освіта вища;

·    практичний психолог – Соловйова Вікторія Іванівна, освіта вища;

·    музичні керівники – Карамишева- Борисенко Анна Юріївна, освіта вища, Яценко Яна Вікторівна, освіта вища;

·    інструктор з фізкультури – Гепенко Валентина Миколаївна, освіта вища;

·    16 вихователів (з вищою освітою – 7, з базовою вищою – 7, з середньою спеціальною – 2).

 

Аналіз кадрового складу педколективу за віковими категоріями показав, що порівняно з навчальним роком 2015/2016 кадровий склад педагогічних працівників збільшився на 1 людину, залишився відсоток  педпрацівників  віком  від 30 до 40 років, та від 51 до 60 років, але зменшилась вікова категорія від 41до 50 років.

 

Рівень освіти педагогічних працівників:

1. Вища –  10 педагогів (47,6 %)

2. Базова вища – 9 педагоги (42,8 %)

3. Середня спеціальна – 0 (0 %)

4. Педклас – 1 педагог (4,5 %)

5. Студенти – 1 (4,5%)

 

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників показав, що в порівнянні з 2014/2015 навчальними роком  збільшився відсоток педагогів з вищою освітою та з базовою вищою освітою – на 23,8 %. В закладі відсутні педагоги з середньою спеціальною освітою та студенти. Також зменшується відсоток педагогів з педкласом – на 4,5 %.

 

Порівняльний аналіз наслідків атестації педагогічних працівників

 

Атестація педагогічних працівників

2013-2014

2014/2015

2015/2016

Кількість педагогів

4

2

4

 

Протягом 2014 – 2015 навчального року атестувалося 4 педагоги, що на 2 педагога більше ніж у попередньому навчальному році: у черговому порядку атестувалися – вихователі Тарасенко С.А. та Вакал Л.В, які підтверджували кваліфікаційну категорію «спеціаліст», вихователь Лобанова Н.О., яка атестувалася на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії». А також атестувалася інструктор з фізичної культури Гепенко В.М. на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та підтверджувала педагогічне звання «вихователь методист».

 

Забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти

Дошкільний навчальний заклад користується попитом серед населення мікрорайону. Впродовж літнього періоду 2015/2016 навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі на 2016/ 2017 навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 419 дітей (менше на 3, ніж минулого року), які підлягають дошкільній освіті, з них:

·                         2015 року — 30 дітей;

·                         2014 року — 60 дітей;

·                         2013 року — 69 дітей;

·                         2012 року — 75 дітей;

·                         2011 року — 76 дітей;

·                         2010 року — 69 дітей

·                         2009 року — 34 дитина

 

З них дошкільною освітою охоплено 294 дітей, що складає 70% від загальної кількості та 19 % охоплені різними формами освіти. До інших форм  освіти залучено: групи при ПНЗ - 5 дітей, соціально-педагогічний патронат - 3 дітей, інші форми – 11 дітей.

Дітей, що не відвідують дошкільні навчальні заклади та їх батьків було залучено до участі в музичних розвагах «Мандрівка в країну ввічливості та доброти»( 12.09.2015), «Масляна»(11.03.2016), театральних «Наші улюблені казки» (08.04.2016), спортивних святах та розвагах «Джунглі кличуть» (23.10.2015), «День захисту дітей» (01.06.2016), Днях відкритих дверей (13.11.2015).

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків різного віку щомісяця, здійснено соціальний патронат, оформлений інформаційний куточок для батьків мікрорайону та проведена презентація закладу у 21.04.2016. Але не зважаючи на це в роботі є і певні недоліки:

-   батьки недостатньо залучаються до спільних заходів.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових послуг, для цього провести запит (які саме послуги бажають одержати батьки), крім того організувати групу вихідного дня дітей старшого віку з метою якісної підготовки дітей до навчання у школі (за наявністю педагогічних кадрів).

Аналіз результатів організації освітньо-виховного процесу

 

         Протягом 2015/2016 навчального року педагогічний колектив  комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» працював  над єдиною науково–методичною темою: «Модернізація форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними кадрами відповідно до нового змісту освіти» та вирішенням таких річних завдань:

1. Розпочати роботу щодо урізноманітнення форм організації роботи з громадянського виховання через ознайомлення дітей з витоками народознавства та оформлення національних куточків в групах

2. Реалізувати освітню лінію «Особистість дитини» через удосконалення системи навчання дітей основним рухам як важливого засобу формування в них фізичних якостей, підвищити компетентність батьків з питань фізичного розвитку дошкільників.

3. Створювати умови для виявлення та розвитку творчих здібностей дітей засобами зображувальної та художньо – мовленнєвої діяльності.

 

Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі таких нормативних, законодавчих та інструктивних документів.: Конституцією України, Державною національною програмою «Освіта», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Конвенцією ООН «Про права дітей», Міською Програмою «Дитяче харчування дітей на 2012-2016 рік», вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 №1/11-11177) та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 21.05.2012 № 604) (для груп старшого дошкільного віку).

Педагогічний колектив закладу у своїй роботі дотримувався принципів науковості, перспективності та системності.

Постійно діючим колегіальним органом у дошкільному навчальному закладі була педагогічна рада. На її засіданнях підіймались актуальні питання, які відповідали потребам дошкільного навчального закладу. На реалізацію поставлених задач протягом навчального року було проведено чотири педагогічні ради (31.08.2015, 15.12.2015, 22.03.2016, 23.05.2016). На яких були обговорені актуальні питання дошкільного виховання, пов’язані з виконанням пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи.

Консультації для педагогів були проведені відповідно до плану роботи закладу, за темами:

1) Базовий компонент дошкільної освіти: реалізація компетентнісного підходу щодо розвиненості, навченості та вихованості дітей дошкільного віку.(23.09.2015)

2) Розвиток мовленнєвої компетенції дитини дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти(28.10.2015)

3) Культурно – гігієнічні навички як засіб зміцнення здоров’я.(12.11.2015)

4) Варіативна складова базового компоненту дошкільної освіти. (15.11.2015)

5) Системний підхід до організації фізкультурно – оздоровчої роботи.(30.12.2015)

6) Особливості виявлення та розвитку творчих здібностей дітей засобами зображувальної та художньо – мовленнєвої діяльності. (27.01.2016)

7) Організації роботи з громадянського виховання через ознайомлення дітей з витоками народознавства.(19.02.2016)

8) Ознайомлення дошкільників з народними святами й традиціями засобами колекціонування. (24.03.2016)

9) Організації роботи з громадянського виховання через оформлення національних куточків в групах.(27.04.2016)

10) Правова освіта дітей та батьків: системний підхід.(18.05.2016)

        Наряду з загальними консультаціями проводилися індивідуальні та групові:

1) Планування освітньо – виховного процесу (молодим вихователям). (08.09.2015, 19.10.2015, 22.12.2015)

2) Особливості розвитку та виховання дітей раннього віку. (15.09.2015)

3) Музично-дидактичні ігри та їх значення у розвитку музичних здібностей дошкільників (музичним керівникам). (11.11.2015)

Семінари – практикуми, семінари проходили в ігрових формах з використанням мультимедійного проектору:

  1) Розвиток компетентності дошкільників за допомогою казки: мистецтво працювати з казкою, нетрадиційна робота з казкою (22.09.2015)

  2) Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності. (15.03.2016)

У всіх вікових групах створені відповідні умови для всебічного повноцінного розвитку та  комфортного перебування дітей. Вихователі груп постійно працюють над цією проблемою, поповнюють розвивально – ігрове середовища. Так, вихователем групи раннього віку №2  Аспанідзе Л.В. укомплектовано куточок  з сенсорного розвитку, де підібраний різноманітний матеріал  різний за величиною для визначення величин іграшок та предметів (мотрійки, пірамідки, вкладні миски, для серіації  підібрані іграшки за розміром, по довжині, по висоті, по ширині,  предмети одного типа (ляльки, палички, стрічки).  Вихователями молодшого віку (група №11) Коноплицька Л.П. та середнього дошкільного віку Олійник О.В. (група №3) укомплектовані куточки "Моя сім'я", "Куточок природи", у всіх групах куточок «Моя рідна Україна».

Вихователі Коломійченко І.В. (група №8), Бондар С.Г. (група №6) підібрали розвиваючі ігри відповідно віковим можливостям дітей даних груп.

За  2015/2016  навчальний рік у формі співбесіди, індивідуальної та  групової відповідно до річного плану роботи та за потребою для педагогів закладу були проведені усі заплановані консультації.

Така форма роботи з педагогами сприяла професійному самовдосконаленню, підвищенню їх професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури.

Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини i співвіднести фактично досягнуті результати iз очікуваними, що необхідно для коригувально-розвивальної роботи з дітьми нам дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук  Єльникової Г.В.), який сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини.

Аналізуючи рівень розвитку дітей старшого дошкільного віку,  орієнтуючись на зміст Базового компонента дошкільної освіти було встановлено, що середній показник по закладу за І півріччя 3 бали (компетенція сформована в достатній мipi), а за ІІ півріччя  - 4 бали (компетенція сформована в повній мipi).

У жовтні діти старшого віку брали участь у спортивному змаганні  «Перші кроки». районного фізкультурного конкурсу «Крок за кроком» для дітей старшого дошкільного віку. Команда дітей дошкільного навчального закладу № 24  «Маленькі олімпійці» зайняла ІІ місце.

В дошкільному закладі постійно працює басейн, який на протязі року відвідують діти старших, середніх та молодшої груп, а діти раннього віку відвідують заняття з другої половини року. Заняття проводить інструктор з фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, з педагогічним званням «вихователь - методист», загальний педагогічний стаж 29 років Гепенко В.М.. Заняття проводяться  двічі на тиждень в усіх вікових групах згідно з розкладом занять затвердженим завідуючим. Рівень організації занять з плавання– достатній (К » 0, 89). Охоплення дітей становить  - 80%. Басейн забезпечений  необхідним обладнанням та інвентарем у повному обсязі.    Матеріально – технічна база басейну з находиться  на достатньому рівні (необхідно провести профілактичний огляд електричних приладів, придбання надувні круги, холохупів, м’ячів, лопаток для плавання).  В 04.10.2015 (групи № 3,9,8), 08.10.2015 (групи № 5,6,11,12), 09.03.2016 (групи № 1,7,10) було проведено відкриті заняття для колективу та батьків. У вересні проведено анкетування батьків з питань фізичного виховання та розвитку дітей, а також Консультації для батьків «Ігри в життя вашої дитини», «Зміцнення органів та систем органів дитини». В куточку для батьків постійно оновлюється інформація та поради з питань з фізичного розвитку дітей. При відсутності гарячої води в басейні інструктор проводить  фізкультурні свята , розваги, ігри, заняття неспортивному майданчику «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі, та кмітливі», «Спортивний марафон», «Мандрівка у країну здоров’я з годинником», «Масляна» та інші.

Діагностика рівня навичок дітей старшого дошкільного віку з фізичної культури проведено у вересні 2015р., та заплановано на вересень 2016р., а діагностика рівня навичок дітей з плавання проводить з усіма віковими групами на початку та наприкінці року.

2015/2016 навчальний рік пройшов під гаслом: «Здоров’я-основне джерело щастя». Рівень навчальних досягнень дітей з фізичної культури в дошкільному навчальному закладі високий, про це свідчить відсоток досягнень дітей з фізичної культури, фізкультурно-оздоровча робота здійснюється комплексно та базується на принципах науковості, послідовності і наступності в усіх вікових групах. Враховуються всі форми фізичного виховання, тому особливе занепокоєння викликають діти з ослабленим здоров’ям. Інструктор з фізичної культури Гепенко В.М. протягом 2015/2016 навчального року приділила увагу роботи з плавання.

У плаванні, в цілому, можна сказати, що 2015/2016 навчальний рік був плідним. На шостому році життя діти вміють аналізувати дії, робити висновки та втілювати свої дії у життя.

Діти 5-ти років мають навички плавання: кроль на грудях, на спині за програмою дитячого садка, а поза програмою: брас, занурювання на глибину, у літній період, деякі оволодівають елементами стиля «батерфляй».

Також невід’ємною складовою інструктора з фізкультури є робота з фізичного виховання. На початку навчального  року (вересень - жовтень) з дітьми старших вікових груп проводився прийом нормативних тестів з фізичного стану дітей. Так у травні місяці 2016 року, були проведені повторні тестові завдання з оволодіння основними рухами. У нормативах  приймало участь 72 дітей: хлопчиків – 32, дівчаток – 40.  В результаті моніторингу було проведено оцінку тестових завдань:

·       Високий рівень – 54 дитини - 75% на 6% більше ніж в минулому році.

·       Достатній рівень – 12 дітей – 16,6% на 0,6% більше ніж в минулому році.

·       Середній рівень – 6 дітей – 8,4% на 6,6% менше ніж в минулому році.

 

         Протягом 2014/2015 навчального року завідувачем та вихователем - методистом здійснювався  педагогічний контроль за  освітнім процесом який  був спрямований на систематичне вивчення стану роботи, виконання програми, надання своєчасної допомоги педагогам в усуненні недоліків.

Відповідно до річного плану роботи було проведено тематичні вивчення стану організації навчально-виховного процесу.

-         Стан роботи  щодо реалізації освітньої лінії  «Особистість дитини». (з 02.11.2015 по 13.11.2015). Загальний коефіцієнт 0,69 (середній рівень).

·        група № 1, вихователь Кучер А.В., К = 0,79, середній рівень;

·        група № 5, вихователь Тарасенко С.А., К = 0,56, низький рівень;

·        група № 6, вихователь Бондар С. Г., К = 0, 67, середній рівень;

·        група № 7, вихователь Хрипунова Н.І., К = 0,63 , середній рівень;

·        група № 10, вихователь Недавня Р.В., К = 0,63, середній рівень;

·        група № 11, вихователь Коноплицька Л. П., К = 0,70, середній рівень;

·        група № 12, вихователь Арутюнян О. Б., К = 0,80., достатній рівень;

 

-         Стан роботи щодо реалізації освітньої лінії  «Дитина у світі культури» (з 15.02.2016 по 19.02.2016). Загальний коефіцієнт 0,73 (середній рівень).

·        група № 1, вихователь Кучер А.В., К = 0,71, середній рівень;

·        група № 2, вихователь Аспанідзе Л.В., К = 0,74, середній рівень;

·        група № 3, вихователь Олійник О.В., К = 0,87, достатній рівень;

·        група № 4, вихователь Голозубова В.О., К = 0,62, середній рівень;

·        група № 5, вихователь Тарасенко С.А., К = 0,54, низький рівень;

·        група № 6, вихователь Бондар С. Г., К = 0, 62, середній рівень;

·        група № 7, вихователь Хрипунова Н.І., К = 0,62 , середній рівень;

·        група № 8, вихователь Коломійченко І.В., К = 0,64, середній рівень;

·        група № 9, вихователь Веклич С.П., К = 0,90, високий рівень;

·        група № 10, вихователь Недавня Р.В., К = 0,74, середній рівень;

·        група № 11, вихователь Коноплицька Л. П., К = 0,80, достатній рівень;

·        група № 12, вихователь Арутюнян О. Б., К = 0,87., достатній рівень;

 

         У квітні було проведено комплексну перевірку старших груп №3, №8, №9. За даними перевірки визначено загальний коефіцієнт  0,87 достатній рівень проведення навчально-виховного процесу та забезпечення якісних умов перебування дітей в дошкільному закладі.

