Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Методична робота

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2019/2020  навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив визначає такі завдання на 2020/2021 навчальний рік:

 

1.Розпочати роботу щодо формувати у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя, безпечної поведінки та правила реагування в умовах надзвичайних ситуацій.

 

2.Продовжити роботу з комунікативно - мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку, педагогів та родин вихованців із забезпеченням розвитку україномовного простору та створення сучасного розвивального середовища.

3.Продовжити роботу щодо створення сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини

 

4.Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес, шляхом інтеграції у різні види освітньої діяльності

 

         Єдина науково - методична тема, над якою працюватиме  колектив закладу дошкільної освіти  у 2020/2021 навчальному році: «Підвищення фахової майстерності педагога як запорука забезпечення якісної освіти»

 

План роботи творчої групи

Тема: Сенсорна інтеграція

Мета: впроваджування в освітній процес закладу дошкільної освіти педагогічних технологій, що сприятимуть формуванню та розвитку сенсорних здібностей дітей раннього та дошкільного віку; формувати в колективі позитивне та зацікавлене ставлення педагогів до використання нестандартних методів, прийомів навчання та дидактичного матеріалу; спонукати педагогів створювати належні умови для розвитку і розширення сфери функціонування української мови в освітньому процесі ЗДО

 

Зміст роботи

Термін

Відпо-відальні

Відмітка про викон.

1

 

І етап.

Підготовчий

Обговорення підготовки до впровадження в освітній процес дошкільного закладу:

- поняття «сенсорна інтеграція»;

- якісної та плідної підготовки педагогів до традиційних та нетрадиційних форм організації життєдіяльності дітей та навчального процесу;

- створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови в повсякденному спілкуванні з дітьми та на заняттях;

- здійснення фізичного виховання, що сприятиме процесу сенсорної інтеграції дітей.

 жовтень

вихователь-методист

 

2

ІІ етап.

Діагностико-організаційний

- анкетування педагогічного колективу;

- аналізування перспективного та календарного планів освітньої роботи з дітьми, оцінювання стану впровадження педагогічних технологій,

листопад

 члени творчої групи

 

 

що сприяють сенсорній інтеграції дошкільників;

 - організація консультативних днів на базі методичного кабінету для надання допомоги вихователям у роботі над проблемою.

 

 

 

3

ІІІ етап.

Формувально-моделювальний

- Круглий стіл «Причини порушень у дітей раннього та дошкільного віку пов'язаних з сенсорною інтеграцією»;

- Школа нового досвіду «Розвиток сенсомоторних функцій дошкільників шляхом використання нестандартних матеріалів та обладнання»;

- Семінар-практикум «Інновації - за і проти»;

- Виставка психолого-педагогічної літератури з проблеми.

- навчальний тренінг: «Чи готова я до заняття?»;

- розробка рекомендацій щодо впровадження педагогічних технологій; апробація напрацьованого досвіду.

січень

члени творчої групи

 

4

ІV етап.

Узагальнювальний

- аналізування діяльності творчої групи протягом навчального року;

- аналізування кожним членом творчої групи свого внеску в роботу над проблемою;

- анкетування педагогів «Оцінювання роботи творчої групи»;

- оформлення звіту про роботу творчої групи.

березень

члени творчої групи

 

5

V  етап.

Пропагандистсько-консультативний

- проведення співбесід з педагогами, щодо впровадження напрацювань творчої групи в освітній процес;

- Створення умов для реалізації в практичній педагогічній діяльності.

квітень

члени творчої групи