Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 24 Харківської міської ради"

 

Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей


Сторінка правової освіти

       

 Картинки по запросу дитина має право

 

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями засновника та уповноваженого ним органу, їх наказами, програмно-методичними матеріалами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства юстиції України.

 

 

Картинки по запросу дитина має право на освіту       

 

 

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти, збереження та зміцнення здоров’я дітей, забезпечення потреб громадян у нагляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх психологічного, фізичного, розумового та духовного розвитку.

 

 

      

 

 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;

- реалізації державної політики в галузі освіти;

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей;

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні;

- здійснення соціально-педагогічного патронату у сім’ї;

- надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;

- виховання у дітей любові до родини, шанобливого ставлення до Батьківщини, поваги до народних звичаїв і традицій, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення, довкілля;

- оновлення змісту освіти, апробація новітніх педагогічних технологій, методів і форм навчання, формування умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання в школі;

- формування у дітей культурно – гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки.

 

 

 

 

     

 

 

На виконання вимог Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001р. № 992/2001, початкова правова освіта здобувається у дошкільному навчальному закладі, дітям надаються початкові знання щодо норм поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, однолітків, людей похилого віку. З цією метою використовуються різні форми та методи роботи з дітьми дошкільного віку, а саме: інтегровані заняття, міні-заняття, дидактичні ігри, сюжетно-рольові ігри, бесіди, спостереження. Вищезазначені заняття проводяться два рази на місяць.

 

 

 

Картинки по запросу дитина має право на відпочинок     Картинки по запросу дитина має право на безкоштовну освіту

 

 

Також у дошкільному навчальному закладі № 24 правове навчання і виховання здійснюється на підставі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які прийняті Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Кожна дитина з моменту народження має право на ім’я та громадянство. Місце і порядок реєстрації народження дитини визначаються сімейним законодавством, реєстрацію актів цивільного стану, а підстави і порядок набуття та зміни громадянства визначаються Законом України "Про громадянство України", іншими нормативно-правовими актами.

 

 

     Картинки по запросу дитина має право на захист                  Картинки по запросу дитина має право на медичну допомогу

Закон «Про охорону дитинства», визначає піклування про дітей «як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини».

Конституція України у статті 49 гарантує кожному громадянину право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.