·       група № 3, вихователь Олійник О.В., К = 0,89,  достатній рівень

·       група № 8, вихователь Коломійченко І.В., К = 0,82   достатній рівень

·       група № 9, вихователь Веклич С.П., К =0,89  достатній рівень

 

Аналізуючи роботу з підвищення професійного рівня педагогів, можна зазначити, що робота з даного питання ведеться на достатньому рівні, загальний ЗК ≈ 0,82. 

Планування освітньо – виховної роботи з правового виховання та ознайомлення дітей з елементами правової культури спрямовано на формування життєвої компетентності дошкільників через основні лінії програми  розвитку дитини дошкільного віку «Дитина» та ведеться за перспективним та поточним календарним плануванням для кожної вікової групи окремо, в якому відображено заходи щодо правоосвітньої та правовиховної роботи на день, тиждень, місяць, рік.

       У закладі, дітям надаються початкові знання щодо норм поведінки в групі, на вулиці, у суспільних місцях, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, однолітків, людей похилого віку. З цією метою використовуються різні форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку, а саме: інтегровані заняття, міні-заняття, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, бесіди, спостереження.

        Таким чином, робота педагогічного колективу над виконанням основних річних завдань, вважається продуктивною, виконаною на достатньому рівні, загальний коефіцієнт » 0,80%. 

 

 Аналіз роботи з сім’єю та школою

 

Однією з головних задач колективу було забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи як двостороннього процесу. Дошкільний навчальний заклад працював в тісному контакті зі школою №53.

Всього79 випускників, з них 67дітей йдуть до загальноосвітньої школи № 53, це складає 85 % на (1% більше ніж в минулому році)

Вихователі відвідували уроки з розвиваючого навчання, запрошували вчителів на заняття, свята в дошкільному закладі. Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Вчителі і вихователі разом обговорювали проблеми виховання і навчання дітей, їх підготовки до школи, цікавилися результатами психологічного обстеження дітей старших груп. Разом зі школою проводили батьківські збори, на яких давали рекомендації батькам як краще підготувати дітей до школи. Проводили екскурсії, оформляли куточки майбутнього школяра, а також консультації за потребою батьків.

Впродовж 2015/2016 навчального року з метою підвищення рівня мотиваційної готовності дитини до школи педагоги в своїй роботі систематично використовували:

 • читання літературних творів про школу;

 • творчі ігри;

 • проведення бесід з майбутніми першокласниками;

 • знайомлення дітей з правилами поведінки учнів;

 • проведення екскурсій: до школи, до шкільної бібліотеки, до шкільного стадіону, у шкільні класи, до шкільного музею за тематикою: «Бібліотека», «Початкова школа»;

 • конкурс малюнку на асфальті.

З метою підвищення якості організації перспективності у роботі школи і дошкільного закладу проводилися заходи:

 • вихователі і вчителі початкових класів знайомилися з новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти, Державним стандартом початкової загальної освіти;

 • вихователі старших груп відвідували уроки в 1-му класі та вчителі початкових класів заняття з метою вивчення методів і прийомів, які використовуються під час навчання, а також познайомилися з рівнем розвитку майбутніх першокласників;

 • вчителі брали участь у батьківських зборах з питань підготовки дітей до навчання у школі.

Недоліками в роботі з питання наступності ДНЗ та школи вважаємо:

-         брак часу для більш конструктивних зустрічей педагогів ДНЗ та школи;

-         не використання інтерактивних форм роботи під час спільних заходів.

Для усунення недоліків пропонується: розширити роботу щодо наступності дошкільного навчального закладу та школи. Вважаємо, що для підвищення рівня здійснення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи необхідно переглянути і розробити сучасну систему наступності, провести психологічні і комунікативні тренінги для вихователів і вчителів, організувати ігрові тренінги і практикуми для батьків дітей майбутніх першокласників.

Протягом року плідно працювала Рада закладу. На засіданнях Ради розглядались питання поліпшення умов здобуття дітьми дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання позабюджетних коштів закладу, вносились пропозиції та затверджувались додаткові платні освітні послуги, , погоджувались зміст та форми роботи з батьками. Завдяки активній діяльності Ради закладу та батьків, умови перебування дітей в ДНЗ, предметно-ігрове розвивальне середовище та матеріально-технічна база закладу значно покращились.

 

У вересні 2015 р. з метою визначення готовності до вступу дитини в дитячий садок проводилось анкетування батьків. В анкетуванні брали участь 29 батьків дітей раннього віку. За результатами акетуання 86% (25 батьків) вважають, що дитина готова до вступу в дитячий садок; 14% (4 батьків), що дитина умовно готова.

У жовтні 2015 р. проводилось вивчення становища новоствореного дитячого колективу у групах дітей раннього віку та молодшого дошкільного віку з метою виявлення його впливу на формування соціальної компетентності дитини. Результати свідчать, що у 92,1% (128 дітей) - успішна адаптація;  у 7,9% (11 дітей) - труднощі в адаптації.

Практичним психологом проводились консультування вихователів і батьків малят, які мають труднощі в адаптації, виступи для учасників виховного процесу з метою підвищення психологічної культури та організації занять з дітьми для зниження емоційного напруження. Через два тижні діти з труднощами в адаптації успішно адаптувались.

У жовтні-грудні 2015 р. проводилось дослідження психофізіологічних особливостей дітей раннього віку (діагностика нервово-психічного розвитку дітей 2-3 року життя). Було обстежено 42 дитини, з них - 20 дівчаток, 22 хлопчика.

Проаналізувавши результати діагностики, ми отримали такі кількісні та якісні показники:

- норма (відповідає віковій нормі) — 27 дітей (64,3%);

- середній (близько до вікової норми) — 12 дітей (28,6%);

- низький (не відповідає віковій нормі) — 3 дитини (7,1%).

В порівнянні з минулим роком відсоток низького рівня знизився на 4%.

Психологом закладу було проведено консультування вихователів і батьків дітей, які мали середні та низькі показники розвитку, та надано рекомендації щодо організації занять з дітьми для досягнення більш високого рівня розвитку. На кінець навчального року (травень 2016 р.) діти з низьким рівнем мали середній рівень розвитку.

У грудні 2015 р. з метою додаткового визначення готовності до шкільного навчання у 70 дітей 6 року життя було проведено дослідження рівня тривожності.

Треба зазначити, що при визначенні тривожності високий рівень – 22,9% (16 дітей), завищений - 28,6% (20 дітей), середній – 47,1% (33 дитини), низький – 1,4% (1 дитина). Тобто, 48,5% (34 дитини) фактично готові до навчання у школі.

У лютому-березні 2016 р. з метою визначення рівня готовності дітей 6 року життя до шкільного навчання та раннього виявлення дітей, що потребують додаткової уваги та корекційної роботи, проводилась діагностика інтелектуальної, мотиваційної, вольової та комунікаційної сфери дітей за допомогою методик «Профіль соціального розвитку», «Малюнок людини», «Будиночок» Н. Гуткіної, «Навчальна мотивація» У груповому та індивідуальному дослідженні брали участь 70 дітей (33 дівчинки, 37 хлопчиків).

За результатами діагностики було виявлено, що високий рівень має 50% (35 дітей), середній – 45,7% (32 дитини), низький – 4,3% (3 дітей). Тобто підготовлених до навчання в школі 67 дітей (95,7%). Це на 4,3% менше, ніж у минулому році.

Також, у лютому-березні 2016 р. з метою відбору дітей до школи, відстрочки прийому, раннього виявлення дітей, що потребують додаткової уваги, розробки індивідуальної програми розвитку додатково проводилась діагностика інтелектуальної, мотиваційної, вольової та комунікаційної сфери дітей за допомогою методики «Виявлення рівня психологічної та функціональної готовності дітей до шкільного навчання». Було обстежено 70 дітей.

Аналіз результатів  довів, що дошкільники підготовлені до навчання у школі: на низькому рівні – 0% (0 дітей), середньому та достатньому — 51,4% (36 дітей), високому — 48,6% (34 дитини), тобто дітей фактично підготовлених до навчання  - 100%. У минулому році цей показник також становив 100%.

Аналіз роботи з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму

 

Роботу дошкільного навчального закладу з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму проведено на достатньому рівні (К=0,91).

         Адміністрацією дошкільного закладу проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. У кожній віковій групі обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, проведено «Тиждень безпеки дитини» 26.10.2015 – 30.10.2015, 22.02.2016 - 26.02.2016, 23.05.2016 - 27.05.2016 підібрано різні матеріали щодо запобігання дитячого травматизму. Під час проведення тижнів безпеки для батьків та дітей проводилися практичні заняття за участі представників пожежної, патрульної служб та залученням спецтехніки.

          Вихователі постійно проводять бесіди з вихованцями та їхніми батьками щодо запобігання дитячого травматизму «Зробимо свою квартиру безпечною», «Вчимо дитину спілкуватися (дитина сама вдома, контакти з незнайомими)».

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я вихованців – це основний напрям роботи дошкільного закладу. Кожен вихователь один раз на тиждень, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, з питань здоров’я дітей і веде облік роботи в календарному плані:

·                   Правила дорожнього руху.

·                   Правила протипожежної безпеки.

·                   Правила безпечного користування газом.

·                   Бесіди по попередженню нещасних випадків на воді.

·                   Бесіди по попередженню дитячого травматизму.

В закладі оформлений куточок «Бережи своє здоров’я», «Куточок рятівника», «Куточок ЦЗ», «Санбюлетень», «Безпечна дорога». Закуплені плакати з Правил дорожнього руху.

У закладі здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму:

Щотижнево в усіх вікових групах проводяться бесіди з даних питань із використанням наочного дидактичного матеріалу, музичні розваги та заняття з дітьми, проводяться спортивні розваги (двічі на місяць) «Кришталева Зимонька», «Пустощі снігової баби», а також ці актуальні проблеми освітлюються у співбесідах із батьками. В усіх групах є в наявності та достатній кількості наочний інформаційний матеріал для батьківських куточків, який  носить характер періодичності.

У всіх вікових групах обладнані куточки для дітей, де підібрано серію сюжетних ілюстрацій з визначенням знань про безпеку людини. За допомогою оформлених куточків діти вчаться оцінювати вчинки, орієнтуватися в ситуаціях і разом з вихователями вирішувати шляхи їх подолання та виправлення помилок.

Навчально -виховна робота проводиться за напрямами:

-         життя серед людей у природному та предметному середовищі;

-         правила поведінки з вогнем;

-         безпечні та небезпечні вулиці та дороги;

-         вміння правильно діяти в екстремальних ситуаціях.

     Консультації з питань безпеки життєдіяльності для батьків проводяться щоп’ятниці. Вихователі розробляють і роздають батькам пам’ятки з попередження дитячого травматизму, які нагадують їм про відповідальність за своїх дітей.

     Крім того, на сайті навчального закладу розміщено і постійно оновлюється інформація щодо профілактичної роботи із запобігання дитячому травматизму.

     Упродовж 2015/2016 навчального року не зареєстровано жодного нещасного випадку з вихованцями як підчас навчально-виховного процесу, так і вдома.

 

Аналіз медичної роботи

         У дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації медичної роботи у повному обсязі.

Кадровий склад медичних працівників, які беруть участь в організації медичного обслуговування: сестра медична старша Алфьорова А.М. має вищу кваліфікаційну категорію, сестра медична Ткаленко О.В. має I кваліфікаційну категорію.

До медичного блоку входить: маніпуляційний кабінет; ізолятор, який відповідає усім санітарно-гігієничним вимогам. Медичний пункт розташований на першому поверсі дошкільного закладу, забезпечений усім необхідним інвентарем та інструментами.

Медичний  пункт має: холодильник, ваги, тонометр, ростомір, плантограф, таблиці для визначення гостротизору. Оформлений куточок для невідкладної медичної допомоги з мінімальним набором медикаментів для її надання.

Дітей в кількості 294 обслуговували медичні працівники в дошкільному закладі впродовж 2015/2016 навчального року.

Загальний показник відвідуваності становить 56%. Найкращі показники відвідування в групах  № 3 (72%), № 8(71%), №9 (70%), № 12 (68%) на недостатньому рівні показник відвідування в групах  № 4 (51%), № 6 (58%). :

         При аналізі видів захворюваності з’ясувалося, що найбільші показники захворювання на ГРЗ у группі №4, №5, №6.

Завідувач разом з медичним персоналом дошкільного закладу напротязі всього навчального року пильно слідкували за організацією медичного обслуговування.

Висновки:  організація роботи закладу з медичного обслуговування задовільна, ведеться на достатньому рівні, у  2015/2016 навчальному році  знизилася кількість випадків інших захворювань та  захворювань на ГРЗ, ГРВІ порівняльно із 2014/ 2015 навчальним роком. 

  Причинами захворюваності є:

·   безсистемність проведення загартовуючи заходів ДНЗ (в залежності від температурних показників  в осінньо - зимовий періоди);

·   нерегулярне проведення оздоровчих заходів в сім'ї ;

·   невідповідність одягу дітей температурі в осінньо-зимовий період.

 

 

Аналіз роботи щодо організації харчування

 

У дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації харчування дітей у повному обсязі.

Щоквартально проводилось обговорення питання організації харчування на нарадах при завідувачеві:

- протокол №7 від 25.09.2015, №9 від 28.11.2014, №1 від 29.01.2016

Дане питання розглядалося на загальних батьківських зборах (протокол від 29.09.2015 № 2 «Організація харчування дітей в закладі та вдома» оформлений за встановленим порядком, відповідно до вимог, матеріали виступів доповідачів у наявності); у кожній віковій групі у вересні 2015 року питання організації харчування обговорювалося також на групових батьківських зборах.

Організація харчування в закладі регламентується наказами про організацію харчування дітей, які мають організаційний та аналітичний характер.

Організація харчування в закладі відповідає статутним положенням у частині організації харчування дітей.

Плани роботи сестри медичної старшої Алфьорової А.М. представлені за 2015/2016 н.р. , складалися своєчасно, за встановленою формою, відображували різні напрямки медичної роботи, включаючи заходи щодо організації харчування.

Також було проаналізовано якість планування роботи вихователів з даного питання. Виявлено: перспективне планування в групах відображає роботу з батьками щодо організації харчування та виховання у дітей культурно – гігієнічних навичок, у календарному плануванні конкретно зазначені індивідуальні роботи щодо вдосконалення навичок самообслуговування, культури поведінки під час їжі, чергування, доручень  щодо сервірування столу, завжди зазначаються педагогічні висновки.

За роботу закладу щодо організації харчування встановлено достатній рівень (ЗК = 90).

З метою своєчасного виявлення та усунення недоліків щодо організації харчування, систематичної корекції діяльності закладу з даного питання, проводився контроль за станом організації харчування та діяльності відповідальних осіб з даного питання. Контроль за організацією харчування проводиться відповідно до циклограми контролю з організації харчування. Наявні відповідні картки контролю. Крім планових перевірок проводяться оперативні перевірки, які оформлюються відповідними картками експрес-аналізу. Діловий щоденник контролю завідувача в наявності, заповнюється своєчасно. Він свідчить про те, що адміністрацією закладу проводиться вивчення ділової документації з даного питання, контроль за санітарним станом приміщень харчоблоку, якістю приготування їжі, дотримання технології  приготування страв, але недостатньо уваги приділяється контрольно – аналітичній діяльності щодо формування у дітей культурно – гігієнічних навичок під час їжі, організації чергування та доручень. Працівники своєчасно ознайомлені з результатами контролю, але не завжди конкретно зазначені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

У сестри медичної старшої  ведеться контроль за виконанням натуральних та грошових норм харчування, наявні відповідні аналітичні таблиці. Також сестрою медичною старшою здійснювався контроль за санітарним станом приміщень, картки аналізу не завжди своєчасно оформлялися належним чином.

