Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Освітні програми

 

 Освітнні програми:

 

Заклад дошкільної освіти працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років "Дитина", відповідно до якої педагоги закладу в своїй роботі використовують різноманітні види занять: предметні, комплексні, інтегровані.

 

 

Старша група нашого закладу працює за освітньою програмою «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, відповідно до якої педагоги закладу в своїй роботі використовують різноманітні види занять: предметні, комплексні, інтегровані.

 

 

  

Парціальні освітні програми:

                 

Програма "Безмежний світ гри з LEGO" створена з метою реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти, зокрема освітньої лінії "Гра дитини", засобами конструктора LEGO (авт. Рома О.Ю.)

 

Похожее изображение

 

 

 

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);

 

 

 

 

 

 «Україна - моя Батьківщина" програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. Каплуновська О.М., Кичата І.І.)

 

 

 

                            Робочий навчальний план

І Організація освітньої діяльності у 2020/2021 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Указу Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти, (затверджено наказом МОН України від 19.12.2017 № 1633. Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти (затверджено наказом МОН України від 01.04.2019 №423) листів Міністерства освіти і науки:

Листів КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»:

  • Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах Харківської області відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» (від 24.12.2015 №1199),
  • Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Харківської області за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (від 05.06.2018 №747) власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 А також:

  •  Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОУЮ-19)»,
  • Листа Міністерства освіти і науки України від 23.04.2020 № 1/9- 219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти»,
  • Матеріалів ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУГО-19».

              ІІ Порядок проведення освітнього процесу

 Освітній процес у 2020/2021 навчальному році здійснюється за такими пріоритетними напрямами:

     - гуманітарним,

     - фізкультурно-оздоровчим.

Мова навчання українська.

Організоване  навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

     У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

     Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

     Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє блочно-тематична організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

     У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами. (Додаток №1) .

     Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Освітню програму для дітей від 2 до 7 років «Дитина» – Огнев`юк В. О., авт. колектив – Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко Н. І. та ін.,  освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку / Н.В.Гавриш, Т.В.Панасюк, Т.О.Піроженко, О.С.Рогозянський, О.Ю.Хартман, А.С.Шевчук, освітню програму «Впевнений старт» для дітей середнього дошкільного віку / Т.О.Піроженко.

    Інваріантна складова робочого навчального плану визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту закладу дошкільної освіти. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм, за якими буде здійснюватися освітній процес. (Додатки №2,3).

     Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/norm-baza.html).

     Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм. (Додаток 1).

          Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

 III. Структура навчального року

     Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 108 днів:

літні – 92 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних дні з 28 грудня  по 8 січня,

весняні – 5 календарних днів з 22 березня по 26 березня.  

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.    

         У закладі дошкільної освіти встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 19.00.