Узагальнення матеріалів за підсумками контролю відображалися у наказах «Про стан організації харчування у ДНЗ», які відповідно до циклограми наказів видавалися щоквартально за підсумками діяльності за квартал та щорічно за підсумками діяльності за рік.

В дошкільному навчальному заклад в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим.  В групах наявні відсіки для роботи помічників вихователів,  куточки помічника вихователя, які містять інструкції щодо правил миття посуду, графіки прибирання. При співбесідах з помічниками вихователів, виявляються їх знання щодо володіння правил миття посуду, використання та зберігання миючих засобів. Працівники харчоблоків, помічники вихователів забезпечені спецодягом.  Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. Заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових, службових, рекреативних приміщень, в достатній кількості.

У дошкільному навчальному закладі № 24 наявний харчоблок з двома цехами для обробки продуктів. Створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані.

Заклад забезпечений необхідною кількістю посуду, проведене маркування відповідно до вимог санітарних правил, використовується за призначенням.

Наказами «Про організацію харчування» в закладі встановлений 3 – х разовий режим харчування, що відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі. Інтервали між прийомами їжі становлять 3-4 години.

Наявні загальні меню-вивіски на входах закладу, меню-вивіски в інформаційних куточках для батьків. Перед харчоблоком вивішені таблиці, в яких визначається об’єм порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп. Також у наявності графік видачі їжі, який відповідає режимам дня в різних вікових групах та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, затверджені в установленому порядку.

Порушень правил зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини не виявлено.

Для організації питного режиму в закладі використовується кип’ячена вода, наявний відповідний промаркований посуд по групах, заміна води відбувається своєчасно, але фільтри доочищення води централізованих мереж не встановлено.

Робота щодо організації різноманітного та збалансованого харчування ведеться, але у зв’язку з невідповідністю грошових норм натуральним, натуральні норми в закладі виконуються не в повному обсязі, не всі продукти харчування в повному обсязі, відповідно до затвердженого переліку, вживали діти. Найгірше виконувались норми сиру твердого, м’якого, молока, сметани, риби, фруктових соків, свіжих фруктів. Технологія приготування їжі дотримується, персонал харчоблоку добре володіє правилами приготування різноманітних страв.

Правила зберігання та терміни реалізації продуктів харчування, продовольчої сировини дотримувалися. Продуктів з вичерпаним строком зберігання не має.

У дитячому садку № 24 сестра медична старша Алфьорова А.М. (має середню спеціальну освіту, кваліфікаційну категорію «вища сестринська справа», курси підвищення кваліфікації пройшла у 2016 році), відповідальна за організацію харчування в закладі, проводить роботу з персоналом з гігієни харчування, дотримання вимог нормативно-правових актів щодо організації харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань. В наявності Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення, який ведеться за встановленою формою, містить 2 томи: робота з персоналом закладу та з батьками вихованців і громадськістю.

Відповідно до плану роботи на 2015/2016 навчальний рік проведено семінар – практикум з організації харчування для педагогів та батьків 20.01.2016. 

Також проводилась робота з навчання та перевірки знань з питань організації харчування.  За результатами тестування розроблені пам’ятки для працівників та розміщені у відповідних куточках.

Грошові норми харчування дітей ДНЗ виконувались в повному обсязі, але виконання натуральних норм харчування склало в середньому  70% (на 2% менше ніж в минулому році):

Як видно  майже на половину виконувались норми споживання таких видів продуктів, як сир твердий,  сир м’який. Діти не отримують в достатній кількості молока, сметани, фруктів, фруктових соків, м`яса, риби. Це відбувається за рахунок незалежних від ДНЗ причин, а саме:

·                        невідповідності оплати за харчування ціновій політики постачальників;

·                        не різноманітність продуктів які поступають до закладу.

При оцінюванні фізичного розвитку виявлено 6 дітей з дисгармонійним розвитком Усі вони мають надмірну вагу тіла.

Приріст маси тіла в групах раннього віку складає 1,1 кг, в дошкільних групах – 3,2 кг. Приріст маси тіла дітей по закладу – 1,1 кг.

У зв’язку із недостатнім забезпеченням продуктами харчування дошкільного навчального закладу, діти не отримують належну кількість білків, жирів та вуглеводів, тому з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо адекватного харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дітям з надмірною вагою рекомендовано лікарем дієтичне харчування, заняття оздоровчою фізкультурою. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих та  спортивних ігор. Лікарем та старшою медсестрою ведеться аналіз стану здоров’я дітей, де фіксується група  здоров’я та фізичний розвиток.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово – психічний розвиток відповідає нормам.

Середня вартість харчування дітей за 2015/2016 навчальний рік складає 16 грн. 11 коп. на день.

Стан  організації харчування дітей у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» відповідає достатньому рівню (загальний коефіцієнт дорівнює 0,91).

Недоліки:

·недостатня кількість коштів задля забезпечення належного харчування.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

·проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

·здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

 

Аналіз роботи щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами

 

      Робота щодо охорони прав та соціального захисту неповнолітніх велась відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту». В закладі є нормативно-законодавчі та інструктивна документація з даного питання.

На виконання Законів України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “ Про освіту”; “ Про загальну середню освіту“, наказу МОН України від 28.12.2006 р. №864 “ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України”.

Адміністрація володіє змістом законодавчих та інструктивних документів з даного питання. Протоколи нарад, педагогічних рад свідчать про здійснення контролю. Уся інформація, яка надходила до закладу, своєчасно доводилась до відома працівників.

За роботу з питань охорони прав та соціального захисту неповнолітніх відповідала громадських інспектор з охорони прав дитинства Соловйова В.І.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Списки, особові справи та документи, які підтверджують статус дитини, було оформлено згідно з нормативними вимогами та рекомендаціями. У напрямку щодо створення належних умов навчання та виховання дітей пільгового контингенту дошкільним закладом проведено певну роботу: діти залучені до консультативного пункту, беруть активну участь у спортивних та музичних розвагах, тощо.

Також належним чином здійснювалась робота щодо матеріальної підтримки дітей пільгового контингенту – залучені позабюджетні кошти на придбання новорічних подарунків.

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора. Державна політика щодо захисту прав дитини реалізувалась за такими напрямками:

-          забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;

-          формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2015/ 2016 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В дошкільному навчальному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

 

Кількість дітей пільгових категорій

 

Навчальний рік

Категорії

Діти, батьки яких постраждали внаслідок аварії на Чорнобильскій АЕС

Діти -інваліди

Діти з багатодітних  сімей

 Діти з малозабез-печених

сімей

Діти-

сироти

Діти, реєстрація яких проведена згідно з

ст. 135 Сімейного Кодексу України

2015/2016

1

2

8

-

-

6

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. 

Впродовж звітного періоду навчального кількість дітей пільгових категорій не змінювалася.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Громадським інспектором Соловйовою В.І. разом із вихователями було обстежено житлові умови усіх дітей пільгового контингенту, які є задовільними, про що складено відповідні акти.

Вихователями груп та практичним психологом Соловйовою В.І. систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій на високому професійному рівні. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Забезпечено 50% вартості харчування сплачують батьки дітей з багатодітних сімей.

У жовтні 2015 проводилися святкування Днів іменинника дітей пільгових категорій. Ці діти безкоштовно відвідували різноманітні заходи розважального характеру у закладі та поза межами його. В закладі традиційно проводиться благодійна акція «Допоможи ближньому», до участі в якій залучена значна кількість батьків та майже усі працівники дошкільного навчального закладу.

Вибірковий контроль за організацією роботи з дітьми пільгових категорій проводився, встановлено, що вихователями систематично планується та проводиться робота з дітьми пільгових категорій та їх батьками.

Недоліки:

·  недостатньо залучено спонсорської допомоги.

Рекомендації:

· удосконалювати систему аналізу, планування роботи та ознайомлення з нормативними документами;

· музичним керівникам розробити сценарії свят, розваг та провести їх для дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами;

· посилити контроль за роботою щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами;

· вдосконалити практику використання можливостей благодійних та громадських об’єднань, залучати спонсорську допомогу.

Аналіз діяльності щодо інформатизації навчального закладу

 

Комп'ютерні технології в закладі покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності дошкільного закладу.

За станом на 10.06.2016 року у закладі функціонує 3 одиниці комп'ютерної техніки. Протягом останніх років на комп'ютеризацію навчального закладу було виділено:

з міського бюджету 1 комп'ютер та 1 принтер;

за позабюджетні кошти 1 МФУ і 2 комп'ютери.

До системи Інтернет заклад був підключений завдяки міській програмі «Комп'ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти міста Харкова», проведено WIFI.

Використання педагогами ІКТ в роботі з дітьми і батьками знаходиться на високому рівні.

Заходи  спрямовані на підвищення рівня ІК учасників НВП:

У практиці роботи ДНЗ використані різноманітні форми роботи з педагогами по підвищенню їх рівня ІК:

-         майстер-класи з навчання педагогів методам та прийомам роботи з дітьми з використанням ІКТ;

-         семінари-практикуми.

Комп'ютер для педагогів нашого закладу став потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволило розширити можливості педагога, створило базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. Комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі застосовують постійно: вихователі, музичні керівники, психолог, методист. 

Виявлені проблеми у ході здійснення досліджень стану інформатизації:

-                   не достатня кількість комп’ютерів;

-                   середній рівень володіння основами комп’ютерної грамотності працівників ДНЗ;

-                   відсутність можливості у повній мірі користуватися мультимедійним супроводом на заняттях та режимних моментах;

-                   відсутність інтерактивної дошки в ігрових приміщеннях;

-                   відсутність комп’ютерного класу для дошкільнят.

 

Фінансово-господарська діяльність

         Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснювалась за рахунок залучення коштів від батьків, які були витрачені на поточні та аварійні ремонти сантехніки та іншого обладнання, а також витрачені на зміцнення матеріально – технічної бази закладу, а саме:

 

№ з/п

Найменування заходу

Витрачена сума

 

1

Проведений настил плитки на боковому вході 1-го поверху груп № 7-12.    

739.00  грн.

2

Замінено линолиум на коридорі 1-го поверху, на коридорі 2-го поверху бокового входу груп № 7-12 й на прольотах сходового маршу 133 м2, зроблена стяжка уздовж стіни 159 м.п., виконано укладання із закріпленням нового плінтуса  

19 320 грн.

3

У підвальному приміщенні зроблена заміна засувних арматур на обхідний водопостачання    

2 350.00 грн.

4

Капітальний ремонт туалета для персоналу 

8 932.20 грн.

5

Відремонтовані відмостки навколо будинку ДНЗ - 203м2

14 890.00 грн.   

6

На парапетах двох банок покрівлі будинку ДУУ покладений руберойд 90 п.м.

3 105.10 грн.

7

Зроблено ремонт на коридорі 2-го поверхи бічного входу груп № 7-12 (монтаж підвісної стелі «АРМРОН», проведені відключення й установка світильників, наклеєні шпалери, пофарбована панелі)    

2971.55 грн

8

Підключений прожектор світодіодний на центральному вході будинку ДУУ, у медичному кабінеті замінені 2 люмінеціонних світильники для музичного залу придбані лампи галогенні.   

2 011.20 грн.

9

Установлено спортобладнання на спортивному майданчику 

5 000. грн

10

Замінені міжкімнатні двері 5 шт. 

3110 грн.

11

Придбано меблі в групи та ігрові куточки

68 090 грн.

12

Замінені вікна на енергозберігаючі 15 шт.

42 600 грн.

13

Зроблені відкоси на замінених вікнах 

4 410 грн.

14

Ремонт інвентарю на харчоблоці та придбання нового

11 612 грн.

15

Дератизація

300 грн.

16

Перевірка заземлення устаткування

350 грн.

17

Господарські придбання

8 861 грн.

18

Часткова заміна труб гарячого та холодного водопостачання, змішувачів, шланги на змішувачі, кран-букс, шаркранів 34 м

4 400 грн.

19

Заміна труб ливневої систети 4 м. 

540 грн.

20

Завезли намивний пісок для ігрових майданчиків 7 м3  

1300.00 грн.

21

Придбали іграшки, дедактичні ігри спорт інвентар

3 695 грн.

22

Демонстраційний матеріал

4 370 грн.

23

Підписка періодичних видань

1 200 грн.

24

Заміна мийок та унітазів  

3 600 грн.

25

Канцтовари

2 708 грн.

26

Методична література

8 717 грн.

27

Інформатизація закладу, ІКТ

3 605 грн.

28

Цивільна оборона

142 грн.

29

Медикаменти

100 грн.

30

Миючі та дезинфікуючі засоби

7 030 грн.

31

Денор для клумб, стенди, дорожні знаки 

8 942 грн.

32

Обслуговування охорони, пожежної сигналізаії

4 800 грн.

 

Залученням та цільовим використанням цих коштів займався батьківський комітет закладу, і дані про їх витрату оприлюднювались на групових батьківських зборах та загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Звітна інформація щодо залучення батьківської допомоги оприлюднювалась на зборах, індивідуальних бесідах, та на сайті дошкільного закладу у розділі «Благодійні внески».

Але поряд з цим залишилися проблеми: потребує оновлення обладнання спортивного майданчика, заміна твердого покриття перед центральним входом дошкільного закладу, ремонт душових приміщень басейну. У результаті порушення технології покриття даху утворюються нові осередки протікання покрівлі споруди, що потребує постійного залучення благодійної допомоги.

Шановні батьки, висловлюю вам щиру подяку за розуміння, допомогу адміністрації та педагогам у створенні належних умов для проведення навчально – виховної роботи та організації життєдіяльності дітей.

 

 

Завідувач                                                          Н.О.Шмельова

 

 

 

Звіт керівника ДНЗ про діяльність за 2014-2015 н.р.

Загальні відомості про заклад

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» (далі – ДНЗ) має ліцензію № 24343147 Управління освіти Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов`язаної із наданням послуг для одержання освіти за рівнем дошкільної підготовки загального розвитку.

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» знаходиться за адресою: м.Харків 61124, вул.Грозненська 58, тел.52-20-39,e-mail: dnz 24@kharkivosvita.net.ua, у типовому приміщенні, яке містить в собі групові кімнати, музичний зал, методичний, психологічний кабінет, медичний блок, басейн та інші службові приміщення. Засновано в 1985році.

Впродовж 2014-2015 навчального року у дошкільному навчальному закладі працювало 12  вікових груп, які працювали за 9-годинним та 12-годинним режимом:

·2 групи – раннього віку;

·10 груп – дошкільного віку.

Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними потребами та з урахуванням запитів батьків. Протягом року заклад  відвідувало 294 дітей, що на 7 дітей, більше ніж за попередній навчальний рік.

У закладі створено предметно–розвиваюче середовище, умови, необхідні для якісного проведення навчально–виховного процессу за підтримки психологічної служби згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти, Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», навчальної програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», ігор, розваг, прогулянок, загартування, фізкультурних занять, спортивних змагань, режимних процесів, медичного обслуговування та повноцінного харчування дітей. Державна атестація відбулася в 2015 році із загальним сумарним балом 483, що відповідає достатньому рівню.

 Аналіз результатів статистичних даних педпрацівників

В комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №24 Харківської міської ради» працювало 23 педагога, з них:

·    завідувач – Шмельова Наталя Олександрівна, освіта вища;

·    вихователь – методист – Лобанова Наталія Олександрівна, освіта вища;

·    практичний психолог – Соловйова Вікторія Іванівна, освіта вища;

·    музичний керівник – Карамишева- Борисенко Анна Юріївна, освіта вища;

·    інструктор з фізкультури – Гепенко Валентина Миколаївна, освіта вища;

·    16 вихователів (з вищою освітою – 7, з базовою вищою – 7, з середньою спеціальною – 2).

Аналіз кадрового складу педколективу за віковими категоріями показав, щопорівняно з навчальним роком 2013-2014 кадровий склад педагогічних працівників зменшився на 1 людину, залишився відсоток  педпрацівників  віком  від 30 до 40 років, але зменшилась вікова категорія до 30 років

Аналіз рівня освіти педагогічних працівників показав, що в порівнянні з 2013–2014 навчальними роком  збільшився відсоток педагогів з вищою освітою та з базовою вищою освітою – на 23,8 %. В закладі відсутні педагоги з середньою спеціальною освітою та студенти. Також зменшується відсоток педагогів з підкласом – на 3 %.

 

Підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників:

1. «Спеціаліст вищої категорії» – 4

2. «Спеціаліст І категорії» –  2

3. Спеціаліст ІІ категорії» – 1

4. «Спеціаліст» –  8

5. Звання «Вихователь-методист» –  3

6. Мають державні нагороди – 0

7. Підвищення тарифного розряду – 4

8. Не атестувалися – 0

Протягом 2013 – 2015 навчального року атестувалося 2 педагоги, що на 2 педагога менше ніж у попередньомі навчальному році: у черговому порядку атестувалися – вихователь Кривцова Л.М., яка підтверджувала раніше присвоєний 9 тарифний розряд, вихователь Шмельова Н.О., яка підтверджувала кваліфікаційну категорію  «спеціаліст вищої категорії» та підтверджувала педагогічне звання «вихователь методист».

 

Забезпечення гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти

Дошкільний навчальний заклад користується попитом серед населення мікрорайону. Впродовж літнього періоду 2014 – 2015 навчального року педагогічним колективом проводилася робота щодо залучення дітей дошкільного віку до навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі на 2015– 2016 навчальний рік.

Проведено облік та складено списки дітей віком до 6(7) років, які мешкають у мікрорайоні на території обслуговування дошкільним закладом. З’ясовано, що мешкало у мікрорайоні 424 дитини (більше на 45, ніж минулого року), які підлягають дошкільній освіті, з них:

·                         2014 року — 36 дітей;

·                         2013 року — 69 дітей;

·                         2012 року — 68 дітей;

·                         2011 року — 76 дітей;

·                         2010 року — 69 дітей;

·                         2009 року — 85 дітей

·                         2008 року — 21 дитина

З них дошкільною освітою охоплено 294 дітей, що складає 70% від загальної кількості та 9 % охоплені різними формами освіти. До інших форм  освіти залучено: групи при ПНЗ - 5 дітей, соціально-педагогічний патронат - 21 дітей, інші форми – 11 дітей.

Згідно до річного плану роботи закладу впродовж навчального року педагогами та членами адміністрації було надано консультації для батьків різного віку щомісяця, здійснено соціальний патронат, оформлений інформаційний куточок для батьків мікрорайону та проведена презентація закладу у 17.05.2015. Але не зважаючи на це в роботі є і певні недоліки:

-   батьки недостатньо залучаються до спільних заходів.

Роботу по забезпеченню гарантованого права громадян на отримання дошкільної освіти вважаємо доцільною, виконаною у повному обсязі на належному рівні.

У наступному навчальному році плануємо активізувати роботу з батьками дітей, що не відвідують дошкільний навчальний заклад щодо надання дітям додаткових послуг, для цього провести запит (які саме послуги бажають одержати батьки), крім того організувати групу вихідного дня дітей старшого віку з метою якісної підготовки дітей до навчання у школі (за наявністю педагогічних кадрів).

 

Аналіз результатів організації освітньо-виховного процесу

Протягом 2014-2015 навчального року педагогічний коллектив  комунального  закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради» працював  над єдиною науково–методичною темою: впровадження нових підходов до розвитку індивідуальності дошкільника, формування його світогляду та життєвої компетентності на основі інтеграції знань про людину та оточуючий світ та вирішення таких річних завдань:

       1. Вдосконалювати професійну компетентність педагогів шляхом поглибленого вивчення змісту Базового компоненту дошкільної освіти, Програми виховання і навчання  дітей  від двох до семи років «Дитина» через систему різних форм методичної роботи.

        2. Розпочати роботу  з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами нетрадиційних видів зображувальної діяльності.

       3.  Продовжувати роботу спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти та програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

       4. Продовжувати роботу щодо формування здоров’язбережувальної компетентності дітей, формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності  шляхом інтеграції суспільного і родинного виховання.

Рішення поставлених задач здійснювалося на підставі таких нормативних, законодавчих та інструктивних документів.: Конституцією України, Державною національною програмою «Освіта», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Конвенцією ООН «Про права дітей», Міською Програмою «Дитяче харчування дітей на 2012-2016 рік», вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Інваріантна складова Базового компонента реалізується відповідно до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2010 №1/11-11177) та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ від 21.05.2012 № 604) (для груп старшого дошкільного віку).

Педагогічний колектив закладу у своїй работі дотримувався принципів науковості, перспективності та системності.

Згідно до річного плану роботи на 2014-2015 навчальний рік проведено аналіз процесу впровадження Базового компонента дошкільної освіти, програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», «Впевнений старт», що є позачерговою задачею, яка постала перед педагогічним колективом.

Було використано такі методи: діалогічне спілкування, дослідницькі, ілюстративно-показникові.

Визначення стану роботи над впровадженням програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», здійснювался за таким алгоритмом:

1. Створення розвивального життєвого простору, забезпечення груп навчально-методичними посібниками, обладнанням, знаряддям, атрибутами для різних форм активності, свят, розваг, змагань, ігрової діяльності.

2. Відвідування занять, бесід, вихованих, музичних, спортивних заходів в різних вікових групах з метою визначення стилю спілкування педагогів з дітьми, батьками.

3. Перегляд  комплексних та міні занять, фрагментів днів здоров’я.

4. Визначення рівня ведення ділової документації з урахуванням рекомендацій, наданих після нарад, семінарів, педрад.

5. Просвітницька педагогічна та психологічна робота з батьками та надання їм практичних рекомендацій.

З боку адміністрації та педагогічного колективу значна увага приділялась пошуку шляхів вирішення цих задач. 

На реалізацію цих задач протягом навчального року було проведено консультації: «Планування освітньо – виховної роботи відповідно до  Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (жовтень 2014р.), «Психолого – педагогічні умови збереження психічного здоров’я дошкільників» (листопад 2014р.), «Методи і прийоми формування компетентностей дитини в літературній діяльності» (грудень 2014р.), «Актуальні підходи до формування математичної компетенції»(грудень 2014р.);  семінар  -  «Вивчаємо програму виховання та навчання дітей дошкільного віку від 2 до 7 років «Дитина» (грудень - березень 2014); та колективні перегляди занять та обмін досвідом з планування освітньо-виховної роботи за програмою «Дитина»,  з мeтoю  вceбiчнoгo poзвиткy ocoбиcтocтi тa пiдгoтoвки дo пpaктичнoї дiяльнocтi.

2014-2015 навчальний рік пройшов під гаслом: «Здоров’я-основне джерело щастя». Рівень навчальних досягнень дітей з фізичної культури в дошкільному навчальному закладі високий, про це свідчить відсоток досягнень дітей з фізичної культури, фізкультурно-оздоровча робота здійснюється комплексно та базується на принципах науковості, послідовності і наступності в усіх вікових групах. Враховуються всі форми фізичного виховання, тому особливе занепокоєння викликають діти з ослабленим здоров’ям. Інсруктор з фізичної культури Гепенко В.М. протягом 2014-2015 навчального року приділила увагу роботи з плавання. У плаванні, в цілому, можна сказати, що 2014-2015 навчальний рік був плідним. На шостому році життя діти вміють аналізувати дії, робити висновки та втілювати свої дії у життя. Діти 5-ти років мають навички плавання: кроль на грудях, на спині за програмою дитячого садка, а поза програмою: брас, занурювання на глибину, у літній період, деякі оволодівають елементами сталя «батерфляй».

Також невід’ємною складовою інструктора з фізкультури є робота з фізичного виховання. На початку навчального  року (вересень-жовтень) з дітьми старших вікових груп проводився прийом нормативних тестів з фізичного стану дітей. Так у травні місяці 2015 року, були проведені повторні тестові завдання з оволодіння основними рухами. У нормативах  приймало участь 75 дітей: хлопчиків – 34, дівчаток – 41.  В результаті моніторингу було проведено оцінку тестових завдань:

Високий рівень - 69%

Достатній рівень – 16%

Середній рівень – 15%

         Краще за все діти виконують стрибок у довжину з місця, стрибок угору, вправи на гнучкість, піднімання тулуба з положення лежачи. Найвищі показники у вправі біг на 350 м., плавання у вільному стилі. Отже, рівень оволодіння дітьми основними рухами знаходитися на достатньому рівні, але недоліком є нерегулярне відвідування занять дітьми та недостатня увага, що приділяється педагогами правильності виконання вправ дітьми.

У всіх вікових групах створені відповідні умови для всебічного повноцінного розвитку та  комфортного перебування дітей. Вихователі груп постійно працюють над цією проблемою, поповнюють розвивально – ігрове середовища. Так, вихователем групи раннього віку №2  Аспанідзе Л.В. укомплектовано куточок  з сенсорного розвитку, де підібраний різноманітний матеріал  різний за величиною для визначення величин іграшок та предметів (мотрійки, пірамідки, вкладні миски, для серіації  підібрані іграшки за розміром, по довжині, по висоті, по ширині,  предмети одного типа (ляльки, палички, стрічки).  Вихователями молодшого віку (група №11) Коноплицька Л.П. та середнього дошкільного віку Олійник О.В. (група №3) укомплектовані куточки "Моя сім'я", "Куточок природи", у всіх групах куточок «Моя рідна Україна».

Вихователі Коломійченко І.В. (група №8), Бондар С.Г. (група №6) підібрали розвиваючі ігри відповідно віковим можливостям дітей даних груп.

За  2014-2015  навчальний рік у формі співбесіди, індивідуально та  групово відповідно до річного плану роботи та за потребою для педагогів закладу були проведені усі заплановані консультації.

Така форма роботи з педагогами сприяла професійному самовдосконаленню, підвищенню їх професійного рівня, педагогічної майстерності та загальної культури.

Протягом навчального року було проведено педагогічні ради:

·       «Основні напрямки і завдання роботи ДНЗ № 24 на новий навчальний рік » - 29.08.2014;

·       «Творчі здібності педагогів та дітей » - 17.12.2014;

·       «Здоров'язберігаюча компетентність дошкільників» -  26.03.2015;

·       «Аналіз навчально-виховного процесу за 2014-2015 навчальний рік» - 26.05.2015.

На них були обговорені актуальні питання дошкільного виховання, пов’язані з виконанням пріоритетних завдань, визначених річним планом роботи.    

Протягом 2014-2015 навчального року завідувачем здійснювався  педагогічний контроль за  освітнім процесом який  був спрямований на систематичне вивчення стану роботи, виконання програми, надання своєчасної допомоги педагогам в усуненні недоліків.

Відповідно до річного плану роботи було проведено тематичні вивчення стану організації навчально-виховного процесу.

·       «Стан роботи по вихованню творчої особистості дошкільників на основі  методів та прийомів ТРВЗ» - з 08.12.2014 по15.12.2014;

·     «Стан фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом урізноманітнення організаційних форм фізичного виховання та використання нетрадиційного обладнання» - з 16.03.2015 по 20.03.2015

Та комплексне вивчення стану роботи групи №7молодшого дошкільного віку № 11   – з 21.04.2015 по 25.04.2015.

Аналіз тематичного вивчення «Стан роботи по вихованню творчої особистості дошкільників на основі  методів та прийомів ТРВЗ»показав, що в усіх вікових групах наповнення куточків зображувальної діяльності відповідає вікові дітей, відрізняються яскравістю, привабливістю, доступністю, мають добре естетичне оформлення. Зміст куточків зображувальної творчості на оптимальному рівні в групах № 1,3,5,7, 8, 9,11. Аналіз планів освітньо – виховної роботи показав, що в усіх вікових групах систематично плануються заняття по розвитку творчих здібностей дітей, які урізноманітнюються різними формами організації (в тому рахунку інтерактивними); дидактичні та розвивальні ігри, бесіди по ознайомленню із творами мистецтва, із творчістю дитячих художників – ілюстраторів; рівень планування різних заходів є достатнім (К » 0,85):

Рівень організації занять  із використанням різноманітних нетрадиційних прийомів ТРВЗ (“печатка”, “по – мокрому”, “ниткрграфія”, “плямографія”, “монотипія”) – достатній (К » 0, 87):

Успішно проводяться спеціально організовані ігри по ознайомленню дітей із кольором та відтінками (групи №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); із композицією (групи № 5, 6, 12); із різними видами живопису (групи № 5, 6, 12).

Але є недоліки:

- в відсутній банк опорних конспектів занять, бесід, комплексних розваг для дітей різних вікових груп на основі методів та прийомів ТРВЗ;

- недостатня кількість бесід з дітьми з естетичного виховання, урізноманітнюючи їх вправами по ознайомленню дітей з поняттями “колорит”, “композиція”, “перспектива”; різними видами жанрами живопису; утворенню кольорів та відтінків;

- потребує оновленню виставки дитячої творчості у групах № 1, 3, 4, 5, 7;

- більш плідно проводити роботу з батьками з питань розвитку творчих здібностей дітей, залучати батьків до співпраці під час організації та проведення тематичних виставок, конкурсів дитячої творчості.

                   Стан фізичного розвитку дітей дошкільного віку шляхом урізноманітнення організаційних форм фізичного виховання та використання нетрадиційного обладнання дозволяє констатувати, що робота ведеться на достатньому рівні, загальний К ≈ 0,90:

У ході вивчення даного питання з’ясовано:

В дошкільному закладі постійно працює басейн, який на протязі року відвідують діти старших, середніх та молодшої груп, а діти раннього віку відвідують заняття з другої половини року. Заняття проводить інструктор з фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, з педагогічним званням «вихователь - методист», загальний педагогічний стаж 29 років Гепенко В.М.. Заняття проводяться  двічі на тиждень в усіх вікових групах згідно з розкладом занять затвердженим завідуючим. Рівень організації занять з плавання– достатній (К » 0, 89). Охоплення дітей становить  - 80%. Басейн забезпечений  необхідним обладнанням та інвентарем у повному обсязі.    Матеріально – технічна база басейну з находиться  на достатньому рівні (необхідно провести профілактичний огляд електричних приладів, придбання надувні круги, холохупів, м’ячів, лопаток для плавання).  В 21.11.2014 (групи № 3,9,8), 28.11.2014 (групи № 5,6,12), 19.03.2015 (група № 6), 20.11.2015 (група №12) було проведено відкриті заняття для колективу та батьків. У вересні проведено анкетування батьків з питань фізичного виховання та розвитку дітей, а також Консультації для батьків «Ігри в життя вашої дитини», «Зміцнення органів та систем органів дитини». В куточку для батьків постійно оновлюється інформація та поради з питань з фізичного розвитку дітей. При відсутності гарячої води в басейні інструктор проводить  фізкультурні свята , розваги, ігри, заняття неспортивному майданчику «Ми сильні, ми вмілі, ми ловкі, та кмітливі», «Спортивний марафон», «Мандрівка у країну здоров’я з годинником», «Масляна» та інші.

Діагностика рівня навичок дітей старшого дошкільного віку з фізичної культури проведено у вересні 2014р., та заплановано на травень 2015р., а діагностика рівня навичок дітей з плавання проводить з усіма віковими групами на початку та наприкінці року.

У процесі проведення тематичного вивчення було визначено, що вихователі мають в переважній більшості достатній рівень професійної компетентності з  даного питання. 

 Відповідно до проведеного анкетування,

23% педагогів мають високий рівень знань з цього питання,

65%  вихователів- достатній,

12% педагогів - середній,

0 % вихователів – низький.

Перевіркою встановлено, що планування освітньо-виховної роботи педагогами ДНЗ має календарно-перспективну форму, перспективний план будується за основними режимними моментами першої та другої половини дня. Форма та вид планування в ДНЗ затверджені рішенням педагогічної ради.

         Планування роботи з дітьми дошкільного віку проводиться на основі вимог програми виховання та розвитку дітей від двох до семи років «Дитина»,  з урахуванням наступних принципів: систематичності, послідовності, науковості подання навчального матеріалу.

         Провідне місце посідають  заняття з фізичної культури. Протягом тижня два заняття проводяться в групових кімнатах і три – на свіжому повітрі. Наявна система у плануванні фронтальних занять.Структура занять, дозування рухів і вправ відповідають методичним вимогам. Один раз на тиждень планується пішохідний перехід за межі дошкільного закладу. Щодня проводиться ранкова гімнастика. Широко використовуються вправи з різними предметами та з різних вихідних положень. При перевірці відмічено, що педагоги груп  № 9 (вихователь Веклич С.П.), №10 (вихователь Ковалівська І.А.) не знають чітко вимог методики фізичного виховання щодо кількості повторень вправ у кожній віковій групі. Відзначено позитивний  досвід щодо планування вихователів груп №1 (вихователь кучер А.В.), №2 (вихователь Аспанідзе Л.В.), №3 (вихователь Олійник О.В.), №6 (вихователь Хрипунова Н.І.), №7 (вихователь Коваленко К.І.), №12 (вихователь Арутюнян О.Б.).

      - не повністю продумане предметно – розвивальне середовищедля розвитку загальної моторики.

     Комплексне вивчення стану освітньо - виховної роботи групи молодшого віку № 7  показало, що вихователь  групи створив належні умови для всебічного повноцінного розвитку та  комфортного перебування дітей.Загальний коефіцієнт – 0,89 (достатній рівень)

Однак за результатами вивчення вихователю  було вказано на недоліки:

         - використання технічних засобів навчання не відображено в планах,

         - несвоєчасно дотримується графік генерального прибирання,

         - немає в наявності 3-го комплекту постільної білизни та 2-го комплекту наматрацників,

                  Аналізуючи рівень компетентності дітей старшого дошкільного віку за  освітніми лініями було встановлено,що середній показник по закладу за І півріччя 8 балів (достатній рівень), а за ІІ півріччя  - 10 балів (високий рівень)

       Слід зазначити, що вся робота з організації освітньо-виховного процесу мала науково-методичне підґрунтя, носила пошуково-дослідницький характер, будувалася на аналітико-діагностичній основі і була спрямована на формування у дітей ключових компетентностей згідно вимог програми «Дитина». Робота педагогів в організації освітньо - виховної  роботі на достатньому  рівні,  загальний коефіцієнт » 0,92.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи  освітньо- виховний процес на  виконання цього завдання, були сплановані та проведені різноманітні  форми методичної роботи, зокрема:  педагогічний всеобуч  «Граючись, зростаємо»,  питання стану  організації  фізкультурно – оздоровчої роботи в дошкільному закладі розглядалось на педагогічній раді №2 (грудень 2013).

Працюючи над третім питанням – організація навчально-виховної роботи по формуванню у дітей культури спілкування. Для реалізації цієї задачі були проведені консультації: «Ввічливі слова» (листопад 2013), «Цінуй друзів своїх» (грудень 2013), питання стану організації навчально-виховної роботи по формуванню у дітей культури спілкування розглядалося на педагогічній раді №3 (березень 2015).

Робота над цим питанням була побудована так, щоб визначити рівень виховання у дітей культури взаємовідносин з однолітками, культури спілкування із дорослими. Були проведені відкриті покази занять, робота з дітьми направлена на вирішення проблем емоційно-ціннісного та соціально-емоційного розвитку дітей, спостереження за ігровою та трудовою діяльністю.

Але є недоліки:

- недостатня кількість дидактичних та розвиваючих ігор ;

- не систематично планується робота з етичного виховання .

           Робота з підвищення професійного рівня педагогів з організації освітнього процесу носила науково-методичний і пошуковий характер та була побудована на діагностичній основі.

Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

-         не всі педагоги брали активну участь у проведенні педрад та семінарів;

-         оформлення деяких матеріалів не відповідало встановленим нормам;

-         не достатньо уваги приділялося  підготовці та проведенню методичних заходів.

Аналізуючи роботу з підвищення професійного рівня педагогів, можна зазначити, що робота з даного питання ведеться на достатньому рівні, загальний ЗК ≈ 0,82.  (Додаток до аналізу 5) 

       У закладі, дітям надаються початкові знання щодо норм поведінки в групі, на вулиці, у суспільних місцях, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, однолітків, людей похилого віку. З цією метою використовуються різні форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку, а саме: інтегровані заняття, міні-заняття, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, бесіди, спостереження. Проведено  консультації для педагогів: «Форми роботи з батьками з правового виховання» (грудень 2012),  «Суспільство та охорона дитинства» (травень 2013).

        Таким чином, робота педагогічного колективу над виконанням основних річних завдань, вважається продуктивною, виконаною на достатньому рівні, загальний коефіцієнт » 0,87.  (Додаток до аналізу 6)

Детальне вивчення роботи закладу у даному напрямку показало, що в результаті планомірної роботи педагогічного колективу та вдалої управлінської діяльності адміністрації закладу, процес впровадження програми «Дитина», на достатньому рівні, загальний коефіцієнт » 0,81.

 

Аналіз роботи з сім’єю та школою

Однією з головних задач колективу було забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи як двостороннього процесу. Дошкільний навчальний заклад працював в тісному контакті зі школою №53.

Всього75 випускників, з них 63дітей йдуть до загальноосвітньої школи № 53, це складає 84 %.

Метою нашої спільної зі школою роботи є:

- створення наступності й успішної адаптації при переході з дитячого садка в школу;

- створення сприятливих умов у дитячому садку й школі для розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчості кожної дитини;

- з дитячого садка захопити дітей перспективою шкільного навчання, викликати бажання вчитися в школі.

Вихователі відвідували уроки з розвиваючого навчання, запрошували вчителів на заняття, свята в дошкільному закладі. Велика увага у роботі закладу приділяється наступності дошкільної та початкової освіти. Вчителі і вихователі разом обговорювали проблеми виховання і навчання дітей, їх підготовки до школи, цікавилися результатами психологічного обстеження дітей старших груп. Разом зі школою проводили батьківські збори, на яких давали рекомендації батькам як краще підготувати дітей до школи. Проводили екскурсії, оформляли куточки майбутнього школяра, а також консультації за потребою батьків.

Протягом 2014-2015 навчального року з метою підвищення рівня мотиваційної готовності дитини до школи педагоги в своїй роботі систематично використовували:

 • читання літературних творів про школу;

 • творчі ігри;

 • проведення бесід з майбутніми першокласниками;

 • знайомлення дітей з правилами поведінки учнів;

 • проведення екскурсій: до школи, до шкільної бібліотеки, до шкільного стадіону, у шкільні класи, до шкільного музею за тематикою: «Бібліотека», «Початкова школа»;

 • конкурс малюнку на асфальті.

З метою підвищення якості організації перспективності у роботі школи і дошкільного закладу проводилися заходи:

 • вихователі і вчителі початкових класів знайомилися з новою редакцією Базового компоненту дошкільної освіти, Державним стандартом початкової загальної освіти;

 • вихователі старших груп відвідували уроки в 1-му класі та вчителі початкових класів заняття з метою вивчення методів і прийомів, які використовуються під час навчання, а також познайомилися з рівнем розвитку майбутніх першокласників;

 • вчителі брали участь у батьківських зборах з питань підготовки дітей до навчання у школі.

Недоліками в роботі з питання наступності ДНЗ та школи вважаємо:

-         брак часу для більш конструктивних зустрічей педагогів ДНЗ та школи;

-         не використання інтерактивних форм роботи під час спільних заходів.

Для усунення недоліків пропонується: розширити роботу щодо наступності дошкільного навчального закладу та школи. Вважаємо, що для підвищення рівня здійснення наступності в роботі дошкільного навчального закладу і школи необхідно переглянути і розробити сучасну систему наступності, провести психологічні і комунікативні тренінги для вихователів і вчителів, організувати ігрові тренінги і практикуми для батьків дітей майбутніх першокласників.

 

Аналіз роботи психологічної служби

У 2014-2015 н. р. практичний психолог працював за такими завданнями:

1) сприяння створенню умов для емоційного благополуччя та психологічного комфорту дітей, формування психічно здорової особистості дошкільників, індивідуальності, орієнтованої на розкриття та розвиток творчих здібностей, здорове спілкування з оточенням; охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

2) психологічна допомога дітям, у тому числі з особливими потребами, у адаптації до нового середовища дошкільного навчального закладу та підготовка дітей до успішної адаптації при переході до школи;

3) допомога педколективу в урахуванні індивідуально-психологічних особливостей дітей, у тому числі з  особливими потребами, при організації навчально-виховного процесу,  забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини з метою підвищення компетентності педагогів з формування особистості дитини;

4) визначення рівня психологічної готовності дітей до школи та рівня формування у них пізнавальних процесів;

5) проведення корекційно-відновлювальної і розвивальної роботи з дітьми, що мають труднощі у психосоціальній сфері, та їх батьками;

6) забезпечення психологічного супроводу дітей пільгового контингенту, проведення консультаційної роботи з батьками щодо забезпечення їхніх прав та прав дитини;

7) надання консультативно-психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу в дошкільному закладі;

8) профілактика негативних явищ у дитячому середовищі.

Методична тема, над якою працював практичний психолог: «Гармонізація психоемоційного стану дитини як фактор соціального успіху».

Протягом 2014-2015 навчального року практичним психологом згідно плану була проведена робота  за такими видами діяльності:

І. Психодіагностична робота (групова і індивідуальна).

У серпні-листопаді 2014 р. з метою вивчення  ступеня  адаптаційного періоду  дітей раннього віку (групи № 2, № 4) і дітей молодшого дошкільного віку (групи № 1, № 7,  № 10, № 11) та виявлення успішно адаптованих дітей і тих, які мають труднощі; забезпечення психолого-педагогічного супроводу новоприбулих дітей; надання інформаційно-просвітницької та консультативної допомоги батькам, педагогам, ознайомлення їх із результатами діагностичних досліджень було проведено психологічне дослідження процесу адаптації новоприбулих дітей раннього та дошкільного віку. З цією метою також було проведено анкетування батьків і педагогів. У груповому дослідженні брали участь 139 дітей. Труднощі процесу адаптації було виявлено у 7,9% дітей.

 Практичним психологом проводились консультування вихователів і батьків малят, які мають труднощі в адаптації, виступи для учасників виховного процесу з метою підвищення психологічної культури та організації занять з дітьми для зниження емоційного напруження. Через два тижні діти з труднощами в адаптації успішно адаптувались.

У жовтні-листопаді 2014 р. проводилось дослідження психофізіологічних особливостей дітей раннього віку (діагностика нервово-психічного розвитку дітей 2-3 року життя). Було обстежено 42 дитини, з них - 20 дівчаток, 22 хлопчика.

В порівнянні з минулим роком відсоток низького рівня знизився на 4%.

Психологом закладу було проведено консультування вихователів і батьків дітей, які мали середні та низькі показники розвитку, та надано рекомендації щодо організації занять з дітьми для досягнення більш високого рівня розвитку. На кінець навчального року (травень 2015 р.) діти з низьким рівнем мали середній рівень розвитку.

У грудні 2014 р. з метою додаткового визначення готовності до шкільного навчання дітей 6 року життя було проведено дослідження рівня тривожності.

Треба зазначити, що при визначенні тривожності 19% (15 дітей) мають високий рівень, 26,6% (21 дитина) - завищений, середній – 54,4% (43 дитини), низький – 0% (0 дітей). 

У лютому-березні 2015 р. з метою визначення рівня готовності дітей 6 року життя до шкільного навчання та раннього виявлення дітей, що потребують додаткової уваги та корекційної роботи, проводилась діагностика інтелектуальної, мотиваційної, вольової та комунікаційної сфери дітей за допомогою методик «Профіль соціального розвитку», «Малюнок людини», «Будиночок» Н. Гуткіної, «Навчальна мотивація» У груповому та індивідуальному дослідженні брали участь 79 дітей (38 дівчаток, 41 хлопчик).

За результатами діагностики було виявлено, що високий рівень має 57 дітей (72,2%), середній – 22 дитини (2,8%), низький – 0 дітей (0%). Тобто підготовлених до навчання в школі 79 дітей (100%). Це на 1,1% більше, ніж у минулому році.

Аналіз результатів  довів, що дошкільники підготовлені до навчання у школі: на низькому рівні - 0%, середньому та достатньому - 34,2%, високому - 65,8%, тобто дітей фактично підготовлених до навчання  - 100%. У минулому році цей показник становив 99,4%. В порівнянні з 2014 р. показник збільшився на 0,6%. Показник низького рівня зменшився на 0,6%.

У 2015 році зменшився показник низького рівня соціального розвитку на 8,2%. Це буде сприяти успішній адаптації до школи. Тому у новому навчальному році вважаємо за необхідне продовжити роботу з виявлення дітей  з низьким рівнем формування і розвитку соціальної компетентності та комунікативних навичок з метою організації індивідуальної роботи з ними та їхніми батьками.

Психолог закладу проконсультував вихователів і батьків дітей, які мають труднощі в готовності до шкільного навчання, провів виступ для учасників виховного процесу з метою підвищення психологічної культури та організації занять з дітьми для зниження низького рівня. Також були надані рекомендації. З дітьми, які мають середній рівень, протягом квітня-травня проводилась корекційно-розвивальна робота.

Отже, проаналізувавши результати дослідження, слід відмітити, що   діти готові до шкільного навчання.

ІІ. Консультаційна робота (групова та індивідуальна).

Протягом навчального року з педагогами та батьками систематично проводилась консультаційна робота з таких тем, як «Адаптація дітей до умов  дошкільного навчального закладу», «Тонкощі плекання емоційного розвитку дитини», «Психологічні механізми впливу екранних медіа на дошкільників», «Як повернути агресію батьків у конструктивне русло», «Своєрідність психостатевого розвитку дітей дошкільного віку», «Вербальне насильство як загроза психічному та психологічному здоров’ю дитини», «Гармонізація взаємодії як запорука успіху виховання дитини», «Стресова ситуація: допомогти самому собі», «Готовність дітей до школи – наша спільна турбота», «Про що мають пам’ятати батьки під час вступу дитини до 1 класу» та ін.

ІІІ. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота.

Оскільки методична тема, яка обрана психологом «Гармонізація психоемоційного стану дитини як фактор соціального успіху», з жовтня 2014 р. по квітень 2015 р. з усіма дітьми згідно розкладу 1 раз на місяць проводились  розвивальні заняття для гармонізації психоемоційного стану.

У квітні-травні 2015 р. з дітьми 6 року життя, які показали середній рівень готовності до шкільного навчання була проведена корекційно-розвивальна робота за програмою «Веселі заняття» Л. Головіної, О.Хомин (спрямована на розвиток пізнавальної та  емоційно-вольової сфер, «Психолог». – жовтень, 2007). Після проведеної корекційно-розвивальної роботи з дітьми їхні пізнавальні процеси покращились з середнього рівня до  до достатнього.

IV. Психологічна просвіта.

Протягом 2014-2015 навчального року проводилась просвітницько-пропагандистська робота з усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо підвищення їхньої психологічної культури та загальної компетентності (виступи на педрадах, батьківських зборах, лекціях, семінарах).

V. Профілактична робота.

У 2013-2015 навчальному році проводилась профілактична робота з педагогами та батьками.

1. Профілактика дезадаптації дітей (бесіди та знайомство з батьками дітей, яки вступили до дошкільного навчального закладу).

2. Профілактика злочинності (бесіди з батьками та педагогами усіх вікових груп).

3. Профілактика жорстокого поводження з дітьми: методи та засоби виховання (бесіди з батьками та педагогами усіх вікових груп).

4. Забезпечення прав батьків і дітей (бесіди з батьками дітей пільгового контингенту).

5. Права свої знай, обов'язки не забувай (тематичний захід для дітей 4-6 року життя).

VІІ. Зв’язки з громадськістю.

У вересні-жовтні 2014 р. проводились зустрічі з батьками дітей, які не відвідують дошкільний навчальний заклад, з метою інформування про Закон України «Про дошкільну освіту» та ознайомлення з графіком роботи консультативного центру для батьків.

У вересні 2014 р. та січні 2015 р. проводилось в вивчення соціально-побутових умов в межах соціально-педагогічного патронату дітей пільгового контингенту (у складі комісії дошкільного закладу).

В цілому слід зазначити, що запланована робота з усіх видів діяльності, спрямована на забезпечення психолого-педагогічного супроводу і збереження фізичного та психічного здоров’я дітей, виконана на належному рівні. Але недостатньо уваги приділялось роботі з обдарованими дітьми. Тому у наступному навчальному році цьому питанню буде приділена особлива увага.

 Аналіз роботи з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму

Роботу дошкільного навчального закладу з охорони життя, здоров’я та профілактики дитячого травматизму проведено на достатньому рівні (К=0,91).

Зусиллями творчої групи вихователів закладу з охорони життя складено банк опорних конспектів бесід та занять з дітьми різного віку з безпеки життєдіяльності; складено досконале перспективне планування бесід з дітьми з охорни життя та здоров’я, де включено такі підрозділи: «Протипожежна безпека», «Дитина і природа», «Дорожній рух», «Дитина вдома сама».

Вся робота педагогічного колективу планується та здійснюється у відповідності з Положенням про охорону праці  і спрямована на формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Питання попередження нещасних випадків постійно перебуває під контролем адміністрації, медичних працівників, заступника завідувача з господарства; систематично розглядається на нарадах при завідувачеві № 1від 30.01.2015 та № 2 від 27.02.2015, виробничих нарадах № 1 від 23.01.2015.

         Адміністрацією дошкільного закладу проводилась робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу. У кожній віковій групі обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, проведено «Тиждень безпеки дитини» 22.09.2014 – 26.09.2014, 23.02.2015 - 27.02.2015, 18.05.2015 - 22.05.2015 підібрано різні матеріали щодо запобігання дитячого травматизму. Вихователі постійно проводять бесіди з вихованцями та їхніми батьками щодо запобігання дитячого травматизму «Зробимо свою квартиру безпечною», «Вчимо дитину спілкуватися (дитина сама вдома, контакти з незнайомими)». Упродовж 2014 - 2015 навчального року не зареєстровано жодного нещасного випадку з вихованцями як підчас навчально-виховного процесу, так і вдома.

Формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров’я вихованців – це основний напрям роботи дошкільного закладу. Кожен вихователь один раз на тиждень, використовуючи різні форми роботи, проводить бесіди, конкурси, навчальні ігри, вікторини, з питань здоров’я дітей і веде облік роботи в календарному плані:

·                   Правила дорожнього руху.

·                   Правила протипожежної безпеки.

·                   Правила безпечного користування газом.

·                   Бесіди по попередженню нещасних випадків на воді.

·                   Бесіди по попередженню дитячого травматизму.

В закладі оформлений куточок «Бережи своє здоров’я», «Куточок рятівника», «Куточок ЦЗ», «Санбюлетень», «Безпечна дорога». Закуплені плакати з Правил дорожнього руху.

У закладі здійснюється певна робота, яка направлена на запобігання побутового травматизму:

Щотижнево в усіх вікових групах проводяться бесіди з даних питань із використанням наочного дидактичного матеріалу, музичні розваги та заняття з дітьми, проводяться спортивні розваги (двічі на місяць) «Кришталева Зимонька», «Пустощі снігової баби», а також ці актуальні проблеми освітлюються у співбесідах із батьками. В усіх групах є в наявності та достатній кількості наочний інформаційний матеріал для батьківських куточків, який  носить характер періодичності.

У всіх вікових групах обладнані куточки для дітей, де підібрано серію сюжетних ілюстрацій з визначенням знань про безпеку людини. За допомогою оформлених куточків діти вчаться оцінювати вчинки, орієнтуватися в ситуаціях і разом з вихователями вирішувати шляхи їх подолання та виправлення помилок.

Навчально -виховна робота проводиться за напрямами:

-         життя серед людей у природному та предметному середовищі;

-         правила поведінки з вогнем;

-         безпечні та небезпечні вулиці та дороги;

-         вміння правильно діяти в екстремальних ситуаціях.

Вихователі планують різноманітну тематику на заняттях та у повсякденному житті:

-         Кучер А.В. привчають дітей свідомо розглядати картинки, розповідають їм про їх значення; доводять до розуму дітей, чого не можна робити в тій чи іншій ситуації;

-         Кривцова Л.М. більше уваги приділяють бесідам про те, як діти проводять вихідні дні, чим займаються; індивідуальні бесіди щодо безпечної поведінки з різними предметами, про правила поведінки з домашніми тваринами;

-         заслуговує уваги дитячий куточок вихователя Олійник О.В., яка систематично обновлює його ілюстраціями, дидактичними іграми та книжками з даної теми;

-         Веклич С.П. та Коноплицька  Л.П. вправляють дітей у вмінні визначати, які предмети без дозволу дорослих не можна брати, постійно звертаться до стенду «Небезпечні предмети», а також закріплюють знання дітей під час розглядання ілюстративного матеріалу;

-         у Коваленко К.І. підібрано цікавий матеріал для дітей (дорожня абетка, дорожні знаки, дорожнє лото, картки для визначення знань з особистої безпеки, розмальовки на тему БЖД);

-         вихователь Бондар С.Г. приділяє певну увагу моделюванню ситуацій з метою навчання дітей навичкам безпечної поведінки у випадку будь-яких дій; тож діти вміють розв’язати проблемні завдання з цього питання;

-         Хрипунова Н.І., Коломійченко І.В. формують у дітей знання через складання дітьми розповідей з власного досвіду про дотримання правил безпечної поведінки.

     Консультації з питань безпеки життєдіяльності для батьків проводяться щоп’ятниці. Вихователі розробляють і роздають батькам пам’ятки з попередження дитячого травматизму, які нагадують їм про відповідальність за своїх дітей.

     Крім того, на сайті навчального закладу розміщено і постійно оновлюється інформація щодо профілактичної роботи із запобігання дитячому травматизму.

Аналіз медичної роботи

У дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації медичної роботи у повному обсязі.

Кадровий склад медичних працівників, які беруть участь в організації медичного обслуговування: сестра медична старша Алфьорова А.М. має вищу кваліфікаційну категорію, сестра медична Ткаленко О.В. має I кваліфікаційну категорію.

До медичного блоку входить: маніпуляційний кабінет; ізолятор, який відповідає усім санітарно-гігієничним вимогам. Медичний пункт розташований на першому поверсі дошкільного закладу, забезпечений усім необхідним інвентарем та інструментами.

Медичний  пункт має: холодильник, ваги, тонометр, ростомір, плантограф, таблиці для визначення гостротизору. Оформлений куточок для невідкладної медичної допомоги з мінімальним набором медикаментів для її надання.

Дітей в кількості 294 обслуговували медичні працівники в дошкільному закладі впродовж 2014-2015 навчального року.

Загальний показник відвідуваності становить 60%. Найкращі показники відвідування в групах  № 6 (76%), № 12 (72%), №3 (68%), № 10 (67%) на недостатньому рівні показник відвідування в групах  № 4 (50%), № 10 (52%), № 4 (55%)

При аналізі видів захворюваності з’ясувалося, що найбільші показники захворювання на ГРЗ у группі №1, №10, №5.

Завідувач разом з медичним персоналом дошкільного закладу напротязі всього навчального року пильно слідкували за організацією медичного обслуговування.

Висновки:  організація роботи закладу з медичного обслуговування задовільна, ведеться на достатньому рівні, у  2014– 2015 навчальному році  знизилася кількість випадків інших захворювань та збільшилась захворювань на ГРЗ, ГРВІ порівняльно із 2013 – 2014 навчальним роком. 

  Причинами захворюваності є:

·   збільшення кількості випадків інфекційних захворювань;

·   безсистемність проведення загартовуючи заходів ДНЗ (в залежності від температурних показників  в осінньо - зимовий періоди);

·   нерегулярне проведення оздоровчих заходів в сім'ї ;

·   невідповідність одягу дітей температурі в осінньо-зимовий період.

 

Аналіз роботи щодо організації харчування

У дошкільному навчальному закладі наявна систематизована добірка нормативно – правових, інструктивних документів, які регламентують роботу заклади щодо організації харчування дітей у повному обсязі.

Щоквартально проводилось обговорення питання організації харчування на нарадах при завідувачеві:

- протокол №7 від 30.09.2014, №9 від 28.11.2014, №1 від 30.01.2015

Дане питання розглядалося на загальних батьківських зборах (протокол від 25.09.2014 № 1 п.5 «Організація харчування дітей в закладі та вдома» оформлений за встановленим порядком, відповідно до вимог, матеріали виступів доповідачів у наявності); у кожній віковій групі у вересні 2014 року питання організації харчування обговорювалося також на групових батьківських зборах.

Організація харчування в закладі регламентується наказами про організацію харчування дітей, які мають організаційний та аналітичний характер.

Організація харчування в закладі відповідає статутним положенням у частині організації харчування дітей.

Плани роботи сестри медичної старшої Алфьорової А.М. представлені за 2014 рік, складалися своєчасно, за встановленою формою, відображували різні напрямки медичної роботи, включаючи заходи щодо організації харчування.

Також було проаналізовано якість планування роботи вихователів з даного питання. Виявлено: перспективне планування в групах відображає роботу з батьками щодо організації харчування та виховання у дітей культурно – гігієнічних навичок, у календарному плануванні конкретно зазначені індивідуальні роботи щодо вдосконалення навичок самообслуговування, культури поведінки під час їжі, чергування, доручень  щодо сервірування столу, завжди зазначаються педагогічні висновки.

За роботу закладу щодо організації харчування встановлено достатній рівень (фактична кількість балів = 90).

З метою своєчасного виявлення та усунення недоліків щодо організації харчування, систематичної корекції діяльності закладу з даного питання, проводився контроль за станом організації харчування та діяльності відповідальних осіб з даного питання. Контроль за організацією харчування проводиться відповідно до циклограми контролю з організації харчування. Наявні відповідні картки контролю. Крім планових перевірок проводяться оперативні перевірки, які оформлюються відповідними картками експрес-аналізу. Діловий щоденник контролю завідувача в наявності, заповнюється своєчасно. Він свідчить про те, що адміністрацією закладу проводиться вивчення ділової документації з даного питання, контроль за санітарним станом приміщень харчоблоку, якістю приготування їжі, дотримання технології  приготування страв, але недостатньо уваги приділяється контрольно – аналітичній діяльності щодо формування у дітей культурно – гігієнічних навичок під час їжі, організації чергування та доручень. Працівники своєчасно ознайомлені з результатами контролю, але не завжди конкретно зазначені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

У сестри медичної старшої  прослідковувалась система контролю за виконанням натуральних та грошових норм харчування, наявні відповідні аналітичні таблиці. Також сестрою медичною старшою здійснювався контроль за санітарним станом приміщень, картки аналізу не завжди своєчасно оформлялися належним чином.

Узагальнення матеріалів за підсумками контролю відображалися у наказах «Про стан організації харчування у ДНЗ», які відповідно до циклограми наказів видавалися щоквартально за підсумками діяльності за квартал та щорічно за підсумками діяльності за рік.

В дошкільному навчальному заклад в цілому дотримується санітарно-гігієнічний режим.  В групах наявні відсіки для роботи помічників вихователів,  куточки помічника вихователя, які містять інструкції щодо правил миття посуду, графіки прибирання. При співбесідах з помічниками вихователів, виявляються їх знання щодо володіння правил миття посуду, використання та зберігання миючих засобів. Працівники харчоблоків, помічники вихователів забезпечені спецодягом.  Правила особистої гігієни персоналом дотримуються. Заклад забезпечений миючими та дезінфікуючими засобами для миття столового, кухонного посуду, прибирання харчоблоку, групових, службових, рекреативних приміщень, в достатній кількості.

Раз на рік здійснюлися комплексні перевірки стану медичного обслуговування працівниками СЕС. За результатами складалися акти комплексних вивчень (останній акт складено у 04 липня 2014 року). Відповідні акти зберігаються в закладі належним чином. За результатами перевірок  завідувач спільно з медичними працівниками складають заходи щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок та надають письмові звіти до відповідних установ. Пропозиції установ держсанепідслужби виконуються в повному обсязі.

У дошкільному навчальному закладі № 24 наявний харчоблок з двома цехами для обробки продуктів. Створені належні умови для збереження продуктів харчування, технологічне обладнання в достатній кількості, підтримується в робочому стані.

Заклад забезпечений необхідною кількістю посуду, проведене маркування відповідно до вимог санітарних правил, використовується за призначенням.

Наказами «Про організацію харчування» в закладі встановлений 3 – х разовий режим харчування, що відповідає вимогам Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі. Інтервали між прийомами їжі становлять 3-4 години.

Наявні загальні меню-вивіски на входах закладу, меню-вивіски в інформаційних куточках для батьків. Перед харчоблоком вивішені таблиці, в яких визначається об’єм порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп. Також у наявності графік видачі їжі, який відповідає режимам дня в різних вікових групах та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, затверджені в установленому порядку.

Порушень правил зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини не виявлено.

Для організації питного режиму в закладі використовується кип’ячена вода, наявний відповідний промаркований посуд по групах, заміна води відбувається своєчасно, але фільтри доочищення води централізованих мереж не встановлено.

Робота щодо організації різноманітного та збалансованого харчування ведеться, але у зв’язку з невідповідністю грошових норм натуральним, натуральні норми в закладі виконуються не в повному обсязі, не всі продукти харчування в повному обсязі, відповідно до затвердженого переліку, вживали діти. Найгірше виконувались норми сиру твердого, м’якого, молока, сметани, риби, фруктових соків, свіжих фруктів. Технологія приготування їжі дотримується, персонал харчоблоку добре володіє правилами приготування різноманітних страв.

Правила зберігання та терміни реалізації продуктів харчування, продовольчої сировини дотримувалися. Продуктів з вичерпаним строком зберігання не має.

У дитячому садку № 24 сестра медична старша Алфьорова А.М. (має середню спеціальну освіту, кваліфікаційну категорію «вища сестринська справа», курси підвищення кваліфікації пройшла у 2011 році), відповідальна за організацію харчування в закладі, проводить роботу з персоналом з гігієни харчування, дотримання вимог нормативно-правових актів щодо організації харчування, дотримання санітарних правил, профілактики кишкових, інфекційних захворювань. В наявності Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення, який ведеться за встановленою формою, містить 2 томи: робота з персоналом закладу та з батьками вихованців і громадськістю.

Відповідно до плану роботи на 2014-2015 навчальний рік, у період вересень – грудень 2014 року, проводить семінар – практикум з організації харчування. 

Також проводилась робота з навчання та перевірки знань з питань організації харчування.  За результатами тестування розроблені пам’ятки для працівників та розміщені у відповідних куточках.

Грошові норми харчування дітей ДНЗ виконувались в повному обсязі, але виконання натуральних норм харчування склало в середньому  72% (на 4% менше ніж в минулому році):

Як видно  майже на половину виконувались норми споживання таких видів продуктів, як сир твердий,  сир м’який. Діти не отримують в достатній кількості молока, сметани, фруктів, фруктових соків, м`яса, риби. Це відбувається за рахунок незалежних від ДНЗ причин, а саме:

·                        невідповідності оплати за харчування ціновій політики постачальників;

·                        не різноманітність продуктів які поступають до закладу.

 

При оцінюванні фізичного розвитку виявлено 6 дітей з дисгармонійним розвитком Усі вони мають надмірну вагу тіла.

Приріст маси тіла за півріччя в групах раннього віку складає 1,29 кг, в дошкільних групах – 1,4 кг. Приріст маси тіла дітей по закладу – 1,31 кг.

У зв’язку із недостатнім забезпеченням продуктами харчування дошкільного навчального закладу, діти не отримують належну кількість білків, жирів та вуглеводів, тому з батьками постійно проводиться роз’яснювальна робота щодо адекватного харчування, режиму дня вдома у вечірній час, вихідні, святкові дні. Дітям з надмірною вагою рекомендовано лікарем дієтичне харчування, заняття оздоровчою фізкультурою. Крім того, усім дітям підвищувати рухову активність через залучення дітей до рухливих та  спортивних ігор. Лікарем та старшою медсестрою ведеться аналіз стану здоров’я дітей, де фіксується група  здоров’я та фізичний розвиток.

На основі вищезазначеного можна зробити висновок: не дивлячись на те, що діти в дошкільному закладі отримують недостатню кількість білків, жирів, вуглеводів, вони набирають вагу; їхній фізичний та нервово – психічний розвиток відповідає нормам.

Стан  організації харчування дітей у комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 24 Харківської міської ради» відповідає достатньому рівню (загальний коефіцієнт дорівнює 0,91).

Недоліки:

·недостатня кількість коштів задля забезпечення належного харчування.

З метою поліпшення роботи по організації харчування дітей у наступному навчальному році планується:

·проаналізувати можливість заміни основних продуктів харчування іншими продуктами відповідно до таблиці замін з метою виконання натуральних норм;

·здійснювати вхідний контроль за якістю продуктів харчування, правильність зберігання добових проб готових страв, суворим виконанням технології приготування страв згідно картотеки страв.

 

Аналіз роботи щодо соціального захисту неповнолітніх, дітей пільгових категорій та дітей з особливими потребами

      Робота щодо охорони прав та соціального захисту неповнолітніх велась відповідно до вимог Закону України «Про дошкільну освіту». В закладі є необхідн нормативно-законодавчі та інструктивна документація з данного питання.

На виконання Законів України “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “ Про освіту”; “ Про загальну середню освіту“, наказу МОН України від 28.12.2006 р. №864 “ Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України”.

Адміністрація володіє змістом законодавчих та інструктивних документів з данного питання. Протоколи нарад, педагогічних рад свідчать про здійснення контролю. Уся інформація, яка надходила до закладу, своєчасно доводилась до відома працівників.

За роботу з питань охорони прав та соціального захисту неповнолітніх відповідала громадських інспектор з охорони прав дитинства Соловйова В.І.

У закладі ведеться облік та складені списки дітей пільгового контингенту. Списки, особові справи та документи, які підтверджують статус дитини, було оформлено згідно з нормативними вимогами та рекомендаціями. У напрямку щодо створення належних умов навчання та виховання дітей пільгового контингенту дошкільним закладом проведено певну рботу: діти залучені до консультивного пункту, беруть активну участь у спортивних та музичних розвагах, тощо.

Також належним чином здійснювалась робота щодо матеріальної підтримки дітей пільгового контингенту – залучені позабюджетні кошти на придбаня новорічних подарунків.

Організація роботи з дітьми пільгового контингенту проводиться згідно плану громадського інспектора. Державна політика щодо захисту прав дитини реалізувалась за такими напрямками:

-          забезпечення прав дітей на дошкільну освіту, здоров'я та соціальний захист;

-          формування умов для повноцінного та духовного розвитку кожної дитини.

Громадським інспектором своєчасно складено план заходів щодо забезпечення прав дитини та роботи з дітьми пільгового контингенту на 2013 – 2015 навчальний рік, який затверджено на засідання педради та доведено до відома батьків під час перших загальних батьківських зборів.

В дошкільному навчальному закладі забезпечено наявність нормативних документів, що регламентують діяльність членів педагогічного колективу з охорони прав дитинства. Матеріали з даного питання зберігаються в окремій папці згідно номенклатури справ. Зміст нормативних та законодавчих документів доводиться до відома батьків під час проведення загальних та групових батьківських зборів.

Громадський інспектор з охорони прав дитинства щомісяця звітує про стан роботи з дітьми пільгових категорій, доповідає про планування роботи на наступний місяць під час апаратної наради та оперативних нарад з педагогічним складом.

Належним чином проводилася робота по забезпеченню повноти обліку та даних про дітей пільгових категорій. Списки дітей пільгових категорій та відомості про них своєчасно надавалися до управління освіти. Було забезпечено відстеження дітей пільгових категорій серед тих, які поступають до дошкільного навчального закладу, надавалися додаткові списки дітей пільгових категорій. Копії документів, що підтверджують приналежність дітей до певної категорії, завірені керівником закладу. 

Впродовж звітного періоду навчального кількість дітей пільгових категорій не змінювалася.

Педагогічним колективом проводиться систематична робота по забезпеченню належних умов для успішного навчання та виховання дітей пільгових категорій. Таким дітям надається особлива увага, про що свідчать записи та педагогічні висновки у календарному плануванні вихователів та спеціалістів.

Громадським інспектором Соловйовою В.І. разом із вихователями було обстежено житлові умови усіх дітей пільгового контингенту, які є задовільними, про що складено відповідні акти.

Вихователями груп та практичним психологом Соловйовою В.І. систематично надається консультативна допомога батькам дітей пільгових категорій на високому професійному рівні. Батьків знайомлять із змістом нормативних документів щодо захисту прав дітей. В кожній віковій групі оформлено наочний матеріал для батьків з питань правової освіти.

Забезпечено безкоштовним та  додатковим харчуванням 1 дитина, що постраждала внаслідок аварії на Чернобильській атомній електростанції (Рогульчик О.), 50% вартості харчування сплачують батьки  дітей з багатодітних сімей.

У листопаді, лютому проводилися святкування Днів іменинника дітей пільгових категорій. Ці діти безкоштовно відвідували різноманітні заходи розважального характеру у закладі та поза межами його. В закладі традиційно проводиться благодійна акція «Допоможи ближньому», до участі в якій залучена значна кількість батьків та майже усі працівники дошкільного навчального закладу.

 

Управління науково- методичною роботою з педагогічними кадрами

 Впродовж 2014-2015 навального року педагогічний колектив продовжував роботу над вирішенням науково-методичної теми «Формування життєвих компетентностей дитини дошкільного віку через підвищення якості освіти». Зусиллями творчої групи, що складається з 5 педагогів (Бондар С.Г., Олійник О.В., Коноплицька Л.П., Коваленко К.І., Соловйова В.І.) розроблено алгоритм роботи:

- актуальність роботи над єдиною науково-методичною темою,

- інформаційне забезпечення,

- використання активних форм підвищення кваліфікації педагогів,

- створення певних умов для реалізації творчого потенціалу колективу.

 В повному обсязі проведена науково-методична робота: брали участь у семінарах усі педагоги, у виступах на педрадах та організації ділових ігор 91 %; у розробці конспетів занять, розваг – 100%, відвідували районні методичні об’єдннання – 56%.

       Виконання рішень семінарів та педрад здійснювалося у зазначений термін, на достатньому рівні та контролювалося членами адміністрації.

      Успішно займаються самоосвітою 100 % педагогів, ЗК рівня самоосвіти дорівнює 0,90, що відповідає достатньому рівні, інтерактивні технології впроваджувалися педагогами на достатньому рівні (К=0,88).

       Проводили роботу з наставництва 3 педагога (що складає 14 % від загальної кількості).

       В своїй роботі педагогічний колектив дотримувався особистісно-орієнтованої моделі гуманістичного виховання дітей, використовуючи творчій підхід на нетрадиційні форми навчання і дітей, які дали можливість розвитку індивідуальним та творчим здібностям дітей. Результати роботи педагогів впродовж 2014-2015 навчального року представлено в таблиці.

 

Таким чином можна  зробити висновок, що методичні  заходи, проводились у повному обсязі та дали певні позитивні результати, внаслідок чого рівень знань педагогічних працівників з актуальних питань значно підвищився.

З метою поліпшення освітньо – виховного процесу проведена відповідна робота щодо оснащення методичного кабінету, а саме:

-               придбана методична та художня література;

-               наочний та ілюстрований матеріал поповнився картинами, пейзажами, натюрмортами;

-               зроблена підборка занять з розвитку мовлення;

-               групи поповнені друкованими розвиваючими іграми, оформлено розвиваюче середовище (осередок відпочинку, театралізований осередок);

-               поповнене фізкультурне обладнання, але не повністю за відсутністю коштів.

      У просвітницькій роботі з педагогами використовувалися інтерактивні методи та прийоми, що слігувало активній позиції учасників, вмотивованості та стійкості отриманої інформації у часі. Вихователем-методистом Лобановою Н.О., практичним Соловйовою В.І., інструктором з фізичного виховання Гепенко В.М. проводилися семінари, ділові ігри, практичні заняття, круглі столи – різноманітність задіяних форм психолого-методичної роботи також слугувало зацікавленість учасників. На кінець року можна зробити висновок, що переважна кількість педагогів володіють різноманітними техніками, методами та прийомами інтерактивної подачі занять дітям, формування їх навиків та вмінь. Але педагоги з малим досвідом роботи потребують і в подальшому допомоги у даному напрямку.

 

Аналіз діяльності щодо інформатизації навчального закладу

Комп'ютерні технології в закладі покликані стати невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його ефективність. Тому рівень комп'ютеризації разом з кадровим і методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оцінювання дієздатності дошкільного закладу.

За станом на 10.06.2015 року у закладі функціонує 3 одиниці комп'ютерної техніки. Протягом останніх років на комп'ютеризацію навчального закладу було виділено:

з міського бюджету 1 комп'ютер та 1 принтер;

за позабюджетні кошти 1 МФУ і 2 комп'ютери.

До системи Інтернет заклад був підключений завдяки міській програмі «Комп'ютеризація та інформатизація закладів та установ освіти міста Харкова», проведено WIFI.

Використання педагогами ІКТ в роботі з дітьми і батьками знаходиться на оптимальному рівні.

Робота педагогічного колективу характеризується цілісністю і передбачає взаємозв'язок між різними видами діяльності. Педагоги ДНЗ активно упроваджують нові освітні технології в освітній процес, такі як метод проектів, ігрові технології і т.д. Останнім часом вроваджуються нові, перспективні форми співпраці ДНЗ з сім'єю, які припускають підключення батьків до активної участі в педагогічному процесі дошкільного закладу. Інформаційні і, особливо, телекомунікаційні технології значно підвищують ефективність взаємодії педагогічного колективу дитячого садка і батьків при навчанні і вихованні дошкільників.

Наявність у ДНЗ власного сайту в мережі Інтернет надало батькам можливість оперативного отримання інформації про життя закладу, групи, розклад занять, про заходи, що проводяться, свята, розваги. Такий режим інформаційної взаємодії не заперечує можливості отримання індивідуальної або конфіденційної інформації. Із сторінок сайтів батьки можуть отримати інформацію про методи заощадження здоров'я дітей, їх безпеку, правилах поведінки дитини в сім'ї і в суспільстві, корисні поради з навчання і виховання дошкільників. Для полегшення пошуку інформації у мережі для педагогів створено картотеку корисних Інтернет-адрес.

Забезпечення комп'ютерною технікою навчального закладу не вирішує проблему інформатизації, оскільки потребує наявності грамотних користувачів. З метою виявлення рівня володіння педагогами основами комп'ютерної грамотності був проведений моніторинг даного питання. На початку 2015 року було встановлено, що 9% педагогів зовсім не володіють комп’ютерною грамотою. Отримані результати допомогли визначити напрямки роботи з даного питання та диференційований підхід до педагогів. За рік було зроблено порівняльний аналіз рівня сформованості інформаційної культури. За допомогою анкетування був виявлений рівень володіння та використання педагогами ІКТ. На 25,3 % збільшилась кількість педагогів, які вдома мають ПК. Рівень володіння основами комп’ютерної грамоти  педагогів підвищився до 28%, що свідчить про ефективність впровадження ІКТ у роботу дошкільного закладу. Вихователі використовують ІКТ під час підготовки до занять, на заняттях та режимних моментах з дітьми, для самоосвіти та оформлення документації та досвідів. За отриманими даними було встановлено, що педагоги частіше використовують ІКТ у своїй роботі. За опитуванням педагогів було встановлено, що значно підвищилися умови (на 51,5%) для використання ІКТ у освітньо-виховному процесі: вільний доступ до мережі Інтернет, великий банк даних навчально-розвивального матеріалу для роботи з дошкільниками. На думку вихователів використання ІКТ істотно полегшує підготовку до занять і дає змогу їх урізноманітнити. Адміністрація ДНЗ постійно заохочує використання ІКТ у освітньо-виховному процесі.

Заходи  спрямовані на підвищення рівня ІК учасників НВП:

У практиці роботи ДНЗ використані різноманітні форми роботи з педагогами по підвищенню їх рівня ІК:

-         тиждень педагогічної майстерності;

-         майстер-класи з навчання педагогів методам та прийомам роботи з дітьми з використанням ІКТ;

-         семінари-практикуми.

Комп'ютер для педагогів нашого закладу став потужним технічним засобом навчання дітей. Використання комп'ютера дозволило розширити можливості педагога, створило базу для залучення дітей до комп'ютерних навчальних програм. Комп'ютерні програми, ігри, завдання у своїй роботі застосовують постійно: вихователі, музичні керівники, психолог, методист.   

 

Фінансово-господарська діяльність

   Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу здійснювалась за рахунок залучення коштів від батьків, які були витрачені на поточні та аварійні ремонти сантехніки та іншого обладнання, а також витрачені на зміцнення матеріально – технічної бази закладу, а саме:

         ТРАВЕНЬ: охорона ДНЗ – 307 грн.; пожежна сигналізація обслуговування - 87 грн.; повірка манометрів – 200 грн.; перехідник на шланг - 7.00; ліска на косарку - 30.00 грн.; добриво для квітів - 30.00 грн.; ремонт косарки - 100 грн.; ремонт електрокабеля – 100 грн.; повірка замірів ізоляції - 320 грн.; господарча шафа - 1000 грн.

         КВІТЕНЬ: охорона ДНЗ - 307 грн.; пожежна сигналізація обслуговування - 87 грн.; тротуарна плитка  - 385 грн.; гашене вапно - 75 грн.; доставка (плитки та вапна) - 100 грн.; енергопаспорт - 360 грн.; лампа  - 5 шт. - 32,25 грн.; краска (емаль, зелена, ізумруд, василькова, червона, світло зелена, ґрунтовка, коричнева, вайт-спіріт, біла, жовта) - 2321,04 грн.; заправка картриджів - 240 грн.; замок до душової кабінки-туалету пищеблоку - 110 грн.; за послугу ремонту замку - 50 грн.; дератизація - 126,88 грн.; супер клей – 5 грн.; ремонт електропечі та електросковороди - 840 грн.; пакети для сміття – 18 грн.; щітка по металу - 17 грн.; макловиця – 4 шт. – 61 грн.; сітка - 40 грн.; доставка лічильника гарячої води на повірку – 60 грн.; труба ПВХ (на витяжки у погреб) – 35 грн.; замок (на хоздвері) - 119,55 грн.; цегла - 245 грн.; махровий рушник - 25 шт. - 625 грн.; лавка для роздягання - 300 грн.; металевий ящик для методичних посібники - 750 грн.; мітла натуральна – 6 шт. – 54 грн.; лампи – 10 шт. - 58,20 грн.; по шкребок металевий – 3 шт. - 8,97 грн.; сито – 34 грн.; ківш із нержавіючої сталі – 50 грн.; совок – 10 грн.; папір офісна - 5п-409.98 грн.; папір рулонна – 3 шт. - 73,40 грн.; замок – 320 грн.; щебінь гранітний - 300 грн.; плитка тротуарна - 935 грн.; цемент – 840 грн.; кисть малярна – 20 шт. – 110 грн.; валик "Велюр" - 5шт - 100 грн.;

         БЕРЕЗЕНЬ: охорона ДНЗ - 306 грн.; обслуговування пожежної сигналізації - 84 грн.; куток 19*24 3000 мм – 57 шт. - 1494,60 грн.; профіль 25*24 – 1200 мм. – 140 шт. - 2168,80 грн.; профіль 25*24 – 600 мм. – 166 шт. - 1165,80 грн.; дюбель ударний 6*40 (уп. 100 шт.)  - 5 шт. - 94,30 грн.; плита підвісної стелі 600*600*6-7 мм. – 264 шт. - 6026,88 грн.; спиця 125 мм.; піна монтажна - 1шт - 100 грн.; гіпсокартон 2500*1200*12,5мм - 4шт - 290 грн.; саморіз для гіпсокартону по дереву 3,5*55 (уп. 50шт) - 1шт - 28,03 грн.; провід ШВВП 2*0,75 - 12м - 75,60 вимикач - 1шт - 20,50грн; профіль направлений 38*24 3600мм - 25шт - 1053 грн.; стенд (атестаційний куточок) - 1шт - 380 грн.; серветки паперові - 5уп-18,75 грн.; набір "Дорога" (стенд - дорожні знаки) - 1шт - 500грн; ящик для методичних пособій - 1шт - 750грн; замок (на двері медичного кабінету) - 1шт - 320 грн.; папір офісний А4 - 5 уп - 409,98 грн.; папір рулонна - 3 шт. - 73,40 грн.

​         ЛЮТИЙ: охорона ДНЗ - 306 грн.; обслуговування пожежної сигналізації - 84 грн.; таз емальований - 114 грн.; шинковка - 15 грн.; дошка дерев’яна на харчоблок - 6 шт. - 150 грн.; дез-заходи - 4л - 627 грн., ніж кухонний - 2 шт. -115 грн., шафа господарча -1 шт. - 1350 грн.; сіль (для тротуару) - 64 грн.; мірний ковш- 1шт - 15 грн.; заправка картриджів - 2шт - 200 грн.; пожарка матраців - 1350 грн.; доставка матраців - 600 грн.

         СІЧЕНЬ: лічильник тепла - 1 шт. - 5705 грн., електронні ваги - 1 шт. - 416 грн., мономери - 2 шт. - 244 грн., шкребок металічний - 4 шт. - 11,96 грн., журнали згідно номенклатури - 20 шт. - 564,24 грн., охорона ДНЗ - 306 грн., обслуговування пожежної сигналізації - 84 грн., плитка аквар 20*30 - 8,04 м. кв - 811,20 грн.,плитка 25*33 - к м. кв. - 128 грн., профіль для плитки 8 мм - 2 шт. - 24 грн.,набір хрестиків 1,5 мм (200 шт.) - 1 уп - 10,29грн, дюбель забивний - 1 уп - 12,24 грн., мішки - 5  шт - 16,50 грн., затірка - 1 шт. - 40 грн., клеюча речовина - 5 шт. - 277 грн., гіпсокартон - 7 шт. - 646 грн., алебастр - 3 кг - 11,50 грн., шпатель фасадний - 1 шт. - 21,66 грн., підвіс п-подібний - 40 шт. - 56 грн., ґрунт концентрат - 1 шт. - 21,66 грн, труба Вавилов - 11м - 231 грн., МРН - 2 шт. - 56 грн., американка - 2шт - 70 грн., пластина - 1шт - 58 грн., трійник - 2 шт. - 8 грн., кут - 6 шт. - 21 грн., зворотній клапан - 2 шт. - 120 грн., муфта зєднювальна - 4шт - 12 грн., кут - 2 шт. - 30 грн., бочонок - 2 шт. - 10 грн., кран шаровий - 2 шт. - 116 грн., перехідник - 4 шт. - 55,26 грн., круг абразивний - 3 шт. - 21 грн., труба (м/п 16) - 2м - 20 грн., фітинг - 3 шт. - 60 грн., кут - 1 шт. - 23 грн., трійник - 1 шт. - 25 грн., фум лента - 1 шт. - 3 грн., кран шаровий - 2 шт. - 188 грн., муфта 3/4 - 3 шт. - 28,96 грн., профіль 60*27 - 12 шт. - 294 грн., профіль 27/28 -10 шт. - 170 грн., шпаклівка 25 кг - 105 грн., саморіз - 2уп - 41,65 грн., гофта для унітаза - 1 шт. - 37,63 грн., шланг вода нерж - 2 шт. - 187,28 грн., силікон - 1 шт. - 34,69 грн., двері резинові (200*25)- 2 шт. - 109,46грн, заглушка - 1 шт. - 4,41 грн., кут (45) - 2 шт. - 12,74 грн., хомут черв’ячний - 3 шт. - 17,49 грн., шина захисна кутова - 4 шт. - 36,46 грн., перехідник резиновий - 1 шт. - 7,55 грн., решітка - 1 шт. - 24,50 грн., ніпель - 2 шт. - 20,28 грн., набір прокладок - 1уп - 3,90 грн., унітаз компакт - 1 шт. - 508,62 грн., умивальник 45*35 - 1 шт. - 208,45 грн., крепіж для умивальника - 1к - 12,85 грн., гайка "Редиболт" - 2 шт. - 11,96 грн., сифон піддонний - 1 шт. - 40 грн., труба ПВХ (0,5 м) - 1шт -12 грн., манжет резиновий - 1 шт. - 5 грн., катетердж - 1 шт. - 30 грн., пральний порошок - 25 кг - 392 грн., кальційована сода - 100 кг - 1265 грн., сода харчова - 40 кг - 544 грн.; середній ремонт головної щитової ШР, ремон щитових освітлення ЩО-1, ЩО-2, ЩО-3, ЩО-4, ЩО-5, ЩО-6 (профілактична очистка та заміна автоматів), підтяжка та зачистка контактів з’єднань - 1130 грн.; ремонт картриджу - 50 грн.

         ГРУДЕНЬ: скоба 170 - 100шт-228 грн., костюм снігуроньки - 1 шт. - 850 грн., монтаж 6,0х4,0-1 уп- 12,25 грн., профіль UD 27   3 м- 18шт-251,50грн, профіль CD 60  3 м - 7 шт. - 138,25 грн., гипсокартон потолочный - 5 шт. - 319,50 грн., саморез для гипсокартона по металу - 1 уп - 95,40 грн., угол ПВХ арочний 3 м - 6 шт. - 33,30 грн., шпаклівка «финиш» (25 кг) - 1 шт. - 66 грн., шпаклівка «старт» (30 кг) -1 шт. - 68 грн., ґрунт глибокого проникновения  1:4 (2 кг) - 1 шт. - 62,19 грн., краска водоэмульмсионная «колорит» (5 л) - 1 шт. - 153грн, валик (25 см) - 1 шт. - 50,30 грн., патрон Е27 - 3шт - 17,25 грн., провід ШВВП 2х2,5- 50 м - 536 грн., светодиодная  лента - 20м - 1089 грн., світильник - 15 шт. - 225 грн., тен 75 А8/1,0 - 2 шт. - 89 грн., спіраль ніхром  фо8  1,5 кВт -2 шт. -  42 грн., автомат эл. С20 с корпусом -2 шт. -  290,40 грн., розетка с кришкою - 1 шт. - 35 грн., гофа Ø 16 - 2м - 34,60 грн., вимикач регулирующий - 1 шт. - 178 грн., короб под. вимикач - 1 шт. - 5 грн., прожектор галогенний - 1 шт. - 132,20 грн., лампа галогенна 200W - 3 шт. - 28,50 грн., вилка эл.-1 шт. - 10,50 грн., труба ПВХ Ø110- 2 шт. - 120грн, угол < 45º  Ø110 - 2 шт. - 38 грн., трійник Ø110 -1 шт. - 47грн, муфта соеденительная - 2 шт. - 56 грн., силікон - 1 шт. - 30грн, труба Вавилов. Ø 20 - 10 м- 180 грн., пластина - 1 шт. - 50 грн., американка. Ø 20 - 2 шт. - 70 грн., кран шаровий - 3 шт. - 150 грн., крепёж - 6 шт. 6 грн., труба Вавилов. Ø 40 - 2м - 118 грн., трійник - 3 шт. - 74грн, американка. Ø 40 - 1 шт. - 115 грн., круг абразивний Ø 125 - 14 грн., МРВ - 4 шт. - 186 грн., лампочка накаливания - 13 шт. - 59,50 грн., жидкое мыло (5 л) - 1 шт. - 40,49 грн., бак алюминевый  (40 кг) - 550 грн., таз алюминевый- 1 ш - 144 грн., скоросшивавтель - 12 шт. - 27 грн., файли А-4 (100 шт.) - 1 уп - 30 грн., папір А-4 (500 шт.) - 10 шт. - 490грн, папка реєстратор 75 мм - 2 ш - 39 грн., замок навесной - 2 шт. - 112 грн., аерозоль «антилёд» - 1шт - 86 грн., серветки для прибирання - 5 шт. - 24,60 грн., зірка на ялинку - 1 шт. - 42,90 грн., вологі серветки для прибирання - 3шт-19,90 грн., рідке мило "суниця" - 5л- 40,49 грн., жидкість для посуду - 5л - 38,90 грн., заправка картриджів - 2шт - 160 грн., підписка на "Офіційний вісник" - 180,25 грн., охорона ДНЗ - 306 грн., обслуговування пожарної сигналізації -84 грн., ремонт костюму новорічного - 20,00 грн., жидкість для мильної установки - 220 грн.

ЛИСТОПАД: вікна - 3 шт. - 6880 грн., двері міжкімнатні - 3шт - 2560 грн., піна монтажна - 1шт - 81 грн., шафа 5ти місна - 3шт - 4275 грн., шкав 4х місний - 3шт - 3420 грн., шафа для взуття - 1 шт. - 800 грн., шафа для предметів - 1шт - 1500 грн., опромінював бактерицидний - 1шт - 420 грн., ящик для ключів - 1шт - 96 грн., порошок пральний - 15кг - 252 грн., сода кальційована - 90 кг - 990 грн., профнастил - 3 шт. - 540 грн., дрід- 8м - 14,60 грн., кабель-канал - 8м - 25 грн., світильник - 5 шт. - 325,50грн, мітли "Дереза" - 6 шт. - 48 грн., папір офісний - 5 пачок - 235 грн., файли - 2 уп - 50,40 грн., релінг - 1 шт. - 187 грн., лампочка розжарювальна - 10 шт. - 43,50 грн., уплотнитель - 8м - 56 грн., підставка для дощечок на харчоблок - 2 шт. - 160 грн., охорона ДНЗ - 1 шт. - 306 грн., заточка ножів на електром’ясорубку - 90 грн., обслуговування пожежної сигналізації - 84 грн.

ЖОВТЕНЬ: вікна енергозберігаючі-10 шт. - 28200 грн., двері міжкімнатні - 2 шт. - 1800 грн., двері пожежного виходу - 2 шт. - 5800 грн., двері в овочесховище - 1шт - 1300 грн., вішалки для рушників - 5 шт. - 1400 грн., доріжка (1,0х6,0) - 1 шт. - 680 грн., килим (4,0х2,0) - 1 шт. - 920 грн., дератизація - 211,96 грн., заправка картриджів - 70 грн.

ВЕРЕСЕНЬ: пральний порошок - 15 кг - 240 грн., шафа навісний для посуду - 1 шт. - 600 грн., шафа навісний  - 1 шт. - 380 грн., тумба для посуду - 1 шт. - 720 грн., полка для розд. дощечок - 1 шт. - 80 грн., сода кальційована - 90 кг - 990 грн., сода харчова - 50 кг - 350 грн., папір туалетна - 100 шт. - 160 грн., мило рідке - 290 шт. - 1798 грн., кухня в портомийку (шафа навісний, пенал, мойка) - 1 шт. - 3368 грн., шафа для одягу 2х місний - 1 шт. - 480 грн., охорона ДНЗ - 303 грн., обслуговування пожежної сигналізації - 84 грн., заправка картриджів - 230 грн, пакетник на духову шафу - 100 грн.

Залученням та цільовим використанням цих коштів займався батьківський комітет закладу, і дані про їх витрату оприлюднювались на групових та загальних батьківських зборах.     

    На основі аналізу отриманих даних за 2014 – 2015 навчальний рік можна відмітити наступні недоліки в роботі закладу:

·                        недостатньо сформовані соціальні навички поведінки дітей,

·                        недостатньо використовується прийомів з розвитку творчого мислення у дітей (ребуси, загадки тощо),

·                        недостатньо використовується творчих та індивідуально – диференційованих завданнь.

Причинами цих недоліків є:

·                        одноманітність форм в роботі з батьками, відсутність інтерактивних форм;

·                        вихователі  слабо володіють прийомами з розвитку творчого мислення.

Для усунення виявлених недоліків, планується у наступному навчальному році:

· оптимізувати  науково-методичну роботу з педкадрами через активізацію роботи творчої групи та роботи з наставництва;

· підвищити  рівень освітньо-виховного процесу шляхом впровадження інтерактивних технологій;

· розробити  принципово новий  підходу до роботи з батьками (удосконалення роботи з батьками).

 

 

Завідувач                                                          Н.О.Шмельова